Serveringstider och våld hänger ihop

Förra året fördes en hätsk debatt i Göteborg om öppettider på krogen. Drivande var polisen som ville se tidigare stängning på krogen för att minska det krogrelaterade våldet. På den andra sidan fanns bland annat krogägarna som förespråkade fortsatt sena öppettider. Beslutet blev tidigare stängningstid på krogen under fredagarna, då stängningen från 16 augusti 2013 varit 03.00 istället för 05.00.

Nyligen presenterades den första undersökningen av hur våldet påverkats av förändringen. Studien har tittat på anmälda misshandelsfall, våldskador på akutmottagningar och incidentrapportering från kollektivtrafiken. Resultatet är tydligt: Våldsbrotten har minskat under fredagsnätterna. Motsvarande minskning finns inte på lördagar.

Resultatet är intressant, men inte så förvånande som man kanske kan tro av debatten som föranledde beslutet om tidigare stängning. Det finns nämligen en hel del internationell forskning om sambandet mellan sena öppettider och våld. En australiensk studie från 2010 undersökte förändringen av tidigare stängning med 1,5-2 timmar och det innebar en minskning av våldet med 37%. En norsk studie från 2012 som tittade på förändrade öppettider i 18 norska städer kom fram till att för varje timme senare öppettid ökade våldet med 16%.

Längre öppettider på krogen innebär en högre berusningsgrad hos besökarna och det ökar risken för våldsamma situationer. Flera alkoholpolitiska utredningar, senast Alkohollagsutredningen, har föreslagit att 03.00 bör vara sista tillåtna tidpunkt för alkoholservering. Förslaget har dock tyvärr inte realiserats, utan det är upp till kommunerna att sätta gränsen för alkoholservering. Fler städer borde inspireras av Göteborg och införa tidigare stängning.

Ett annat förslag från bland annat Alkohollagsutredningen var att ändra den så kallade utrymningstiden eller tömningstiden från 30 minuter till 1 timme. Utrymningstiden är den tid som krogen har på sig från att serveringen upphör till att lokalen ska vara tömd på gäster.

Det tycks inte finnas någon forskning om utrymningstidens betydelse för bråk och våld, men visst vore det fint om alkoholserveringen upphörde men festen fortsatte? Det är ju i grunden alkoholen och inte festen som är problemet. Längre tid som krogen får ha öppet, kanske flera timmar, innebär möjlighet att vara ute och festa sent utan att berusningen ökar. Tvärtom borde det ske en viss tillnyktring innan hemgång. Även om berusningsgraden inte fortsätter öka kan dock förlängningen av tiden som redan berusade människor är på krogen i sig innebära fler tillfällen att hamna i bråk. Svårigheter att kontrollera om krogar med öppettid efter serveringstidens slut fortsätter servera är en annan sak som kan tala mot detta.

Det vore intressant med en undersökning av utrymningstidens betydelse. Helt enkelt hur mycket som hänger på öppettiden i sig och vad som händer om serveringstiden och öppettiden skiljer sig åt. Ett försök där man tillåter några krogar att ha öppet efter serveringstidens utgång och undersöker vilka effekter detta får.

De positiva erfarenheterna från Göteborg visar att serveringstiden har betydelse och att ökade restriktioner är rätt väg att gå. Förhoppningsvis får vi en diskussion om öppethållandet på krogen även i andra städer.

Niklas Christerson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>