Kortare serveringstider ger ett gladare uteliv!

Förra veckan medverkade jag i Direktpress tidningar i Stockholm och berättade om hur minskade serveringstider på krogen leder till minskat våld. Jag medverkade även i P4 Radio Stockholm. Nu tar jag mig friheten att använda Alkoholpolitik.se för att ytterligare utveckla det resonemang som är svårt att hinna få med korta inslag i radio och tidning.

Klicka här för att läsa artieln i direktpress
Klicka här för att läsa Niklas tidigare inlägg
Klicka här för att läsa Jenny Wingrens uppsats

Som Niklas skrev nyligen så visar forskning från bland annat Göteborgs Universitet visar på ett tydligt samband mellan våld och serveringstid. Utgångspunkten är en studie av Jenny Wingren visar hur våldet i Göteborg minskade på fredagar när serveringstiderna minskades. På lördagar, då serveringstiderna inte minskade, minskade heller inte våldet.

För de allra flesta är inte kroglivet något problem, oavsett öppettiderna. Men ju längre krogarna har öppet, desto mer våld uppstår generellt. Det betyder inte att alla slåss, men betydligt fler gör det. Att begränsa serveringstiderna ger helt enkelt ett roligare uteliv med mindre våld och mera trygghet. Stockholm fortsätter att vara en levande nöjesstad! Och det minskar belastningen på den hårt ansträngda vården och polisen. Det är en bra affär både ekonomiskt och i mänskligt lidande.

Det står inte emot att kommunen och polisen har samarbete med krogarna för att minska krogrelaterade problem. Det är jättebra och där ligger Stockholm långt fram. Alla åtgärder behövs! Våldet i Göteborg hade faktiskt börjat minska lite grann innan serveringstiderna förändrades. Troligtvis som en effekt av det goda samarbete med krogarna. När serveringstiderna sedan ändrades på enbart fredagar så minskade våldet kraftigt, just på fredagar.

Det finns inte någonting i den här studien som pekar på att våldet skulle ha flyttats till annan tid och plats. Det gjorde det inte heller i studien från Australien där två liknande städer jämfördes när den ena staden minskade sina serveringstider.

När det är varmt och ljust i Stockholm tycker jag det är underbart att vara ute sent (eller tidigt). Det är tråkigt om folk måste gå hem tidigare än de vill. Jag tillhör dem som tycker att krogarna ska kunna fortsätta ha öppet efter serveringstiden. Att festen kan fortsätta hela natten men att alkoholserveringen upphör, just därför att det är alkoholen som leder till det ökade våldet.

Visst kan det finnas krogar som får svårt med ekonomin när de inte får sälja alkohol fram till klockan 05:00. Men då ska vi komma ihåg att det är den extra alkoholförsäljningen som bidrar till det ökade våldet!

Det finns många goda argument för att låta alkoholserveringen upphöra tidigare, men låta festen fortsätta hela natten!

/Oskar Jalkevik

11 reaktion på “Kortare serveringstider ger ett gladare uteliv!

  1. Let justice be done. And as for that ‘BOZO’ called CELTIC, I recommend dat u should think well before u talk. Y should Polytechnics b abolished? I, IFETAYO SPEAK FOR POLYTECHNIC STUDENTS. WE AREN’T DULL. WE ARE INTELLECTS, INTELLIGENT AND APT.I believe u ar one of d many university students who just go there for going sake.

  2. "à°Žà°²్à°•ేà°œీ à°šà°¦ుà°µుà°¤ుà°¨్à°¨ à°ªాపను à°¸్à°•ూà°²్à°²ో à°¦ింపడాà°¨ిà°•ి à°µెà°³ిà°¤ే పదేà°³్à°³ à°•ొà°¡ుà°•ుà°¨ి à°¤ీà°¸ుà°•ుà°¨ొà°š్à°šిà°¨ à°šిà°¨్à°¨ి à°¨ాయన 'à°†ంà°Ÿీ, à°µేà°°్ à°•ెà°¨్ ఐ à°®ీà°Ÿ్ à°¦ à°ª్à°°ిà°¨్à°¸ిà°ªాà°²్?" అనడుà°—ుà°¤ాà°¡ా?"LOL. à°¬ాà°¬ోà°¯్ నవ్వలేà°• à°šà°š్à°šాà°¨ు. It's just like you.

  3. Pour éviter que ça colle, il faut mettre sur du papier sulfurisé, et les décoller quand ils ont commencé à durcir.Il est normal qu’ils soient plats, ça s’étale beaucoup, et si ils sont trop mous, c’est probablement dû à un manque de cuisson.Essaie de mettre un peu plus d’oeuf que ce que dit la recette, peut-être que les tiens sont petits ?

  4. That faithful hand has steadied me along many a precipice! It has defended me & paddled me. It has fed me & wiped my nose. How on earth could we journey without it; without Him?Such a beautiful post, Elaine.

  5. Noel Just reading this story is a sheer pleasure. I am so happy for this horse that he has people like you who appreciate him. You are spoiling him and why not? You both deserve it. Please keep us informed. No detail about such a great story will ever be unappreciated by me. Good for you.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>