ANDT-strategier utan A?

Sedan statens ANDT-strategi fastställdes så jobbar många kommuner med att ta fram kommunala nedbrytningar av den statliga ANDT-strategin. Jag har följt några sådana processer och ser att det finns ett problem. Problemet kommer från ett problem med den statliga ANDT-strategin som i sin tur kommer från ett generellt problem i synen på ANDT-frågor.

Igår läste jag utkast till ANDT-strategi för en kommun i mitt län. Där framgår tydligt att ingen, gammal som ung, ska hålla på med narkotika eller dopning. Det är också tydligt att kommunen vill att medborgarna ska röka mindre. När det kommer till alkoholområdet så vill man att barn och ungdomar låter bli alkohol och man vill stötta barn till missbrukare. Jag håller med om dessa två, men det saknas någonting.

För att det ska finnas ett barn till missbrukare så krävs en missbrukande förälder. En alkoholpolitik som verkar för en minskad alkoholkonsumtion bland vuxna leder i förlängningen till färre barn till missbrukare. På samma sätt som kommunen ofta jobbar alkoholförebyggande på skolor så borde det göras alkoholförebyggande insatser på arbetsplatser. Om riskbruk bland kommunalt anställda upptäcks i tid så är mycket vunnet. Men kommunen kan även samarbeta med privata arbetsgivare och uppmuntra till att dem gör samma sak. Det handlar inte om att alla ska blåsa när de kommer till jobbet. Kanske handlar det om att lära sig känna igen signalerna och veta vad man ska göra när någon på arbetsplatsen dricker för mycket. Det kan också handlar om att arbetsgivare, kommunala och privata, ska ha alkoholfria konferenser och julavslutningar.

En personalfest med alkoholservering genererar alltid behov av insatser för barn till missbrukare (undantag arbetsplatser där personalen inte har hemmaboende barn). Det är alltid någon eller några som dricker för mycket. Bör arbetsplatserna uppmuntra till detta?

I detta blogginlägg lyfter jag två exempel på hur kommuner kan jobba aktivt med vuxnas alkoholkonsumtion. Det finns förstås många fler sätt. Jag hoppas att fler kommuner vågar ta tag i det arbetet. Det kommer gynna kommunen på sikt, inte minst utifrån arbetslinjen. Att förebygga alkoholproblem bland personalen gör förstås att det blir mer jobb och mindre sjukskrivning.

/Oskar Jalkevik

3 reaktion på “ANDT-strategier utan A?

  1. Jag tror att Oskar mest är lite otydlig i sitt inlägg. Det finns säkert åtgärder som riktar in sig på gruppen med allra störst alkoholproblem. Det jag däremot uppfattar som problematiskt med regeringens ANTD-strategi och som även sipprar ner i kommunernas egna strategier är att man inte lyfter fram åtgärder för att minska den totala alkoholkonsumtionen.

    Strategin är tydlig med att ingen ska använda narkotika och att rökningen ska minska, men på alkoholområdet finns inte dessa tydliga skrivningar. Och det är trist, för om åtgärderna enbart siktar in sig på de med allvarliga problem kommer man missa många med begynnande eller sporadiska problem. Om alkoholkonsumtionen som helhet minskar kommer dessutom färre att utveckla alkoholproblem. Därför tycker jag att ANTD-strategin är väldigt tandlös när det gäller vuxnas alkoholdrickande.

    /Niklas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>