Höj alkoholskatten!

Brittisk alkoholpolitik är inget föredöme för Sverige, men på vissa punkter går det åt rätt håll. Under flera år har Storbritannien höjt skatten på öl och det är skattehöjningar som har effekt – under 2012 minskade ölförsäljningen med 4,7 procent. Högre alkoholskatt leder till lägre alkoholkonsumtion och lägre alkoholkonsumtion ger färre skador. Det visar inte bara exemplet i Storbritannien utan det är en slutsats som har starkt stöd i internationell alkoholforskning. Ett annat exempel är Finland där man chocksänkte skatten 2004 med ökade skador som följd. Därefter har man i omgångar höjt skatten igen och sett hur konsumtionen minskar.

Eftersom den svenska alkoholskatten inte beräknas i procent och inte heller justeras efter inflationen har realpriset på alkohol i praktiken sjunkit. Alkohol har helt enkelt blivit billigare och billigare under många år.

I Europa har många länder de senaste åren valt att höja alkoholskatten – Sverige borde följa efter. Höjd alkoholskatt leder till en minskad totalkonsumtion med mindre alkoholskador som följd. Alkoholskatten påverkar också priskänsliga grupper mest, vilket innebär att det är en bra åtgärd för att minska konsumtionen bland storkonsumenter och ungdomar.

Det vanligast argumentet mot en skattehöjning är att införseln av alkohol kommer att öka. Det är möjligt att så är fallet, men det intressanta är hur den totala konsumtionen av alkohol påverkas.

Om, och i så fall hur mycket, smuggling och annan införsel ökar när alkoholskatten höjs finns det tyvärr inte så mycket forskning om när det gäller alkohol. Inom tobaksforskningen har man dock visat att även om smuggling minskar effekten av skattehöjningar så medför skattehöjningar totalt sett lägre konsumtion, minskade skador och ökade skatteintäkter. I ett läge där det mesta tyder på minskad införsel av alkohol under senare år är dessutom införseln ett ännu svagare argument mot skattehöjning.

Dessutom ficnns det alldeles uppenbart möjligheter inom EU att ha högre skatt än sina grannländer. Just Storbritannien, som höjer skatten, har exempelvis mycket högre alkoholskatt än grannlandet Frankrike.

En engångshöjning av alkoholskatten är inte tillräckligt. Alkoholskatten borde även indexuppräknas så att priset inte som nu hela tiden sjunker i takt med inflationen. Nyligen antog Danmark en lag som innebär att alkoholskatten indexuppräknas – en sådan borde vi så klart ha även i Sverige.

Regeringen har under några år pratat om att höja alkoholskatten. Nu är det är dags att gå från ord till handling och höja alkoholskatten! Det leder till lägre konsumtion, bättre folkhälsa, mer skatteintäkter och därmed till att alkoholen faktiskt bär en något större del av sina kostnader för samhället.

/Niklas Christerson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>