Att sluta dricka alkohol är bäst medicin

För några veckor sedan sände Aktuellt ett inslag som jag har haft svårt att släppa. Inslaget handlade om att personer med alkoholberoende inte alls behöver blir helnyktra utan kan gå över till en så kallad måttlig alkoholkonsumtion.

Problemet med inslaget är flera och att på några få minuter förklara detta komplicerade ämne så att tonvikten blir rätt är förstås inte alldeles lätt. I inslaget klumpas alla typer av alkoholberoende samman och man får lätt bilden av att alla kan lära sig dricka måttligt. Dessutom blandas alkoholister och högkonsumenter samman på ett olyckligt sätt. Det är säkert så att många som idag har en väldigt hög alkoholkonsumtion kan, på egen hand eller med hjälp av terapi, förändra sitt drickande och minska det. Möjligen finns också en grupp med tendenser till alkoholism som kan dricka på ett annat sätt.

Det farliga är om budskapet tolkas som att alla alkoholister kan övergå till att dricka måttligt. Så är av allt att döma inte fallet och ett sådant budskap riskerar att dels trigga återfall och dels göra att de som måste sluta dricka alkohol blir ännu mindre mottagliga för detta budskap. ”Erik” som medverkar i inslaget i Aktuellt får vi inte så mycket information om, men han berättar att han inte ville bli absolutist och att han inte upplevde att han hade så stora problem. Det är dock ytterst få av de som behöver sluta dricka alkohol som inser eller erkänner hur stora problem de har och som vill sluta helt med alkohol. I de flesta fall måste det ju dock vara en del av själva behandlingen att få personen att inse allvaret. Att inse behovet av att sluta dricka alkohol. Nu. För denna grupp patienter finns inget annat alternativ än helnykterhet. I det sammanhanget är budskapet att lära sig dricka måttligt direkt farligt. Många har skador på hjärnan som innebär en livslång sårbarhet och en stor risk för att alkoholberoende triggas.

Det andra problemet som inslaget i Aktuellt pekar på är att det finns en oerhört stark alkoholnorm i samhället som kan göra det svårt att vara nykter. De flesta med alkoholproblem vill säkerligen bara ”vara normala” och i det ingår naturligt att ens första önskan är att ”dricka måttligt”. Att angripa alkoholnormen är viktigt för att underlätta för alla som av någon anledning inte dricker alkohol. Jag har själv upplevt hur personer med alkoholproblem, som varit nyktra en längre period, blivit trugade med argument som ”En öl kan du väl ta”. Vinkeln i Aktuellt-inslaget bidrar tyvärr till stöd för liknande argument och bidrar inte till att ifrågasätta alkoholnormen.

Slutligen innebär fortsatt alkoholkonsumtion rimligen en stor riskfaktor för alla som har upplevt problem att hantera sitt alkoholdrickande på ett bra sätt. Det kanske går att dricka måttligt 4 månader, ett år eller ännu längre, men sen kommer den där dagen då det händer något som leder till att det går överstyr igen. Den risken finns även för den som är helnykter,  men då är den antagligen betydligt mindre. Därför är den bästa medicinen att sluta dricka alkohol.

/Niklas Christerson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>