Behövs det verkligen fler Systembolag?

När Oskar bloggade om fler Systembolag häromdagen satte det igång många tankar hos mig. Att det är orimligt att aldrig öppna nya butiker är förstås lätt att hålla med om, men det räcker inte att stanna där.

Ett ganska vanligt argument för Systembolaget är att det ger bra utbud och bra service genom t ex duktig och engagerad person. Detta är säkert sant, speciellt när det gäller utbudet på landsbygden. Det är dock ett farligt argument eftersom servicetänkandet aldrig får bli ett självändamål för Systembolaget. Systembolagets främsta syften är att undanröja vinstintresset från detaljhandeln av alkohol, begränsa tillgängligheten och upprätthålla åldersgränser. God service är ett sekundärt syfte, även om det naturligtvis är grundläggande att upprätthålla tillgången på alkohol. Och det behövs för att behålla stödet för Systembolaget bland de som dricker alkohol. Folk accepterar lite krångel för att Systembolaget har goda syften, men kanske inte hur mycket krångel som helst.

Att Systembolaget både ska se till att det finns tillgång på alkohol i hela landet och samtidigt begränsa tillgängligheten är naturligtvis en motsägelse i sig. Det innebär att vi ofta måste göra olika avvägningar för att lösa detta på ett bra sätt. Och då får vi inte glömma att huvudsyftet inte bör vara god service utan god folkhälsa.

Idag finns 421 butiker och ca 520 ombud för Systembolaget. Antalet butiker har ökat under flera år och självbetjänningsbutiker har blivit standard, samtidigt har realpriset på alkohol blivit lägre, serveringstillstånden blivit allt fler och alkoholreklam allt vanligare. Servicetänkandet (och industrins ekonomiska intressen) har vunnit över andra intressen under lång tid. Nu kommer hemkörning som ett nästa steg från Systembolaget.

Det är Systembolagets styrelse som bestämmer när och var en ny butik ska öppnas. Kommunen och polisen får lämna synpunkter, men det är styrelsen som beslutar. Beslutet ska ”grundas på en samlad bedömning utifrån företagsekonomiska och servicemässiga överväganden”. Kanske borde alkoholpolitiska hänsyn tydligare vägas in? Kanske borde kommunen ha mer inflytande?

Det kommer finnas behov av Systembolag på andra platser än där de finns idag och Systembolaget ska ge god service. Frågan bör däremot inte stanna där utan det finns viktiga alkoholpolitiska frågor. Kan en flytt av befintligt Systembolag vara aktuellt? Var är en lämplig placering av butik? Ska butiker i första hand ligga nära där folk bor, nära centrum eller nära stora köpcentrum? Hur många butiker ska finnas? Det är frågor som borde kunna diskuteras och utvärderas ur ett alkoholpolitiskt perspektiv.

/Niklas Christerson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>