Anmäl alkoholreklam!

Sedan några år tillbaka är det tyvärr vanligt med alkoholreklam i Sverige till följd av en svensk tolkning av EU-reglerna på området. Jag tycker alkoholreklam borde förbjudas igen, men i väntan på att det förhoppningsvis sker kan vi använda de möjligheter som faktiskt finns för att anmäla alkoholreklam som bryter mot dagens regler. Därför följer här information om vilka regler som gäller och hur du anmäler.

Reklam i tryckt media, t ex dagstidningar och tidskrifter
Numera är alkoholreklam tillåtet i tidningar, men drycken som marknadsförs får max innehålla 15 volymprocent alkohol. Annonsen får endast visa produkten och får inte uppmuntra till konsumtion. Dessutom ska 20% av annonsen täckas av varningstext.
Reglerna i sin helhet finns i alkohollagen (kap 7).

Anmälan?
Reklam i tryckt media som bryter mot lagen anmäls till Konsumentverket. För att anmäla behöver du veta vem som stod bakom reklamen, vilken produkt som marknadsfördes och vilket datum du tog del av reklamen. Det finns möjlighet att bifoga bild på reklam. Tänk på att i anmäla motivera så tydligt som möjligt på vilket sätt du anser att reklamen strider mot alkohollagen. Här hittar du KO:s anmälningsformulär.

Reklam på internet
På internet gäller samma regler som för tryckt media, men det finns ingen begränsning vad gäller alkoholhalten. Även denna reklam anmäls till KO.

TV och radio (från Sverige)
I svensk tv och radio är det helt förbjudet med alkoholreklam. Dessa regler kringgås dock av tv-kanaler som sänder från andra länder, t ex TV3 och Kanal 5. Hur du anmäler reklam i dessa kanaler återkommer jag till nedan. Om du utsätts för alkoholreklam i någon av SVT:s kanaler, TV4 eller någon svensk radiokanal är det alltså bara att anmäla. Specifika regler kring reklam i tv och radio finns i Radio- och tv-lagen.

Anmälan?
Anmälan görs till Myndigheten för radio och tv. I din anmälan måste du ange datum, tid och kanal som reklamen sändes, samt vilket företag som stod bakom och beskriva innehållet. Motivera också att du ansåg att det var alkoholreklam och att det inte är tillåtet.
Här hittar du anmälningsformulär.

TV (från utlandet)
Vissa programföretag har etablerats sig i utlandet för att undkomma Sveriges hårda regler om reklam, t ex reglerna om reklam riktad mot barn och alkoholreklam. Några stora kanaler, TV3 och Kanal 5, finns därför i Storbritannien. Att det går att kringgå reglerna på detta sätt beror på EU-regler som innebär att det är ursprungslandets regler som ska tillämpas på TV-kanalernas sändningar. Sedan 2010 finns dock i EU-reglerna en effektlandsprincip som innebär en möjlighet att tillämpa reglerna i det land som tv-programmen riktar sig mot. Under 2011 skedde därför en anmälan av alkoholreklamen i dessa kanaler som har lett vidare till kontakter med brittiska myndigheter. Det finns alltså hopp om att vi helt ska slippa alkoholreklam i dessa kanaler framöver!

Den processen är dock inte färdig, men det finns faktiskt i väntan på det möjlighet för oss i Sverige att anmäla reklam i dessa kanaler om de bryter mot brittiska reklamregler. Dessa regler innebär bland annat att reklamen inte får rikta sig till den som är under 18 år eller innehålla någon person som är en förebild speciellt för personer under 18 år. Det finns också många olika positiva egenskaper som inte får förknippas med alkoholkonsumtion i reklamen och reklamen får inte uppmuntra till ”omåttligt drickande”. De fullständiga reglera finns här på BCAP:s hemsida.

Anmälan?
Anmälan görs till en organisation som heter ASA. De vill först veta om du är privatperson eller företrädare för företag/organisation1 Därefter vill de veta datum och ungefärlig tid, vilken kanal du tittade på och vilket program du tittade på när reklamen visades, samt gärna namn på företaget och produkten. Slutligen får du motivera din anmälan och då bör du så klart ange vilken/vilka regler du anser att reklamen bryter emot och varför. Anmälningsformuläret hittar du här.

/Niklas Christerson

  1. Det ger antagligen högre prioritet att anmäla som privatperson, så gör det. []

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>