Sprid kunskap om alkohol och cancer

Den senaste tiden har kopplingen mellan alkohol och cancer uppmärksammats mer. Det är positivt. Hittills har kunskapen bland allmänheten om detta starka samband varit väldigt lågt trots att det varit känt i 25 år.

Många kanske skakar på huvudet och tänker ”inte ytterligare en sak som ger cancer”. Det är förståeligt att tänka så med tanke på alla larmrapporter i media, men frågan om alkohol och cancer är mycket viktigare än diverse mer tveksamma rapporter om cancer och chips. Alkohol är nämligen en väldigt stor riskfaktor. I fransk studie visade t.ex. att alkohol där var den näst största orsaken bakom cancerfall, näst efter tobak.

Alkohol ökar risken mest för relativt ovanliga cancerformer som cancer i mun, svalg och struphuvud, men det finns även ett tydligt samband med bröstcancer och cancer i ändtarmen. Även om risken för dessa cancerformer är mindre så drabbas fler personer eftersom dessa cancerformer är så vanliga.

Kunskapen om detta är dock låg i Sverige. Enligt en undersökning från 2010 var det endast 23% av svenskarna som var säkra på att alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Detta var den lägsta siffran av alla EU-länder. Snittet i EU låg på 36%. Cancerfonden informerar om alkoholkonsumtion som riskfaktor på sin hemsida, men innan den nuvarande artikeln från 2011 fanns ingen sån information trots den kända risken.

Cancerfonden rekommenderar på sin hemsida att man ska ”dricka måttligt”, dvs för män max 2 standardglas per dag och för kvinnor max 1 standardglas per dag. Rekommendationen är hämtad från den europeiska koden mot cancer från 2003. Den stämmer dock dåligt överens med framför allt nyare forskning som visar en ökad risk för cancer även vid måttlig alkoholkonsumtion. Den spär också på ”måttlighetsmyten” om att s.k. måttlig alkoholkonsumtion skulle vara riskfritt eller till och med hälsosamt. När det gäller cancer finns det ingen lägsta riskfri gräns utan risken ökar för varje glas. Enligt en nyligen publicerad amerikansk forskningsrapport är måttlig alkoholkonsumtion (dvs den konsumtion som Cancerfonden rekommenderar) orsak till en tredjedel av de alkoholrelaterade cancerfallen(!) Frågan måste lyftas fram mer och på ett korrekt sätt, även om det sticker i ögonen på en del alkoholkonsumenter.

Slutsats:
Sambandet mellan alkohol och cancer är starkt och att det inte finns någon riskfri konsumtion. Ju mindre du dricker desto bättre. Det finns ingen säker konsumtion. Du väljer själv vilken risk du vill ta, men ingen alkoholkonsumtion är riskfri. Kunskapen är låg i Sverige och därför borde detta lyftas fram mer av myndigheter och organisationer.

SLAN, samarbetsorgan för alkoholpolitiska och narkotikapolitiska organisationer, gav ut ett jättebra faktablad i höstas för dig som vill läsa mer.

/Niklas Christerson

En reaktion på “Sprid kunskap om alkohol och cancer

  1. Pingback: Ett glas ökar cancerrisken med 7-10% | Alkoholpolitik.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>