Alkohol i social omsorg

Tidningen äldreomsorg

Jag skrev i Tidningen Äldreomsorg nr 6 2012

Mitt jobb på tankesmedjan Nocturum innebar att jag under slutet av våren och början av hösten 2012 jobbade med ämnet alkohol och äldreomsorg. När det var klart så fick jag ett skrivjobb för tidningen äldreomsorg där jag skrev större delen av innehållet till deras temanummer om just alkohol och äldreomsorg. Jag har nu tre föreläsningar inplanerade i ämnet alkohol och social omsorg (inte bara äldreomsorg utan även gruppboenden och dylikt). Det känns väldigt roligt.

Kärnfrågan är balansgången mellan de boendes möjlighet att styra sitt eget liv och omsorgens ansvar för de boendes hälsa. I de allra flesta fall är inte detta något problem men det finns människor inom äldreomsorgen som har har problem med alkoholen och där omsorgen behöver agera. Omsorgen kan inte förbjuda någon att dricka alkohol men bör i större utsträckning diskutera alkoholfrågan, med brukaren, med kollegorna, med arbetsledningen och framför allt den medicinska personal som finns i omsorgen. Det är dessa som i slutändan behöver göra bedömningen kring hur stort ett problem är och hur omsorgen bör hantera det.

Jag mötte en äldreomsorgschef i höstas som berättade om ett intressant exempel. En boende ville dricka alkohol samma tid varje dag och chefen förstod inte varför. En dag tog chefen med sig vederbörande på en utflykt några timmar före den tid då brukaren brukade vilja dricka alkohol. Denna dagen efterfrågades ingen alkohol. Det är förstås inte alltid lösningen, men är ett exempel på hur alkoholfrågan kan hanteras utan moralism eller tvång utan med en konstruktiv åtgärd.

Alkoholkonsumtion bland äldre ökar, särskilt bland kvinnor. Vi har att se fram emot ett ökat behov av alkoholkompetens inom äldreomsorgen. Är äldreomsorgen redo för det? Och: Är missbruksvården redo för det? Jag har tyvärr mött många som beskriver hur tillgången till missbruksvård kraftigt minskar för äldre människor, oavsett om det är personer med ett långvarigt missbruk eller dem som har ökat sin alkoholkonsumtion på senare tid. Kanske betraktas dem som ”hopplösa fall” eller icke lönsamma för samhället då dem snart ska dö? Åldersdiskriminering inom missbruksvården måste upphöra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>