Prata om alkohol – alkoholindustrin i skolan

Ett av skolans uppdrag är att genomföra ANTD-undervisning, det vill säga förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, tobak och doping. För att underlätta detta arbete finns det olika metodmaterial som lärare kan använda. Ett av dessa heter ”Prata om alkohol” och är gratis för skolor att beställa. Det låter ju jättebra. Det stora problemet med ”Prata om alkohol” är emellertid att det är Sprit- och Vinleverantörsföreningen och Sveriges bryggerier, samarbetsorganisationer för Sveriges alkoholproducenter, som står bakom materialet.

Varför gör alkoholindustrin ett förebyggande material om alkohol?

1. För det första så vet vi att alkoholindustrin har en stark agenda när det gäller alkoholpolitik och ofta engagerar sig i diskussioner om alkoholpolitiska frågor. Genom egna forskningsrapporter, vinklade tolkningar av forskning, lobbying och liknande så motarbetar industrin de alkoholpolitiska åtgärder som har mest effekt på konsumtionen och förespråkar i stället sådant med mindre effekt. Därför hävdar industrin att verksamma medel som begränsning av tillgänglighet, höga skatter och andra regleringar kan ersättas med just till exempel informationskampanjer och självreglering. En viktig del i alkoholindustrins lobbying är att driva egna projekt för försöka skapa större förtroende och ”goodwill”.

2. Alkoholindustrin är inte bara intresserad av att vi pratar om alkohol utan HUR vi pratar om alkohol. Genom att ta fram och sprida ett skolmaterial kan de få fram sin målsättning om ”en sundare dryckeskultur”. Alkoholindustrin kan helt enkelt påverka informationen eleverna får. Alkoholföretagen hävdar, naturligtvis, att de står för att ”ungdomsåren ska vara befriade från alkohol”, men trots det innehåller materialet flera övningar där eleverna ska lära sig en ”ansvarsfull alkoholkonsumtion”. Även om materialet säkert har flera förtjänster, så är det naturligtvis framtaget efter industrins intressen av alkoholförsäljning.

Hur bör skolans ANTD-undervisning se ut?

Det borde vara självskrivet att inte använda ett material från de som tjänar pengar på alkoholförsäljning för att undervisa om alkohol, på samma sätt som få skulle få för sig att använda ett förebyggande material om tobak framtaget av tobaksindustrin. Självklart bör man kunna granska och diskutera åsikter från såväl alkoholindustrin som tobaksindustrin i skolans undervisning, men det är något annat än att använda en färdig metod från industrin.

Frågan hur undervisningen istället bör se ut är en väldigt stor fråga som jag skulle kunna skriva en uppsats om. Jag ska därför nöja med mig att framföra några poänger som jag tycker är viktiga och hänvisa vidare till ett mycket bra material att ha som utgångspunkt för undervisningen.

Skolans ANTD-undervisning syftar inte enbart till att ge eleverna fakta och kunskap om ANTD utan undervisningen ska vara verksam på ytterligare två plan, nämligen för att påverka attityder och beteenden. Målsättningen är ju att ungdomar inte ska använda alkohol, tobak, narkotika eller doping.

Många läroböcker i olika ämnen innehåller delar som behandlar ANTD, men i nästan samtliga fall är dessa utformade på ett sätt som gör att de förmedlar fakta. Enbart faktabaserad undervisning har i forskningen visat sig ha ingen eller till och med kontraproduktiv effekt på attityder och beteenden. Det är därför av största vikt att skolor och lärare kompletterar undervisningen. Undervisningen bör uppmuntra till att eleverna är aktiva, att eleverna diskuterar och reflekterar och att eleverna ges möjlighet att träna sociala färdigheter. Droger bör behandlas ur ett helhetsperspektiv där olika lärare med olika ämneskompetenser diskuterar utformningen och där undervisningen tar upp både samhälleliga och individuella aspekter av droganvändning. Samverkan behöver inte stanna inom skolan utan kan gärna involvera polis, socialtjänst, föreningsliv och föräldrar.

Folkhälsoinstitutet tog häromåret fram ett bra material, ”Berusning på schemat”. Det är bra som utgångspunkt för både rektorer och lärare. Det är en vägledning för hur skolan kan bli en mer hälsofrämjande miljö och hur skolan kan arbeta med ANTD-undervisning integrerat med skolans ämnen. Det finns en version för högstadiet och en för gymnasiet. Tyvärr går den för tillfället inte att beställa, men går utmärkt att ladda ner i PDF-format.
Läs mer på FHI:s hemsida.

/Niklas Christerson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>