Hur många serveringstillstånd ska det få finnas?

Jag har mött många socialnämndsledamöter och tjänstemän som bekymrat sig över svårigheten att begränsa antalet serveringstillstånd i kommunerna. En sa till ”Ja, vi delar väl ut ett nytt tillstånd varje möte ungefär, det går inte att stoppa”. Fler ställen som serverar alkohol ger i längden ökade alkoholskador.

Någon gång i början av 00-talet, jag minns inte riktigt när, så tog UNF fram statistik som visade på ett negativt samband mellan fritidsgårdar och serveringstillstånd i Sverige. Fritidsgårdar lades ner med ungefär samma fart som antalet serveringstillstånd ökade.

Det finns ingen regel för hur många serveringstillstånd som får finnas. Alla som uppfyller lagens krav beviljas ett serveringstillstånd. Är det bra?

Förvisso ska man inte stirra sig  blind på antalet serveringstillstånd. Om en ort har ett serveringstillstånd med plats för 100 gäster så tenderar det att drickas mer där, än om grannorten har två serveringstillstånd med plats för 30 gäster på varje. Men låt oss anta att storleken på serveringsställena jämnar ut sig.

Kommuner kan bestämma väldigt många olika saker. Exempelvis kan de använda planmonopol och markägande för att bestämma om det ska byggas ett nytt köpcenter eller inte. Kommunen kan styra torghandel, om det ska finnas lätt industri, vart det är tillåtet att stanna med lastbil samt inrätta rökfria zoner i den offentliga miljön. Kommuner kan även inrätta alkoholfria zoner i det offentliga, exempelvis parker där alkohol inte ska förekomma.

Det borde vara möjligt för kommuner att politiskt styra hur många serveringstillstånd (eller möjligen serveringsplatser) som ska finnas på en ort. När antalet serveringstillstånd har uppnåtts så kan inga nya serveringstillstånd delas ut förens ett serveringsställe upphör. Det blir alltså svårare för en verksamhet som får tillståndet indraget att snabbt återuppta samma verksamhet med ett annat tillstånd. Samtidigt ges kommunen större möjlighet att styra över de sociala skadornas omfattning. Kommunen styr hur mycket fylla det ska finnas på krogar och restauranger. Det finns ett allmänintresse av att kunna begränsa alkoholserveringen i en kommun. Ge de kommuner som så önskar möjlighet att ta detta sociala ansvar!

/Oskar Jalkevik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>