Om 20 år är fler vuxna nykterister

I somras presenterade CAN sin senaste undersökning över skolelevers drogvanor. Glädjande nog fortsätter trenden att allt färre ungdomar dricker alkohol och i den senaste undersökningen är det rekordmånga niondeklassare som inte dricker alkohol. Det förekommer en diskussion både om vad det beror på och om huruvida ungdomsdrickandet kommer att fortsätta minska. Det är intressanta frågor, men en annan intressant aspekt är vilken konsumtionsnivå de som är 15 år idag kommer ha om 20 år.

Debutåldern för alkohol är en viktig faktor för hur alkoholkonsumtionen ser ut senare i livet. De som börjar dricka alkohol tidigt dricker också mer i vuxen ålder. Omvänt borde det ju vara så att de som börjar dricka alkohol senare dricker mindre som vuxna. Men kommer fler att avstå helt?

Nivån på ungdomsdrickandet borde alltså tala för lägre alkoholkonsumtion i framtiden och fler nyktra. En del av de 15-åringar som idag är nykterister kommer kanske fortsätta att vara det. Inte bara tills de är 16, 17 eller 18 år utan hela livet.

Det är förstås långt ifrån säkert att det blir så. Det finns en problematik som även tydliggörs av själva begreppet debutålder. Att skjuta upp ”debutåldern” är bra ur många aspekter och inga ungdomar borde dricka alkohol, men samtidigt som vi pratar om att höja debutåldern säger vi också mellan raderna att det ska komma en alkoholdebut. När vi säger att alkohol inte är något för ungdomar, så säger många att det är något för vuxna. Och de flesta ungdomar vill vara vuxna. I stället för att fråga om ungdomar kommer att börja dricka alkohol är ofta frågan när de kommer att börja.

Lägre alkoholkonsumtion och fler nyktra vuxna vore bra för hela samhället. Att ungdomsdrickandet är lågt idag öppnar möjligheten för detta i framtiden, men det krävs också att vi vågar prata om vuxendrickandet och att det blir lika naturligt att vara vuxen och alkoholfri som det idag är att vara 15 år och alkoholfri.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>