Ska Systembolaget ägna sig åt hemkörning?

Under snart ett år har Systembolaget genomfört ett försök med hemkörning av alkohol. Kunden beställer på hemsidan och får sedan alkoholen levererad direkt till dörren efter några dagar. Nu har Systembolaget valt att utöka försöket och börja med hemkörning i fler delar av landet.

Systembolagets främsta uppgifter är att se till att det inte finns något vinstintresse i alkoholhanteringen, att begränsa tillgängligheten och att upprätthålla åldersgränser. En bra nivå på service är naturligtvis nödvändig för att Systembolaget ska fungera och stödet bland befolkningen ska upprätthållas, men servicetänkandet får aldrig gå före folkhälsan.

Hemkörning från Systembolaget innebär en ytterligare kanal för alkoholförsäljning och därmed ökad tillgänglighet. En första utvärdering har gjorts och enligt forskarna bakom utvärderingen har försöket inte påverkat konsumtionen eller särskilt lockat högkonsumenter. Det låter bra, men det finns några saker att ta med i beräkningarna. Det är väldigt få kunder i försöksområdena som faktiskt utnyttjat tjänsten. Det gör att utvärderingen kanske inte säger så mycket om hur det ser ut i framtiden då betydligt fler kunder antagligen kommer utnyttja tjänsten. Vidare så bygger en stor del av slutsatserna på en enkätundersökning med endast 142 svarande. Hur många kunder som totalt fått möjlighet att svara vet jag inte, men totalt har 427 hemleveranser har skett.1 Det är uppenbart svårt att dra klara slutsatser när det är en liten andel svarande och totalt få kunder.

Systembolaget ska också upprätthålla åldersgränsen. I det här fallet blir det ett ensamt bud från Bring som ska sköta ålderskontrollen. Systembolaget kollar emellertid inte bara åldern, utan nekar även kunder som är berusade eller i fall där det föreligger risk för langning. Det är ett stort ansvar att lägga på ett ensamt bud utanför en kunds dörr. Hen ska alltså göra dessa bedömningar och eventuellt neka en person att ta emot sina i förväg betalda varor.

Hemkörning från Systembolaget är åtminstone i dagsläget en ganska liten grej. Det är få som valt att använda det och kostnaden för kunden är ganska hög, men det är ytterligare en liten ökning av tillgängligheten. Lördagsöppet, självbetjäning, hemkörning och så vidare är alla relativt små förändringar som tillsammans och på längre sikt kan ge större konsekvenser. Nu har vi dessutom en kommersiell näthandel med oklar legal status. Även om det är stor skillnad på Systembolagets hemkörning och kommersiell näthandel2 så riskerar Systembolagets hemkörning att legitimera den senare.

I EU-domstolens dom som tillåter Systembolagets monopol är det tydligt att monopolet tillåts så länge dess syfte är att upprätthålla god folkhälsa. För varje steg som tas för att göra alkohol mer tillgängligt så ökar risken att EU anser att monopolet inte är berättigat.

Förra lördagen var Magdalena Gerger med i P1:s Lördagsintervju. Hon menade att Systembolaget måste anpassa sig efter kundernas ”inköpsmönster” Det är en ganska konstig motivering, eftersom det är uppenbart att få kunder efterfrågar hemkörning av alkohol. Då bör så klart inte Systembolaget bidra till att skapa en sådan efterfrågan.

/Niklas Christerson

  1. Samma kund kan förstås ha använt tjänsten flera gånger, varför antalet enskilda kunder antagligen är lägre. []
  2. Systembolaget har ingen reklam, inga rabatter, inga extraerbjudanden och en säkrare ålderskontroll []

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>