Alkoholpolitik.se frågar EU-kandidater – Mikael Gustafsson (V)

Vi på alkoholpolitik.se har ställt tre stycken frågor till EU-kandidater för de partier som nu sitter i Europaparlamentet.

Svaren från dessa partier kommer publiceras med ett nytt svar från varje parti dagligen fram till och med den 25:e maj. Först ut är Vänsterpartiet.

/Redaktionen på Alkoholpolitik.se

 

1. Hur skulle du vilja förändra EU:s alkoholstrategi?

Jag anser att EU:s alkoholstrategi är ett steg mot rätt riktning men vill gärna se att de enskilda medlemsstaterna utvecklar ett mer effektivt verktyg för att minska alkoholens skadeverkningar på både människor och samhället. Jag vill gärna se sänkta införselkvoter av alkohol inom EU. Alkoholreklamens effekt på konsumenter, speciellt ungdomar, ska inte underskattas därför skulle jag välkomna om fler medlemsländer ville förbjuda alkoholreklam med hänsyn till folkhälsan och även ur ett genusperspektiv där flickor och kvinnor marknadsförs som sexobjekt . Alkohol får inte heller betraktas som vilken vara som helst!

2. Vad har ditt parti gjort i alkoholfrågan under den här mandatperioden?

I ett betänkande som handlade om avskaffande av könsstereotyper i EU lyckades jag få stöd för mina ändringsförslag om alkoholens påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv. Mina ursprungsförslag är nu parlamentets officiella ståndpunkt där man uppmanar medlemsstaterna att se över sin lagstiftning vad gäller alkoholindustrins framställande av flickor och kvinnor som sexobjekt :

K. Alkoholindustrin och dess omfattande investeringar i marknadsföring av sina produkter bidrar i stor utsträckning till att bevara könsstereotyperna och sexualiseringen av flickor och kvinnor.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna det brådskande behovet av att överväga en lagstiftningsram om förbud mot alkoholindustrins framställande av flickor och kvinnor som sexobjekt.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA7-2012-0401%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSV

3. Är det något annat du vill tillägga kring europeisk alkoholpolitik?

Sedan Sverige blev medlemmar i EU har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med ca 30 procent. En följd av konsumtionsökningen är försämrad folkhälsa och ökade alkoholskador.Det finns också mycket bevis kring förekomsten av mäns våld mot kvinnor och barn i hemmen och kopplingen mellan våldet och alkohol.

Även om konsumtionsökningen verkar ha planat ut på en stabil nivå de senaste åren har vi inte sett de fulla konsekvenserna på skadesidan utifrån den ökning som har skett. Det effektivaste sättet att få ner de framtida skadorna är att få ner alkoholkonsumtionen.

Trenden i Sverige är att dricka mer, vilket i praktiken innebär en harmonisering av konsumtionsnivåerna i Europa . I Sverige har konsumtionen ökat både genom ökade inköp på Systembolag, på restauranger och via införsel från utlandet för privat bruk.

Den sistnämnda möjligheten har väsentligt bidragit till konsumtionsökningen eftersom de begränsade införselkvoterna tagits bort och ersatts av indikativa riktlinjer. Dessa riktlinjer innebär att man för privat bruk legalt får föra med sig alkohol motsvarande ca två och ett halvt års förbrukning för en ”normalkonsument”.

Det är inte rimligt att harmoniseringssträvanden för marknaden inom ramen för den Europeiska Unionen ska ske på bekostnad av en enskild nations folkhälsa, så som de facto är fallet för Sverige just nu.

Trots detta behandlar EU-kommissionen ofta alkoholhaltiga drycker som vilka varor som helst på marknaden. Detta trots den alkoholstrategi som Kommissionen tog fram 2006 som visar på de skador alkohol för med sig.

På nationell nivå vill Vänsterpartiet sänka alkoholkonsumtionen med hjälp av en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången ska kontrolleras med alkoholskatter, försäljningsmonopol (Systembolaget), sänkta införselkvoter från andra EU-länder och förbud mot alkoholreklam. För att förebygga missbruk är det viktigt med en välfärdspolitik som gör att alla har rätt till ekonomisk och social trygghet. Men det behövs också särskilt alkoholförebyggande arbete och bra behandling och vård för personer med missbruks- och beroendeproblem.

Alkoholkonsumtionen måste minska eftersom den leder till ohälsa och sociala problem. Många fastnar också i missbruk och beroende, långt fler än de som man vanligtvis ser som missbrukare. Detta är självklart inte bra för dessa människor, men det kostar också samhället mycket pengar.

För mer info läs V:s motion:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/ANDT-fragor_H102So206/?text=true

 

Kommentarer från Alkoholpolitik.se:

Andreas: Jag älskar att dom pusha för mer ansvar för alkoholindustrins reklam, förhoppningsvis kan vi få ett ”finskt” beslut där man stoppar Facebook-reklam. Som feministiskt parti har man lyft och fått fram åtgärder vad gäller den sjuka sexismen i alkoholreklamen (Som Sigrid lyft tidigare i år, http://alkoholpolitik.se/?p=886).

Oskar: Jag saknar förslag på hur EU ska jobba med alkoholfrågan. Svaren handlar till stor del om vad som bör göras i Sverige och andra medlemsstater. Frågan om införselkvoter lyfts men vi får inget svar på hur Mikael vill jobba med frågan i Europaparlamentet. Jag tycker det är roligt att se exempel på hur alkoholfrågan kan göras relevanta i andra sakområden, så som EU:s arbete med könsstereotyper.

Niklas: Det är intressant hur det lyser igenom att Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti. Fokus ligger främst på den nationella nivån och att EU inte ska hindra utan uppmuntra enskilda medlemsländer att föra en restriktiv alkoholpolitik.

Sigrid: Långt och utförligt! Bra, känns som en kunnig kandidat men det syns att en del är klippt och klistrat. Såklart bra med genusperspektiv, och som Andreas säger har jag själv lyft sexualiseringen i alkoholreklam, men jag tycker inte det är den viktigaste genusfrågan när det kommer till alkoholpolitik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>