Alkoholpolitik.se frågar EU-kandidater – Anna Hedh (S)

Vi på alkoholpolitik.se har ställt tre stycken frågor till EU-kandidater för de partier som nu sitter i Europaparlamentet.

Svaren från dessa partier kommer publiceras med ett nytt svar från varje parti dagligen fram till och med den 25:e maj. Idag är det Socialdemokraterna.

/Redaktionen på Alkoholpolitik.se

1. Hur skulle du vilja förändra EU:s alkoholstrategi?

Förra mandatperioden 2004-2009, antog vi den första alkoholstrategin efter enorma förseningar. Dåvarande ansvarig kommissionär sa att han aldrig varit med om liknande lobbying från industrin. Det var enormt frustrerande att det tog så lång tid att få strategin på plats och att den blev så urvattnad. Egentligen skulle man ha reviderat strategin 2012, men har hela tiden smitit undan och skyllt på för mycket annat att göra. Jag skulle vilja att EU:s alkoholpolitiska arbete omfattar hela samhället och inte enkom speciellt utsatta grupper, även om de behöver ges särskilt stöd. Alkoholens folkhälsoaspekt och socioekonomiska kostnader måste lyftas fram bättre. Dessutom är det oacceptabelt att alkoholens koppling till våld i hemmet inte uppmärksammas i strategin, och jag kommer att kämpa för det om jag blir återvald. 

Här är de ändringsförslag jag och Åsa Westlund lade i samband med resolutionen om EU:s alkoholstrategi nyligen:

  • EU-medlemsstaterna ska vidta aktiva åtgärder för att med omedelbar verkan vidta aktiva åtgärder för att få ett slut på alkoholrelaterat våld, i synnerhet våld i hemmet som drabbar framförallt kvinnor och barn.
  • Alkoholreklam ska förbjudas i sammanhang som vänder sig till en ung publik, exempelvis på TV och bio, samt på internet.
  • Samma märkningskrav ska gälla för alkoholhaltiga produkter som för andra produkter i EU som omfattas av förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Dessutom ska varningstexter sättas ut på varuetiketterna för att informera konsumenterna om risker med att nyttja alkohol när man är gravid samt i trafiken.
  • EU-medlemsstaterna ska överväga att introducera minimipris för alkoholenhet då det är nödvändigt för att skydda folkhälsan.
  • Alkoholens roll i trafikolyckor ska framhållas och som uppmanar EU-kommissionen att bättre stödja medlemsstaternas arbete med att minska antalet alkoholrelaterade trafikolyckor.
  • EU-kommissionen ska omedelbart påbörja arbetet med en ny EU-strategi om alkohol (2016-2022) och bättre stödja EU-medlemsstaternas arbete med att begränsa alkoholkonsumtionen.

2. Vad har ditt parti gjort i alkoholfrågan under den här mandatperioden?

Vi har i alla utskott, som hanterar frågan, varit pådrivande i allt från reklamförbud till märkningskrav och minimipris för alkoholenhet. Dessutom har jag lyft frågan vid flera tillfällen när jag arbetat med frågor som mäns våld mot kvinnor och barn & ungdomars rättigheter.

3. Är det något annat du vill tillägga kring europeisk alkoholpolitik?

Eftersom EU i stort har svårt att se alkoholen som en folkhälsofråga likt tobaken tycker jag det är viktigt att medlemsländerna själva får bestämma om sin alkoholpolitik, tex. vad gäller införselkvoter mm. Men det hindrar inte min fortsatta kamp för att EU ska se alkoholen som en folkhälsofråga i stället för bara mat.

Kommentarer från Alkoholpolitik.se:

Andreas: Anna förefaller arbeta relativt hårt med alkoholfrågan, men stöter på patrull i EU:s bristande motivation som säkert understöds av en kraftfull alkohollobby som struntar i folkhälsa. Bra med en kandidat som inser vikten av förebyggande arbete, och här kan man se att det finns ett reellt intresse att arbeta med frågan.

Oskar: Medan jag läste så tänkte jag ”Kommer det inget om införselkvoterna”, vilket det ju gjorde i näst sista meningen. Anna lyfter både fram vikten av att jobba förebyggande med alkoholens skadeverkningar och dess orsaker. Nu vet vi inte hur mycket partiet har jobbat med alkoholfrågan i alla utskott som hanterar frågan, men svaret på fråga 2 visar på höga ambitioner i alkoholfrågan.

Niklas: Ett utförligt svar som tar upp många viktiga aspekter och det märks att Anna Hedh har ett genuint engagemang för alkoholfrågorna. Det är bra att det lyfts fram vilket stort problem alkoholindustrins lobbying på EU-nivå faktiskt utgör och att det är ett hinder för att få vettiga alkoholpolitiska beslut. Jag förstår att det är tungt jobb att driva fram en strategi som faktiskt innehåller stöd för effektiva åtgärder.

Sigrid: Det märks att Hedh engagerat sig i frågan och jag tycker det är ett bra och utförligt svar. Även om jag tycker det känns lite dubbelt med att ”bara” vilja skydda barn och unga från alkoholreklam och samtidigt brinna så mycket för att EU’s alkoholpolitiska arbete ska omfatta alla grupper.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>