Miljövänlig alkohol & ekovinets förlovade land

Ja, nu tänkte jag dra in lite miljöpolitik i mina tankar om alkoholpolitik. Det är fantastiskt att det är en trend att vara miljövän, möjligtvis går det att ifrågasätta motiven, men resultatet är ju allt som allt en förbättring. Men så är det det här med ekologisk vin och öl. Som vego får en ofta reaktionen ”Ah, ja jag är inte vegan/vegetarian, men jag äter bara svenskt eller ekologiskt kött”. För en person som valt bort kött på grund av etik är detta helt onödig information. Jag kan ibland få samma känsla när det kommer till alkohol.

Skärmavbild 2014-09-24 kl. 12.42.40
Vi har en kultur idag där människor som dricker alkohol klappar sig på axeln när de dricker ”miljövänlig” sådan. Självfallet är återigen det en vinst för miljön att detta är en trend, det bästa vore om den alkohol som finns bara producerades miljövänligt. Enligt min personliga åsikt vore det bästa en miljövänlig, djuretisk(vi tar den diskussionen en annan gång) och restriktiv alkoholpolitik. Problemet är att krav, eko eller fairtrade-klistermärket ursäktar en konsumtion av något som  i sig är giftigt. Så vad är ekovin till exempel?

”Den ekologiska vinodlaren bekämpar istället skadedjur och svampar med hjälp av biologisk nedbrytbara preparat. Man nyttjar växtföljd och olika odlingstekniker istället för att använda kemiska medel. Det tar mer tid i anspråk för vinodlaren och ofta blir skörden något mindre när man odlar ekologiskt.
Den ekologiske vinodlaren bekämpar ogräsen i sina odlingar med mekanisk ogräsharv, flamning och handhackning, istället för kemiska preparat. Eftersom inte effekten är 100-procentig, får man en rik mångfald i många ekologiska vingårdar. Som gödsel använder man organiska gödsel till sina marker, istället för kemiskt framställt sådant.”1

Okej, alltså är det mindre besprutningsmedel som vi, naturen och den som arbetar med framställningen får i oss. Bra så. Men det är lite grumligt ändå vad som får finnas i produktionen:

”Följande är beståndsdelar tillåtna för att producera ekologiskt vin i EU: Jäst, diammoniumfosfat, tiaminhydroklorid, karbon, växtprotein, gelatin, husbloss, äggvita, tannin, kasein, kaliumkaseinat, kiseldioxid, bentonit, pektolytiska enzymer, mjölksyra, vinsyra, kalciumkarbonat, kaliumbikarbonat, kaliumbitartrat, malolaktisk bakterie, askorbinsyra, citronsyra, metartaric syra, gummi arabicum, kopparcitrat, kopparsulfat, ekchips och kaliumalginat.”2

Absolut är det här inga direkt farliga substanser, men om du som miljövän liksom jag försöker banta på tillsatser, så räddar inte ekoklistermärket dig heller. Visst är transporten också mer klimatkompenserad, men vill du vara riktig miljövän så spelar det fortfarande roll att din flaska importerats från fjärran länder. Det största problemet för mig ligger i att alkoholen i sig är giftig. Jag ser på alkohol så som många ser på cigaretter, vi vet att det är dåligt, det är upp till var och en att bruka men alla måste vara medvetna om konsekvenserna. Hälsoriskerna av alkohol har tagits upp på den här bloggen förut så jag ska inte upprepa allt. Självklart är tex ett ekovin bättre eftersom det inte innehåller besprutningsmedel och så vidare, men du kommer inte ifrån själva alkoholen, som är skadlig.

Skärmavbild 2014-09-24 kl. 12.39.57

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol är ju alltså egentligen etanol.3

Det finns forskning som nu visar att:

– Alkohol krymper hjärnan: ”Hjärnan krymper av alkoholkonsumtion. Det är den huvudsakliga slutsatsen i en amerikansk studie som presenteras i Archives of Neurology. Författarna har studerat 1839 vuxna individer som genomgick MR-undersökning av hjärnan.”4

– Alkohol är cancerframkallande: ”Till de nya fynden hör kunskapen om alkohol och kopplingen till cancer. World Cancer Report 2014 visar att alkohol ligger bakom 5 procent av all cancer, vilket gör alkohol till den näst största enskilda orsaken (efter tobak) till cancerinsjuknande.”5

– Alkohol är dåligt för hjärtat: ”I den nya studien har forskarna granskat data från 56 studier som tillsammans omfattar över 260 000 deltagare. Resultatet de fann var att även måttlighetskonsumenter kan sänka sitt blodtryck och minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom genom att minska alkoholkonsumtionen.”6

Så, summa summarum. Alkohol är inte miljövänligt någonsin, åtminstone inte för din kropp. Den kan vara mer eller mindre, och om en måste dricka alkohol är det bäst att köpa ekologiskt tillverkad sådan. Men jag vill ändå jämföra det med cigaretter och tobak. Skulle vi klappa oss själva på axeln om vi ”bara rökte ekologiska cigaretter”?

/Sigrid Mikaelsson-Rehnberg

  1. http://www.ekovin.se/ekologiskt_vin/ekologiska_viner/ []
  2. http://www.svd.se/mat-och-vin/vin-ol/grumliga-besked-om-ekologin-i-vinhyllan_8729200.svd []
  3. http://sv.wikipedia.org/wiki/Etanol []
  4. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=10684 []
  5. http://www.dn.se/debatt/okant-bland-svenskar-att-alkohol-orsakar-cancer/ []
  6. http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-daligt-for-hjartat/ []

Alkohol och narkotika – hur vi för dessa hand i hand

Idag har vi ett gästinlägg från Johannes Nyqvist som är aktiv inom både UNF och KRIS och som tycker att sambanden mellan alkohol- och narkotikapolitik borde betonas mera.

I den moderna politikens korridorer brukar man prata om alkoholpolitik och narkotikapolitik som två olika områden. På ett sätt logiskt, på alla andra sätt helt ologisk.

Logiskt: Dagens alkoholpolitik går ut på att vara skademinimerande utan nollvision. Narkotikapolitiken utgår som restriktiv, med några få undantag som sprututbytesprogram och substitutionsprogram

Ologiskt: Samma skador, samma målgrupper samma konsekvenser.

Hur kan man då förena dessa två och vilket samband har dem?

Jag tror att man kan föra dessa två tillsammans genom att sikta in sig på ett speciellt problem, ta till exempel barn i risk-och missbruksmiljö och föreslå lösningar på problemet under namnet drogpolitik. Ett förslag på hur man genomför detta är tätare samarbeten mellan olika idéburna folkrörelser och förbund. IOGT-NTO rörelsen är närmast experter på alkoholpolitik efter 120 års erfarenhet. Dock faller den ofta på narkotikafrågor då de inte riktigt vet vilken forskning man ska gå efter eller avsaknad av erfarenhet. Organisationen KRIS har 15 års erfarenhet av narkotikafrågan och har spjutspetserfarenhet på just narkotika, hur det politiska klimatet ser ut kring detta och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas. Dock faller de genom att de anser alkoholen som en osexig fråga att prata om. Om dessa två folkrörelser gick ihop och gemensamt dikterade ett drogpolitiskt program och åtgärdsplan skulle det inte bara förändra det drogpolitiska klimatet, utan skulle också få ideell arenas påverkan i det politiska klimatet att öka. Självklart finns andra aktörer, men jag tog detta som förslag då det är de organisationer jag ser skulle kunna stå närmast i många frågor.

Du kanske undrar varför detta överhuvudtaget är viktigt? Jo, det är viktigt för att med en samlad drogpolitik skulle ha en större genomslagskraft och dessutom vara mer inflytande och få fler politiker att inse vikten av en stabil, restriktiv och bra drogpolitik.

bild oskar
Johannes Nyqvist, född 1994 i Eskilstuna. Han är distriktsordförande för UNF Södermanland, men är även engagerad i KRIS Stockholm sedan 2011. Han studerar teater och scenisk framställning på teaterhögskolan i Stockholm. På 90-talet hängde han mycket på Dileva-konserter.