Vilka visioner tillåter vi oss att ha?

Sverige har en förhållandevis restriktiv alkoholpolitik i ett internationellt perspektiv. Vi har monopol på försäljning av alkohol och skatt på alkoholdrycker. Över tid har dock den svenska alkoholpolitiken blivit allt mer liberal med fler försäljningsställen, fler serveringstillstånd, ökad införsel, alkoholreklam och i viss mån förändrade dryckesvanor. I Sverige har regeringen antagit en ANTD-strategi1 med målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskat tobaksbruk och minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol.

Observera att målet på tobaksområdet är ett minskat bruk av tobak, medan målet på alkoholområdet är lite annorlunda utformat. Har det någon betydelse? I viss mån har nog målets formulering en betydelse, även om vi vet att minskad konsumtion är främsta vägen till minskade skador.

På narkotikaområdet är målet ett narkotikafritt samhälle. På alkoholområdet är det idag få som tänker sig ett alkoholfritt samhälle och kanske ännu färre som förespråkar ett förbud av alkohol. Det är emellertid inte självklart. Från Kerala i Indien rapporterades det i somras om att delstatsregeringens mål var ett alkoholfritt Kerala. Vägen dit går genom att ca 700 barer förlorar alkoholtillstånd i år och nästa. De närmaste 10 åren ska 10% av butikerna som säljer alkohol, de flesta statliga, stängas varje år och om 10 år ska alkohol vara förbjudet.

Bakgrunden till denna radikala politik är att Kerala har högst alkoholkonsumtion i hela Indien med många skador och sociala problem som följd. Befolkningen i Kerala dricker 8,3 liter alkohol per person och år. I Sverige var motsvarande siffra förra året 9,9 liter alkohol, men vem i Sverige förespråkar en radikal alkoholpolitik? Vem vågar ha en vision om ett alkoholfritt samhälle?

Det är intressant att jämföra med tobaksområdet. Där finns exempel på radikala visioner på betydligt närmare håll än Indien. Och det har gått ganska fort. På 1980-talet var det nog få i Sverige som trodde att det 2014 skulle vara förbjudet att röka inne på restauranger och krogar. För några år sedan antog Finland visionen om ett tobaksfritt samhälle och det finns ganska många som förespråkar att Sverige bör ha samma vision.

Vilka visioner borde vi ha på alkoholområdet och vilken betydelse har visionen?

Niklas Christerson

  1. Strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken []

Alkohol på flyget

När jag var 19 år var min familj på chartersemester till Teneriffa. På flyget hem var det en passagerare som drack mycket alkohol och blev mer och mer berusad. Det märktes att personalen blev irriterad på honom men de insåg nog att det inte var någon ide att gå i konfrontation med honom. När vi landade så reste han sig upp och började plocka ner sin väska samtidigt som planet bromsade in på landningsbanan. Det var inte så populärt.

I en artikel i Aftonbladet hänvisas till en undersökning som visar att 63 % av resenärerna skulle föredra ifall flygningarna är helt alkoholfria. Många upplever att det är jobbigt med berusade medresenärer. Jag förstår att det kan vara jobbigt för andra resenärer, men problemet är större än så.

Det handlar ju även om flygsäkerhet. Att en full passagerare ställer sig upp mitt under landning är inte så säkert. Att berusade passagerare kan bli våldsamma och hotfulla är inte så säkert. Det är liksom inte bara att stanna till och få hjälp av polisen om det blir problem med en full passagerare. Jag tänker också på ordet trygghet. Den upplevda tryggheten. Jag känner mig mindre trygg på flyget när en passagerare är kraftigt berusad och personalen verkar osäkra på hur dem ska hantera passageraren. Det ger en väldigt dålig arbetsmiljö för personalen ombord.

Som alltid annars när alkohol diskuteras så är det i de flesta fall inget problem. De flesta flygresenärer väljer att inte alls dricka alkohol under resan och bland dem som dricker så gör de allra flesta det med måtta. Är det rimligt att den gruppen måste avstå sin möjlighet att dricka alkohol på flyget, för att förbättra arbetsmiljön, säkerheten, trygghet samt lugn och ro på alla flygningar. För mig är svaret ja. Runt flygning finns det så många andra restriktioner, exempelvis förbudet mot att ha påslagen mobiltelefon. Troligtvis är alkohol en större risk än mobiltelefoner på flygplanen men vi får alla glatt låta bli att ringa och SMS:a när vi flyger, på samma sätt som vi måste följa regler kring storlekar på vätskebehållare och så vidare.

Att öka tryggheten/säkerheten ytterligare med förbud mot alkohol på flyget är fullt rimligt. Jag antar att det krävs en internationell överenskommelse för att få till en sådan lösning.

/Oskar Jalkevik