FLASH: Alkohol farligt för hälsan!

Då har den kommit, undersökningen som bekräftar det vi vetat om länge: alkohol har ingen positiv påverkan på ditt hjärtas välmående.

I den nya studien har forskarna granskat data från 56 studier som tillsammans omfattar över 260 000 deltagare. Undersökningen leddes av London School of Hygiene and Tropical Medicine och utförde denna studie1 i samarbete med UCL och Pennsylvania University.

Ett citat:

”The best thing to do is to reduce consumption to reduce blood pressure and risk of heart disease. We expect that these findings will help to simplify policymaking about alcohol consumption. There was this issue about whether consumption of low to moderate consumption was good for your heart. This study shows that this is simply not the case.”

– Juan Casas, Senior Author och professor i epidemiologi

Sammanfattning av citat: studien visar att en låg till medelkonsumtion INTE har en positiv påverkan på ditt hjärta.

Äntligen kan vi skrota den (av alkoholindustrin sponsrad?) naiva teorin om att alkohol påverkar hjärtat positivt. Om resten av kroppen far illa, så kan det i långa loppet knappast påverka hjärtat bra då det får arbeta mer. Det har funnits teorier från alkoholindustrin och andra alkoholhetsare om att det är alkoholen som varit det som varit bra för hjärtat, och man har bortsett från de andra ingredienterna i vin till exempel. vin tillverkas av frukter. Frukt är bra för kroppen, och har flera givande effekter. Granatäpple till exempel formligen exploderar av antioxidanter, apelsin har mycket C-vitamin och vindruvor är bra för, surprise, hjärtat!

Forskare vid Michigan State University2 fann genom forskning att vindruvor är toppen mot högt blodtryck. Ät tio vindruvor om dagen och du kan sänka både blodtrycket och få bättre hjärtfunktion. Vad innehåller vin? Druvor! Ser ni kopplingen?

”These findings support our theory that something within the grapes themselves has a direct impact on cardiovascular risk, beyond the simple blood pressure-lowering impact that we already know can come from a diet rich in fruits and vegetables.”

– Mitchell Seymour, ledare av Michigan studien

På en hemsida av Harvard school of public health har jag funnit en intressant artikel om alkohol, där man dels lyfter det faktum att måttlig konsumtion beräknas olika i olika studier, och bara det borde medföra skepsis till vissa studier fram till att man finner ett gemensamt sätt att beräkna ”måttlighet”. Utöver det så påpekar dom alkohol och cancer-kopplingen, då det är bevisat med högre risk för cancer med alkoholkonsumtion.3

”Given the complexity of alcohol’s effects on the body and the complexity of the people who drink it, blanket recommendations about alcohol are out of the question. Because each of us has unique personal and family histories, alcohol offers each person a different spectrum of benefits and risks. Whether or not to drink alcohol, especially for “medicinal purposes,” requires careful balancing of these benefits and risks.”

– Citat från hemsidan

Med andra ord: att säga rakt upp och ner att ”ett glas vin om dagen är bra för alla” är förkastligt och det bör inte användas som ett medicinskt påstående.

Eventuella fördelar med ett glas vin är helt baserat på gener, din sjukdomshistoria, familjens sjukdomshistoria, tillfälle och så vidare. Med andra ord: ”Ett glas vin om dagen” ÄR inte bra för majoriteten, och detta är något som gärna sprids av alkoholhetsare.

Om du dricker alkohol i samband med goda vänners umgänge, är det alkoholen som gör att du mår bra eller är det den (utöver alkoholen) kroppsliga reaktionen på att du har kul med bra vänner? Alla vet att glädje utlöser endorfiner, som är kroppens egen ”var glad”-medicinering. Kan det vara så att anledningen till att människor som dricker alkohol socialt, faktiskt inte alls har nytta av alkoholen utan att det är SITUATIONEN som gör dig glad –> ger endorfiner –> happiness and health.

If you don’t drink, there’s no need to start. You can get similar benefits with exercise (beginning to exercise if you don’t already or boosting the intensity and duration of your activity) or healthier eating.

– Citat hemsida

Med andra ord: träning och hälsosam mat ger dig samma effekter som alkoholen KAN ge (beroende på tidigare nämnda saker som sjukdomshistoria etc,)

Så skippa alkoholen, ät rätt och rör dig. Drick druvjuice och andra juicer, det finns massor av bra hälsosamma juicer där ute. Alkoholen behöver du inte, och är du ute efter ”guldkant på tillvaron”, så finns det en hel del fantastiska alkoholfria viner (nu menar vi 0,0%, äkta alkoholfritt) och även andra drycker som ger guldkant på tillvaron.

/Andreas

  1. http://www.theguardian.com/society/2014/jul/11/alcohol-increase-heart-disease-risk-study []
  2. http://www.med.umich.edu/cardiac-surgery/patient/about/stories/bolling.shtml []
  3. http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/alcohol-full-story/ []

Ett glas ökar cancerrisken med 7-10%

Nyligen skrev jag om sambanden mellan alkohol och cancer och att kunskapen bland allmänheten tyvärr är låg. Förra veckan släppte Cancerfonden årets Cancerfondsrapport och där har de valt att ägna ett helt stycke åt alkohol, som orsakar tusentals cancerfall i Sverige varje år. Det är glädjande att Cancerfonden väljer att lyfta fram detta och ta ställning för behovet av en restriktiv alkoholpolitik.

Kanske är det också dags för Cancerfonden att uppdatera den rekommendation som finns på deras hemsida som jag tog upp i mitt förra inlägg. I den nya rapporten skrivs tydligt att det inte finns någon säker alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk. Det är mängden alkohol som är avgörande och säkrast är att inte dricka alls. I rapporten hänvisas dessutom till en rad studier som visar att ett litet glas alkohol om dagen ökar risken för bröstcancer med mellan 7 och 10%. I rekommendationen förespråkas däremot en måttlig konsumtion där kvinnor inte bör dricka mer än ett standardglas per dag och män inte mer än två.

Jag hoppas att informationen på hemsidan uppdateras, för det är trots allt den som flest människor läser. Jag hoppas framför allt att Cancerfonden fortsätter att prata om alkohol och cancer. Cancerfonden är duktiga på opinionsbildning och föra fram sitt budskap, vilket förhoppningsvis leder till att fler förstår sambanden mellan alkohol och cancer. Här finns en stor folkbildningsinsats att göra!

Totalförbjud alkohol?

Igår skrev flera lungcancer- organisationer på DN debatt att de önskar att rökning ska  vara förbjudet i Sverige år 2025. Fram tills dess ska fler restriktioner successivt införas. Vi kan konstatera att det än så länge går i den riktningen. Ett foto från gårdagens Metro visar ett exempel på hur politiken blivit mer och mer hårdför mot rökningen.

När jag såg filmen om Olof Palme förvånades jag över att en statsminister kan sitta och röka samtidigt som han blir intervjuad i TV. Attityderna kring rökning har blivit mer restriktiva sedan dess. Hur är det då med alkoholen? Vad skiljer rökning från alkohol?

Det var flera decennier sedan som någon större aktör i den svenska politiken drev förbudslinjen när det gäller alkohol. Inom nykterhetsrörelsen är det tabu att nämna, det var någonting som drevs främst på 1920-talet. Tanken om förbud av alkohol är inte realistisk och skulle inte vara särskilt effektiv.

Dels är det betydligt fler som använder alkohol, jämfört med hur många det är som röker. Rökningen är därför enklare att förbjuda. Dessutom är de direkta konsekvenserna av rökning mer utforskade. På alkoholområdet är konsekvenserna inte lika direkta, det finns många alkoholkonsumenter som inte tar någon särskild skada av alkoholen. De sociala skadorna av alkohol är lätt att tänka att de inte drabbar mig, så jag måste kunna få dricka. Det är enklare att se hur rökningen drabbar alla rökare.

Jag tilltalas förstås av tanken på ett förbud mot rökning om 12 år, eftersom att jag själv inte är rökare. Jag stör mig ofta på att jag dagligen blir en passiv rökare i olika sammanhang. Men det är fortfarande en stor grupp som röker. Jag har svårt att se att den gruppen skulle minska i en sådan stor utsträckning att ett förbud är realistiskt. Jag stödjer fortsatta restriktioner, exempelvis rökförbud vid lekplatser.

Att det ens är möjligt att föreslå förbud mot rökning visar ändå hur långt anti-röknings-organisationer har kommit. På alkoholområdet lär det nog dröja innan någon större aktör vågar föreslå förbud. Istället ska vi även där lägga fokus på att utveckla en effektiv och restriktiv alkoholpolitik. Vi som verkar för en restriktiv alkoholpolitik har mycket lära av anti-tobaks-organisationer.

/Oskar Jalkevik

Sprid kunskap om alkohol och cancer

Den senaste tiden har kopplingen mellan alkohol och cancer uppmärksammats mer. Det är positivt. Hittills har kunskapen bland allmänheten om detta starka samband varit väldigt lågt trots att det varit känt i 25 år.

Många kanske skakar på huvudet och tänker ”inte ytterligare en sak som ger cancer”. Det är förståeligt att tänka så med tanke på alla larmrapporter i media, men frågan om alkohol och cancer är mycket viktigare än diverse mer tveksamma rapporter om cancer och chips. Alkohol är nämligen en väldigt stor riskfaktor. I fransk studie visade t.ex. att alkohol där var den näst största orsaken bakom cancerfall, näst efter tobak.

Alkohol ökar risken mest för relativt ovanliga cancerformer som cancer i mun, svalg och struphuvud, men det finns även ett tydligt samband med bröstcancer och cancer i ändtarmen. Även om risken för dessa cancerformer är mindre så drabbas fler personer eftersom dessa cancerformer är så vanliga.

Kunskapen om detta är dock låg i Sverige. Enligt en undersökning från 2010 var det endast 23% av svenskarna som var säkra på att alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Detta var den lägsta siffran av alla EU-länder. Snittet i EU låg på 36%. Cancerfonden informerar om alkoholkonsumtion som riskfaktor på sin hemsida, men innan den nuvarande artikeln från 2011 fanns ingen sån information trots den kända risken.

Cancerfonden rekommenderar på sin hemsida att man ska ”dricka måttligt”, dvs för män max 2 standardglas per dag och för kvinnor max 1 standardglas per dag. Rekommendationen är hämtad från den europeiska koden mot cancer från 2003. Den stämmer dock dåligt överens med framför allt nyare forskning som visar en ökad risk för cancer även vid måttlig alkoholkonsumtion. Den spär också på ”måttlighetsmyten” om att s.k. måttlig alkoholkonsumtion skulle vara riskfritt eller till och med hälsosamt. När det gäller cancer finns det ingen lägsta riskfri gräns utan risken ökar för varje glas. Enligt en nyligen publicerad amerikansk forskningsrapport är måttlig alkoholkonsumtion (dvs den konsumtion som Cancerfonden rekommenderar) orsak till en tredjedel av de alkoholrelaterade cancerfallen(!) Frågan måste lyftas fram mer och på ett korrekt sätt, även om det sticker i ögonen på en del alkoholkonsumenter.

Slutsats:
Sambandet mellan alkohol och cancer är starkt och att det inte finns någon riskfri konsumtion. Ju mindre du dricker desto bättre. Det finns ingen säker konsumtion. Du väljer själv vilken risk du vill ta, men ingen alkoholkonsumtion är riskfri. Kunskapen är låg i Sverige och därför borde detta lyftas fram mer av myndigheter och organisationer.

SLAN, samarbetsorgan för alkoholpolitiska och narkotikapolitiska organisationer, gav ut ett jättebra faktablad i höstas för dig som vill läsa mer.

/Niklas Christerson