Kan vi ersätta alkohol med cannabis?

Alkoholpolitik.se handlar som namnet antyder främst om alkohol och alkoholpolitik, men ibland händer det att vi även ger oss i kast med det närliggande ämnet narkotikapolitik. Den senaste tiden har det varit mycket debatt om cannabis och därför kommer dagens inlägg att handla om just cannabis.

För drygt ett år sedan skrev Peter Alsén ett gästinlägg där han resonerade om och bemötte några vanliga argument för cannabislegalisering. Ett annat intressant påstående som jag upplever har blivit mer frekvent i debatten om cannabis är att unga väljer att röka cannabis istället för att använda alkohol. Argument bygger, ofta underförstått, på att cannabis skulle vara bättre än alkohol. Det håller jag inte med om, men det här inlägget handlar inte om det utan om en övergång från alkoholanvändande till cannabisanvändande är trolig.

Det är en fråga som kan diskuteras utifrån tillgängliga fakta. Den bästa källan till kunskap om droganvändning bland unga i Sverige är CAN:s årligen återkommande undersökningar av drogvanor som har genomförts i årskurs 9 sedan 1971 och i årskurs 2 på gymnasiet sedan 2004. Undersökningen är en enkätundersökning som 300 slumpvis utvalda klasser får möjlighet att delta i. En stor styrka med undersökningen är att den är återkommande med samma frågor, vilket gör att framförallt statistiken om förändringar över tid är tillförlitlig. Häromdagen släppte CAN en analys av cannabisanvändningen bland unga baserad på främst dessa undersökningar. Faktauppgifter i detta inlägg är hämtade från denna PM.1 Uppgifterna bygger på svaren från årskurs 2 i gymnasiet, eftersom erfarenheterna av cannabis och annan narkotika är liten i årskurs 9.

Vad sägs då om alkoholanvändningen?
Under senare år har vi sett en minskning av alkoholanvändningen bland unga. En del vill förklara det med att unga istället röker cannabis. I CAN:s material finns inget som tyder på att så är fallet. Tvärtom kan vi se att de som rökt cannabis vid något eller några tillfällen i genomsnitt har en årskonsumtion av alkohol motsvarande ca 8 liter ren alkohol per år, medan den bland de som aldrig rökt cannabis är ca 3 liter ren alkohol per år. Om vi ser till de som frekvent röker cannabis är snittet 13 liter per år, alltså fyra gånger högre än bland de som aldrig har rökt cannabis.2

Det finns alltså inget stöd för att unga i allmänhet övergår från alkohol till cannabis. Tvärtom är alkoholkonsumtionen betydligt högre bland de som har erfarenhet av cannabis och speciellt bland de som använder cannabis frekvent. Cannabis används som ett komplement till alkohol, inte en ersättning. Bland de frekventa cannabisrökarna är 43% högkonsumenter av alkohol, jämfört med 12% av samtliga gymnasieelever.

I CAN:s PM kan vi även se hur cannabisrökarna förhåller sig till andra droger än alkohol och cannabis. Bland samtliga gymnasieelever är det 3,4% som använt någon annan narkotika än cannabis. När det gäller de som rökt cannabis någon eller några gånger har 11% även använt annan narkotika. Samma siffra för de som röker cannabis frekvent är 45,5% – nästan hälften har alltså använt även annan narkotika. Det visar sig också att cannabisrökande hör ihop med andra riskfaktorer, såsom skolk eller tillåtande föräldrar. Det är viktigt att påpeka att undersökningen inte säger något om orsak och verkan, utan bara att det finns ett samband mellan cannabisrökande och till exempel hög alkoholkonsumtion.

Hur ser cannabisanvändningen ut?
En annan fråga som ofta kommer upp är hur utbrett cannabisanvändande är bland unga. De som förespråkar cannabislegalisering lyfter ibland argument kring detta som argument för legalisering. ”Användningen är ändå så utbredd” eller ”Förbudet fungerar inte, för unga röker mer och mer cannabis”.

Om vi går till fakta i CAN:s undersökningar så är det i årskurs 2 på gymnasiet 15% som har rökt cannabis någon eller några gånger och 3% har rökt fler än 20 gånger. CAN finner inget stöd för någon dramatisk ökning av cannabisanvändningen de senaste 10 åren. Det har gått upp och ner, men med en viss ökning bland pojkar på gymnasiet. Studien missar dock de som inte går gymnasiet eller som var frånvarande dagen då enkäten genomfördes. Det är troligt att cannabisanvändningen är större bland dessa än bland elever i allmänhet.

Att runt 15% av gymnasieeleverna provat cannabis är naturligtvis illa i sig, men påståenden om att cannabisrökning är väldigt utbrett bland unga eller mer lättillgängligt än alkohol finns det inget stöd för. Det är viktigt att tillägga att det handlar om erfarenheten av cannabis bland ungdomar generellt och att det kan se annorlunda ut i vissa grupper.

Argumentet att ökad användning av cannabis ersätter eller minskar alkoholanvändningen har alltså inget stöd i statistiken. Tvärtom visar det sig att den som ofta röker cannabis generellt sett också dricker mycket alkohol. De som röker cannabis har också i betydligt större utsträckning än andra unga använt annan narkotika. Samtidigt som alkoholanvändandet bland unga minskat betydligt, finns ingen dramatisk ökning av cannabisanvändandet. Sammantaget använder alltså unga mindre droger idag än för ett antal år sedan. En fortsatt restriktiv politik och satsningar på drogprevention är viktigt för att behålla denna positiva utveckling.

 1. Hela CAN:s PM kan ni läsa här [PDF-länk] []
 2. Med frekvent menas de som rökt cannabis fler än 20 gånger, medan gruppen som rökt någon eller några gånger alltså är de som rökt cannabis färre än 20 gånger []

CUF demonstrerar drogliberalernas inkonsekvens

Förra veckan höll Centerpartiets ungdomsförbund stämma. Ett av de mer uppmärksammade besluten från denna var beslutet om att vara för legalisering av cannabis. Det finns många goda argument emot att legalisera cannabis och de flesta av argumenten som centerungdomarna lyfter fram tycker jag är ganska ihåliga. Jag tänkte dock inte fokusera på detta utan på en annan sak som jag tycker är intressant med många drogliberalers sätt att argumentera för drogliberalism. CUF är ett utmärkt exempel på detta.

CUF:s nya åsikt har formuleradas så här:
”CUF anser att cannabis bör regleras och beskattas på samma sätt som alkohol. Straffvärdet för drograttfylleri samt langning av droger ska vara fortsatt högt.”

Det är intressant att CUF tycker att cannabis ska regleras och beskattas på samma sätt som alkohol med tanke på CUF:s sedan länge kända inställning i alkoholfrågan. Nu säger i och för sig CUF bara att det ska vara likadant som för alkohol och inte hur det ska vara, men de flesta läser det nog som att även cannabis ska säljas på Systembolaget och vara högt beskattat.

Problemet är bara att CUF vill avskaffa Systembolaget. Och sänka alkoholskatten. Det system som vi har för försäljning av alkohol tycker alltså CUF är dåligt. Ändå ska det stå modell för hur vi ska hantera cannabis. Ändå kan de säga ”Varför kan det inte funka för cannabis när det funkar för alkohol?” Fast de tycker ju inte att det funkar för alkohol. Och så kan man hålla på sådär i all oändlighet. Det håller helt enkelt inte ihop.

Det är svårt att tolka det på nåt annat sätt än att det viktiga är att argumentera för drogliberala reformer. När det gäller alkohol tar man de som passar då och när det gäller cannabis tar man det som passar då. Att det inte blir logiskt konsekvent är en annan femma. Det gäller inte bara CUF utan det här sättet att argumentera tycker jag är symptomatiskt för drogliberaler.1 Det är därför vi hör drogliberaler som hävdar att cannabis är (nästintill) ofarligt OCH ska säljas på Systembolaget. Att det inte funkar med hög alkoholskatt, MEN legaliserat cannabis kan beskattas högt och ge inkomst till staten. Att alkoholproblem beror på det strikta regelverket, medan cannabisproblem beror på att det saknas reglering. Och så vidare.

Först bestämmer vi oss att vi gillar cannabis, sen hittar vi på argument som folk vill höra.

/Niklas Christerson

 1. Det förekommer ibland inom andra politikområden också, men nu håller vi oss till drogliberalerna []

En 22 årig missbrukare började prata med mig på stan

Igår fick jag en present i form av en gammal jacka från UNF med texten ”Kamp mot droger”. Jackan passade perfekt i det rådande vädret då jag faktiskt samma dag hade tänkt att jag saknar en lagom tjock vårjacka. Jag hann inte bära den mer än cirka 50 meter innan en kille kommer fram till mig utanför Klara södra kyrka i Stockholm och ville prata. Jag var först osäker ifall vi kände varandra, men han berättade att han bara hade sett texten på min jacka och ville prata om sitt eget drickande.

Han berättade att han är 22 år gammal och dricker för mycket alkohol. När han börjar dricka så har han svårt att sluta. Han undrade om jag kunde hjälpa honom. Han var förvånad över att en helnykterist mötte honom med respekt och inte såg ner på honom. Vi diskuterade en stund och han berättade om en möjlig lösning. Han menade att det för honom är bättre med cannabis istället för alkohol. Jag tillhör ju dem som tycker att vi bör undvika båda dessa droger. När han frågade mig vilken av dessa jag tycker är bäst så avstod jag från att svara. Vi insåg båda att vi skulle undvika diskussionen om för eller emot cannabislegalisering och vi återgick till att diskutera hans drogvanor.

Den här killen tycktes missbruka både alkohol och cannabis. Det är förstås lätt för mig, som inte har prövat någon av dessa, att säga, men jag tror verkligen att det bästa för en person i hans situation är att lägga av med båda drogerna. Han tyckte att den rimligaste lösningen just nu var att försöka få hjälp att lägga av med alkoholen och istället hålla sig till den enligt honom mindre farliga drogen cannabis. Det är möjligt att han totalt sett tar mindre skada av cannabis än av alkohol i den situation han är just nu, men för mig är det ologiskt varför han inte vill lägga av med båda? Alla droger är farliga, om än på lite olika sätt. Han kanske vill sluta med båda, men inte tror sig klara av det. Jag gav tips på olika vägar han kan få hjälp av lägga av, inte för att jag har prövat själv, men jag har hört andra berätta om hur dom har gjort.

Han är inte barn till missbrukare men väl barnbarn till missbrukare. Hans ökade risk för att utveckla ett missbruk har alltså varit känd i princip sedan han föddes. Jag har förstås ingen aning vad människor runt honom har gjort, men jag tänker förstås på alla lärare, idrottstränare, föräldrarnas bekanta och så vidare, som han har mött under sin uppväxt. Kunde dom ha gjort något? Eller var det hans lott i livet att i 22 års ålder bli en missbrukare som går runt på stan och är osäker på hur han ska komma vidare? Om någon av de tidigare uppräknade vuxna hade lyckats hjälpa honom på ett tidigt stadium så hade det förstås haft massor av fördelar.

Han avslutade med att tacka så hjärtligt för samtalet. Jag hoppas att det går bra för honom! Modigt av honom att gå fram till mig och börja prata. Det var ett väldigt lärorikt samtal för mig.

/Oskar Jalkevik

Cannabisliberaler och deras främsta argument

I dagens gästinlägg lämnar vi alkoholpolitiken för en stund. Dagens gästbloggare Peter Alsén, som är piercare, UNF:are och nykter narkoman, har skrivit ett initierat inlägg om hur cannabisliberaler resonerar och argumenterar.

De flesta av oss har en eller flera gånger stött på någon som tycker cannabis borde legaliseras. I många fall är dessa människor aktiva cannabisanvändare eller så har de vänner som använder cannabis och ”håller med” vännerna i deras cannabisliberala åsikter. Men hur argumenterar de för sin sak och hur kan vi bemöta dem?

Det värsta med dessa argument är att de alla handlar om en sak. Dessa människor vill använda sin drog och de vill inte straffas för det. Detta är allt de vill uppnå. För att lyckas med detta använder de ofta argument som inte alls har med deras eget bruk att göra utan handlar om helt andra saker som de anser ”löser sig” om cannabis blir lagligt.

Ett av de vanligaste argumenten för cannabis är:

1. Om man legaliserar och beskattar cannabis tjänar staten massvis med pengar på det.

Sådana här argument kan låta logiska, men efter ett par sekunders eftertanke inser man att de saknar verklighetsförankring. Vi beskattar alkohol och tobak ordentligt i Sverige,  men inte tjänar staten på detta. Vi vet att alkoholens skador i samhället kostar ca 160 miljarder kronor varje år och alkoholskatten täcker bara knappt 10 % av detta. Med andra ord skulle det aldrig löna sig att legalisera ytterligare en drog, även om vi beskattar den.

Ett argument som håller sig till detta, låt oss kalla det för 1.1:

Skattepengar som nu går till polisen för att ta fast cannabisanvändare kunde gå till andra saker istället.

Detta argument utgår ifrån att en legalisering av cannabis inte skulle föra med sig några som helst lagar och regler utan bara poff! som magi skulle allt vara tillåtet och landet skulle leva i harmoni där alla kunde vara höga som hus hela tiden (såklart utan att det påverkar ditt vanliga liv) och ingen skulle behöva oroa sig om något.

Något som vore mer troligt om cannabis skulle legaliseras är att det skulle införas lagar
om vilka THC nivåer som är tillåtna och vem som ska godkännas för att sälja cannabis och i vilka mängder som får säljas, importeras och så vidare. Ja, en liten bit av skattepengarna hade kunnat gå till andra myndigheter än polisen (exempelvis jordbruksverket som idag reglerar industrihampan) så att de skulle kunna granska all försäljning.

Med andra ord hade vi alltså fortfarande behövt lägga massa skattepengar på polis och andra myndigheter även om cannabisförsäljning skulle vara lagligt.

Dessa argument är typexempel på hur man ser förbi sitt eget cannabismissbruk och
istället försöker ”värna” om samhällets bästa. Dessa argument handlar ju inte alls om att
cannabisliberalen ska få vara hög och ostraffad utan det handlar ju bara om samhällets bästa.
Såklart.  Inte skulle väl en missbrukare ljuga för dig?

Ett annat härligt exempel på detta är:

2. Cannabis behövs så att cancersjuka kan få hjälp!

Medan detta argument till viss del har verklighetsförankring så har jag då aldrig hört argumentet komma från någon som är cancersjuk. Det handlar tydligen inte om att legalisera cannabis för att få vara hög och inte kunna straffas, utan det handlar om att värna om de sjuka. Är det inte fantastiskt hur cannabisliberalen är omtänksam? Bredvid sina cannabiströjor i garderoben ligger det säkert alvedontröjor och iprentröjor också. Allt för att hjälpa de sjuka och svaga i samhället.

Vissa typer av tumörer kan bekämpas med THC medan andra typer av tumörer växer snabbare av THC. Människor med grov MS skulle även de kunna behandlas med THC. Detta betyder dock INTE att cannabis bör legaliseras och rökas av alla. Detta betyder att vi kan utvinna särskilda ämnen ur växten och göra dem till medicin som dessa stackars sjuka kan använda. Detta är inte samma sak som att legalisera cannabis.

I de fall man har lyckats bekämpa tumörer med cannabis så har det gjorts genom att injicera kemikalier från plantan in i tumören. Det har INTE gjorts genom att man ger cancerpatienten 200 joints och låter honom sitta och röka upp dem till tumören är borta. Nej, detta är en väldig skillnad som många cannabisliberaler väljer att ignorera. De hoppar glatt vidare direkt till löpsedeln ”att röka gräs botar cancer”.

När cannabis för medicinskt bruk har legaliserats i flera stater i USA, till exempel i Colorado så började många att använda cannabis. Det är dock ytterst få som faktiskt använder cannabis för att behandla just cancer, starr, MS eller HIV/Aids och andra allvarliga sjukdomar som lagen egentligen skapades för. Helt plötsligt var det många som led väldigt av ”stress” och ”kronisk smärta” och cannabisanvändning ökade kraftigt.1

När en cannabisliberal använder sådana argument är det viktigt att belysa att det är skillnad på att legalisera cannabis för medicinsk bruk och att legalisera det för rekreation.

Nu till det fantastiska argumentet:

3. Det är helt ofarligt!

I början så var det bara ”mindre farligt än andra former av narkotika” och sedan blev det ”det skadar dig inte” och idag är det ”helt ofarligt!”. Detta är väldigt märkligt, särskilt i samband med att THC nivåerna i cannabis har tredubblats sedan 60-70 talet (med andra ord borde argumenten ha gått åt andra hållet).

En intressant grej som inte anses ”ofarlig” är att under första timmen av ett cannabisrus så ökar ofta hjärtrytmen med 20-100 %. I genomsnitt är det 5 gånger högre risk att få en hjärttattack under första 1-3 timmarna av ett cannabisrus.2

Cannabis orsakar även panikångest och om du tidigare lidit av psykiska problem så är du mycket mer mottaglig för att få liknande symtom igen.3

I en undersökning från 1993 så visade det sig att de som använde cannabis sjukanmälde sig oftare, drack mer alkohol (än andra alkoholanvändare) och hade lägre utbildningsnivå än de som inte använde Cannabis.4

Det finns även en större risk att bli lidande av schizofreni eller psykoser om man använder cannabis, men nu skrev jag det magiska ordet: psykos. Detta ord kan få vilken cannabisliberal som helst att hoppa upp och sätta sig och säga ”nah ah” i flera timmar. De kommer kanske även förneka existensen av haschpsykoser och säga att det är en myt skapad av Willy Wonka (eller dylikt trams).5

Sedan har även The British Lung Foundation gjort en studie som visar att tre stycken joints är ungefär lika farligt som 20 cigaretter. Farorna ökar om man röker cannabis ihop med tobak, vilket nästan alltid är fallet.6

Det är lättare för cannabisliberalen att argumentera för något som är ofarligt istället för något som faktiskt är skadligt för kroppen. Men cannabisliberalen misslyckas även här.

Men nu kommer vi till höjdpunkten!

4. Alkohol och tobak är farligare än cannabis och dom är ju lagliga!

Ett klassiskt sandlådeargumentet man ibland använde som femåring: ”men om han får göra si, då borde jag få göra så”. Det handlar ju bara om rättvisa, eller hur? Ska du få ta ett glas vin så ska jag få skjuta heroin (för att låta lite poetisk).

Om man skulle börja jämföra allt med dödsfall av tobak, då skulle ju ingenting längre verka
farligt. Hade vi tillåtit mellanstadieelever att bära skjutvapen till skolan kan jag lova dig att det fortfarande hade slutat med färre dödsfall än vad tobak eller alkohol orsakar. Detta betyder inte att det är en bra idé.

Att prata om hur farligt det är med tobak och alkohol är ju inte ett bra sätt att argumentera för någonting, förutom eventuellt för förbud av alkohol och tobak då.

När en cannabisliberal tar upp detta argumentet så börjar argumenten sina och det är då
cannabisliberalen sätter sig i sandlådan och säger ”ah men durå!” och försöker klaga på
dig som dricker alkohol eller använder tobak. Lyckligtvis för oss (och för dig med kanske?) i nykterhetsrörelsen är detta inte ett problem då vi lätt kan kontra med att vi inte har något som helst problem med att man minskar mängden alkohol och tobak i samhället. Det är ju helt rätt riktning att gå!

Efter detta sjunker cannabisliberalen ihop i sandlådan och gråter och snyftar att ”det värsta som finns att debattera med nykterister, de vinner ju alltid…”

Sista argumentet för dagen:

5. Cannabis är inte beroendeframkallande.

Detta argumentet är väldigt viktigt för cannabisliberalen då man inte kan argumentera
för ”friheten” att använda en drog om samma drog sedan fråntar dig friheten att välja att ta
drogen. Därför är det viktigt för cannabisliberalen att påstå att cannabis inte är beroendeframkallande. Nu råkar det ju vara så att det är fel.

Ungefär 10-30% av de som använder cannabis regelbundet är beroende av drogen medan
ungefär 9% är grovt beroende (”dependent” kontra ”addicted” på engelska). Denna siffra
borde ju varit 0% om argumentet ska hålla, så vi skulle kunna avsluta detta här och nu, men hur roligt vore det?7

THC nivåerna som finns i cannabis var på 60- och 70-talet upp emot 4%. Vilket innebär att en joint på den tiden inte alls var så stark som de är idag. År 2009 så gick genomsnittet av THC förbi 10% i cannabisväxterna och vissa fall upp emot 30%. Detta pga. att man odlat fram den starkaste drogen för att få mest effekt. Detta innebär även att ungdomar idag har lättare för att fastna i ett beroende än vad ungdomar på 60- och 70-talet hade då drogen är ungefär 2,5 gånger så stark. Bara i Sverige fastnar ungefär 1500 personer per år i ett beroende.

Till skillnad från många andra droger är cannabis dessutom mer en del av ens livsstil och image och det är svårt att sluta med något som man byggt del av sin identitet på.

Det var allt för den här gången. Har du fler cannabisliberala argument som du vill ha svar på?

 

Peter CV

Peter Flogger Alsén, född 1988 och uppväxt i Trollhättan under barndomen, senare i Nederländerna och även i Tysklands huvudstad Berlin. Peter är nykter narkoman och spenderar en hel del av sin tid med att debattera narkotikafrågor och föreläsa om narkotika. Han jobbar som piercare i Jönköping där han även är aktiv inom UNF. På 90-talet så spenderade Peter sin tid i trädtoppar, gärna under blåsiga dagar.

 

 

 1. Mer information om cannabisanvändandet i Colorado: http://
  www.mapinc.org/newsnorml/v10/n815/a11.html []
 2. Källa: http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana []
 3. Källa: http://www.panicattacks.com.au/articles/mari.html []
 4. Källa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1311782/?page=2 []
 5. Källa: http://www.schizophrenia.com/prevention/streetdrugs.html []
 6. Källa: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2419713.stm []
 7. Lite mer info om beroende: http://www.psychologytoday.com/blog/the-teenage-mind/201012/is-marijuana-addictive []