Gästbloggare Jessica Stridh: Hur påverkas den Europeiska alkoholpolitiken av valresultatet?

Jessica Stridh

Jessica Stridh

Då och då tar vi in spännande gästbloggare här på alkoholpolitik.se I detta gästblogginlägg vill vi belysa ett aktuellt ämne som vi tror att många har dålig koll på, nämligen EU valets påverkan på alkoholpolitiken. Vi har bett en kunnig person att skriva om det. Håll till godo!

Vår nästa gästbloggare är därför Jessica Stridh, hon är 22 år gammal och arbetar som politisk assistent i EU-frågor för IOGT-NTO & UNF med placering i Bryssel. En av hennes huvuduppgifter har varit att bevaka EU-valet som vi nu har ett resultat ifrån – vad innebär valet för alkoholpolitiken i EU? 

Sverige har 20 mandat i Europaparlamentet av totalt 751 stycken ifrån EU:s 28 medlemsländer. Mandaten i år blev fördelade såhär:

(Socialdemokraterna 5 mandat – Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson & Anna Hedh
Miljöpartiet 4 mandat – Isabella Lövin, Peter Eriksson, Bodil Ceballos & Max Andersson
Moderaterna 3 mandat – Gunnar Hökmark, Anna Maria Corazza Bildt & Christofer Fjellner
Folkpartiet 2 mandat – Marit Paulsen & Cecilia Wikström
Sverigedemokraterna 2 mandat – Kristina Wi & Peter Lundgren
Centerpartiet 1 mandat – Fredrick Federley
Kristdemokraterna 1 mandat – Lars Adaktusson
Vänsterpartiet 1 mandat – Malin Björk
Feministiskt Initiativ 1 mandat – Soraya Post)

Bland dessa finns två som är medlemmar i IOGT-NTO: Anna Hedh & Jens Nilsson, båda för (S). Anna Hedh driver frågor för en mer restriktiv alkoholpolitik på EU-nivå, så att ha henne kvar är väldigt viktigt och bra. Anna Maria Corazza Bildt (M) jobbar mycket med märkning av varor och även märkning av vin vilket jag hoppas kommer bli verklighet snart. Att vin och öl inte har etiketter som t.ex. mjölk eller saft är illa – konsumenter ska ha rätten att veta vad de köper!
Marita Ulvskog (S) gick ut i sin valrörelse inför valet och uttalade sig om att införselkvoterna (som idag ligger på 230 liter alkohol) borde sänkas, jag hoppas att hon fortsätter driva detta då införselkvoterna försvårar att länderna kan driva sin egen alkoholpolitik på det sättet dem vill.
Att Mikael Gustafsson (V) som satt förra perioden, inte sitter kvar är dåligt ur nykterhets perspektiv. Mikael var positiv till våra frågor och är själv nykterist. Även att Ellinor Eriksson (S) inte kom in är synd då hon också är medlem i Nykterhetsrörelsen och troligen hade gjort ett fantastiskt jobb generellt och för våra frågor.

I de andra medlemsländerna har vi en del MEP:ar (Members of the European Parliament) som jobbar en del för att EU ska ta fram en ny alkoholstrategi. Linda McAvan, Catherine Stihler och Glenis Willmott som alla är ifrån Storbritannien och Labour Party (Socialdemokrater) är några av dessa, och de är också omvalda för att nu fortsätta. EU behöver en ny alkoholstrategi då den som har löpt på nu var menad för perioden 2007-2012 och därför behöver uppdateras.
Jag tror tyvärr att det kommer dröja ett tag till innan kommissionen tar fram en ny alkoholstrategi. Mycket på grund av att det är många frågor som anses viktigare, det som kan påverka är om MEP:arna och utskottet ENVI (Miljö, Folkhälsa och säkerhet kring mat) fortsätter att pressa kommissionen.

Positivt dock är att Sveriges politiker, oavsett parti och ideologisk synd, är generellt restriktiva i alkoholpolitiska frågor. Till exempel tycker och förstår de flesta sittande MEP:arna att alkoholkonsumtion påverkar ett lands folkhälsa och att viktiga frågor som alkoholreklam och införselkvoter behöver en fungerande lagstiftning på EU-nivå.
Detta behövs, och Nykterhetsrörelsen behövs på EU-nivå! När det fortfarande finns kvinnor som har hört och tror att ett glas vin i veckan när dem är gravida inte är något fara, när vi har länder som Storbritannien som har 0,8 promille som gräns för rattfylleri och när 9 miljoner barn växer upp i familjer där det risk-och missbruk förekommer – då behövs vi speciellt. Vi tillsammans med andra organisationer som jobbar för folkhälsa behövs för att ständigt påpeka att Europa är den kontinent som producerar och konsumerar mest alkohol i hela världen, och för att berätta hur alkoholindustrin gör för att sälja mer genom att hitta kryphål i lagstiftningen.
För att en solidariskt och demokratisk värld fri från droger behöver ett nyktert Europa.

/Jessica Stridh
Twitter: @jessicastridh

Alkoholen i Europa

Så här i valtider blir tankarna på hur Europa som kontinent faktiskt påverkar lagar, beteenden och normer mer påtagliga. Det är tankar som borde florera alltid, men som intensifieras i valtider.

Så hur ser alkoholpolitiken ut inom Europa?

Amphora-projektet:
EU har haft ett arbete, kallat Amphora-projektet för att få en överblick över alkoholens kostnader för EU. Siffrorna är häpnadsväckande. Europeiska unionen är den region i världen med de högsta nivåerna av per-capita alkoholkonsumtion. Det uppskattas att 55 miljoner européer varje år dricker farliga mängder alkohol.

Som en följd av denna konsumtion så är alkohol den tredje ledande riskfaktorn för död och handikapp i Europa. Det är också en bidragande orsak till sjukdomar, skador och olyckor och skadar även det europeiska samhället och ekonomin.

Amphora-projektet bestod av ett 50-tal forskare från 17 EU-länder, och man arbetade under fyra år.

Tio slutsatser av arbetet med Amphora-projektet12:

1. Vuxna inom EU dricker 27g alkohol (nästan tre drinkar) per dag, mer än dubbelt av världens genomsnitt.
2. Cirka 138 000 EU-medborgare i åldern 15-64 år dör i förtid från alkohol under ett år.
3. EU konsumerar mer än 600 gånger exponeringsnivån som fastställts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för genotoxiska cancerframkallande ämnen, varav etanol är ett.
4. Länder med strängare och mer omfattande alkoholpolitik har generellt lägre nivåer av alkoholkonsumtion, och politiken tenderar att bli strängare under de senaste åren.
5. Alkoholpolitik påverkar alkoholkonsumtionen, även när man talar om bredare sociodemografiska förändringar som ökad urbanisering, som är associerad med ökad konsumtion och ökad ålder på mödrar vid alla förlossningar (som är förknippat med en minskning i konsumtionen)
6. Online marknadsföring (Facebook, Twitter, Instagram ex.) av alkohol och alkoholmärkesvaroridrottssponsring ökar sannolikheten för 14 -åringar för att dricka alkohol.
7. Korta interventioner för riskfyllt drickande och farmakologiska behandlingar för alkoholmissbruk är effektiva.
8. Andelen människor med faktiskt tillgång till behandling av dem som behöver det varierar från 1 av 25 till 1 av 7. (Stora nationella skillnader i hälsoarbetet)
9. Ungdomar är ofta redan berusade när de går ut, underblåst av billig alkohol från butiker och stormarknader. Med möjligheten att dricka på arenor förvärras problemen ytterligare.
10. Övervakningen av alkoholpolitiken och dess effekter behöver kraftigt förbättras.

Amphora-projektet kom fram till alkoholens kostnad är 311 euro per person och år, vilket leder till den häpnadsväckande summan 156 miljarder euro. 156 MILJARDER euro. Det är alltså ca 30 miljarder euro mer än EUs gemensamma utgifter under ett år.amphoraproject1

 

Man har då beräknat på kostnader relaterat till sjukvård, rättegångar, familjestöd och liknande. Det är ofantliga summor vi talar om. Att investera fem minuter att se filmen om denna utredning rekommenderas starkt: Amphora Manifesto

Hur kan man inte göra mer åt denna galna ekonomiska förlust?

En anledning är att alkoholindustrin har armeér av lobbyister, som lyckas manipulera politikerna i EU-parlamentet. Som jämnförelse så har nykterhetsrörelsen två (2) lobbyister som motvikt. Det är pengar i människors lidande. I Sverige allena lägger alkoholindustrin ner en miljard om året i reklam relaterad till alkoholhaltiga produkter.

Vi har sett hur IOGT-NTO med flera har lämnat European Alcohol and Health Forum, EAHF, då man ansåg att det gick för mycket på alkoholindustrins linje3 :

- Problemet är att alkoholindustrin och kommersiella intressen har setts som en del av EAHF och kunna varit med och påverka diskussioner och beslut. Efter flera års deltagande i forumet står det klart att från ett civilsamhällesperspektiv så har forumet inte lyckats producera tillräckliga resultat när det kommer till att minska de alkoholrelaterade skadorna. Med vårt beslut att lämna EAHF finns även en vädjan till EU-kommissionen att revidera EU:s alkoholstrategi och göra om strukturerna för EAHF.

Häri ligger en del av grundproblemet: Man förutsätter att alkoholindustrin frivilligt skulle ge upp miljarder i vinst genom att ”agera snällt”. Det är, för att uttrycka mig diplomatiskt, omdömeslöst att låta alkoholindustrin diktera alkoholpolitiken. Vi ser att i framväxande marknader (ur alkoholindustrins synvinkel) i de afrikanska länderna en situation, där alkoholföretag hjälper länder att sätta upp natinoella alkoholpolicies! Varför inte lika gärna låta alla framgångar mot tobaken gå tillbaka, och låta tobaksbolagen hantera det gift dom säljer?

En annan är att folkhälsa är nedprioriterat, vilket märks när man ser var frågorna diskuteras. Alkohol-frågor diskuteras i jordbruksgruppen, som består av jordbrukare som producerar vin och andra alkoholhaltiga produkter. Varöfr skulle dom motverka sin egen bransch, och sätta käppar i de egna hjulen?

Folkhälsan då? Den diskuteras i miljögruppen, vilket är mer logiskt men medför fortfarande att det finns mycket utrymme för splittring och borttappade prioriteringar då folkhälsan sprids ut på för många grupper med variernade fokus.

Om man på votewatch.eu söker efter tobacco (tobak) så får man fram 69 sökresultat, där tobak har diskuterats och man fattar beslut om hur tobak skall hanteras inom EU. Gör man samma sökning på alcohol (alkohol) så får man fram 2 sökresultat, och inget av dom handlar om begränsningar av alkohol.

Så din röst i EU-valet är viktig, oavsett vad du tycker om EU. EU påverkar våra liv, och så länge vi är med så kommer EU-politiken att påverka svensk politik. Det innebär att till exempel franska och italienska vinproducenter kommer önska att öka försäljningen av sina produkter, och kommer stötta politiker som gynnar deras frågor. Vi ser det redan ske i Sverige, med att Systembolagets monopol utmanas av lycksökare som ser profit i alkoholens framfart.

Det är uppenbart att det är ditt och mitt ansvar att åtgärda dessa ofantliga kostnader för indiver,samhälle och kontinenten. EU inser inte vikten av förebyggande arbete fullt ut, och du har möjlighet att påminna dom om att det är DU som har makten, och dom skall lyssna till medborgarna.

Sätt dig ner, och bilda dig en egen uppfattning om vilken kandidat som förtjänar din röst, för folkhälsans skull. Accent har gjort en sammanställning av EU-kandidaternas inställning till alkohol, vilket kan läsas här.

Vi på alkoholpolitik.se kommer inom de närmsta veckorna att dra vårt strå till stacken, och ställa frågor till EU-kandidater med målet att det publiceras här.

EU-valet är din möjlighet att påverka. Ta den. Gör Europa friskare.

  1. http://www.amphoraproject.net []
  2. http://www.accentmagasin.se/politik/europas-alkoholkonsumtion-maste-minska []
  3. http://iogt.se/nyheter/iogt-nto-lamnar-eahf/ []