Gästbloggare Jessica Stridh: Hur påverkas den Europeiska alkoholpolitiken av valresultatet?

Jessica Stridh

Jessica Stridh

Då och då tar vi in spännande gästbloggare här på alkoholpolitik.se I detta gästblogginlägg vill vi belysa ett aktuellt ämne som vi tror att många har dålig koll på, nämligen EU valets påverkan på alkoholpolitiken. Vi har bett en kunnig person att skriva om det. Håll till godo!

Vår nästa gästbloggare är därför Jessica Stridh, hon är 22 år gammal och arbetar som politisk assistent i EU-frågor för IOGT-NTO & UNF med placering i Bryssel. En av hennes huvuduppgifter har varit att bevaka EU-valet som vi nu har ett resultat ifrån – vad innebär valet för alkoholpolitiken i EU? 

Sverige har 20 mandat i Europaparlamentet av totalt 751 stycken ifrån EU:s 28 medlemsländer. Mandaten i år blev fördelade såhär:

(Socialdemokraterna 5 mandat – Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson & Anna Hedh
Miljöpartiet 4 mandat – Isabella Lövin, Peter Eriksson, Bodil Ceballos & Max Andersson
Moderaterna 3 mandat – Gunnar Hökmark, Anna Maria Corazza Bildt & Christofer Fjellner
Folkpartiet 2 mandat – Marit Paulsen & Cecilia Wikström
Sverigedemokraterna 2 mandat – Kristina Wi & Peter Lundgren
Centerpartiet 1 mandat – Fredrick Federley
Kristdemokraterna 1 mandat – Lars Adaktusson
Vänsterpartiet 1 mandat – Malin Björk
Feministiskt Initiativ 1 mandat – Soraya Post)

Bland dessa finns två som är medlemmar i IOGT-NTO: Anna Hedh & Jens Nilsson, båda för (S). Anna Hedh driver frågor för en mer restriktiv alkoholpolitik på EU-nivå, så att ha henne kvar är väldigt viktigt och bra. Anna Maria Corazza Bildt (M) jobbar mycket med märkning av varor och även märkning av vin vilket jag hoppas kommer bli verklighet snart. Att vin och öl inte har etiketter som t.ex. mjölk eller saft är illa – konsumenter ska ha rätten att veta vad de köper!
Marita Ulvskog (S) gick ut i sin valrörelse inför valet och uttalade sig om att införselkvoterna (som idag ligger på 230 liter alkohol) borde sänkas, jag hoppas att hon fortsätter driva detta då införselkvoterna försvårar att länderna kan driva sin egen alkoholpolitik på det sättet dem vill.
Att Mikael Gustafsson (V) som satt förra perioden, inte sitter kvar är dåligt ur nykterhets perspektiv. Mikael var positiv till våra frågor och är själv nykterist. Även att Ellinor Eriksson (S) inte kom in är synd då hon också är medlem i Nykterhetsrörelsen och troligen hade gjort ett fantastiskt jobb generellt och för våra frågor.

I de andra medlemsländerna har vi en del MEP:ar (Members of the European Parliament) som jobbar en del för att EU ska ta fram en ny alkoholstrategi. Linda McAvan, Catherine Stihler och Glenis Willmott som alla är ifrån Storbritannien och Labour Party (Socialdemokrater) är några av dessa, och de är också omvalda för att nu fortsätta. EU behöver en ny alkoholstrategi då den som har löpt på nu var menad för perioden 2007-2012 och därför behöver uppdateras.
Jag tror tyvärr att det kommer dröja ett tag till innan kommissionen tar fram en ny alkoholstrategi. Mycket på grund av att det är många frågor som anses viktigare, det som kan påverka är om MEP:arna och utskottet ENVI (Miljö, Folkhälsa och säkerhet kring mat) fortsätter att pressa kommissionen.

Positivt dock är att Sveriges politiker, oavsett parti och ideologisk synd, är generellt restriktiva i alkoholpolitiska frågor. Till exempel tycker och förstår de flesta sittande MEP:arna att alkoholkonsumtion påverkar ett lands folkhälsa och att viktiga frågor som alkoholreklam och införselkvoter behöver en fungerande lagstiftning på EU-nivå.
Detta behövs, och Nykterhetsrörelsen behövs på EU-nivå! När det fortfarande finns kvinnor som har hört och tror att ett glas vin i veckan när dem är gravida inte är något fara, när vi har länder som Storbritannien som har 0,8 promille som gräns för rattfylleri och när 9 miljoner barn växer upp i familjer där det risk-och missbruk förekommer – då behövs vi speciellt. Vi tillsammans med andra organisationer som jobbar för folkhälsa behövs för att ständigt påpeka att Europa är den kontinent som producerar och konsumerar mest alkohol i hela världen, och för att berätta hur alkoholindustrin gör för att sälja mer genom att hitta kryphål i lagstiftningen.
För att en solidariskt och demokratisk värld fri från droger behöver ett nyktert Europa.

/Jessica Stridh
Twitter: @jessicastridh

Sammanfattning frågor till EU-kandidaterna

Vi på alkoholpolitik.se anser att information är viktigt. Därför finns vi som en motpol till alkoholindustrins lobbyister och reklambyråer. Industrin har massor av resurser, medan vi kämpar ideellt och med ansvar och omtanke som drivkraft.

Därför frågade vi sittande partiers EU-kandidater om hur dom ser på alkoholpolitiken som förts, och hur man kan utveckla det. Vi fick en del bra svar, en del dåliga svar och blev faktiskt utan svar från två partier, trots försök att få svar.

Vi hoppas att vårt bidrag vad gäller information inför  EU-valet uppskattas, och vi kommer göra mer frågeställningar och aktiviteter framöver.

Nedan följer de som svarat på vår enkät:

Vänsterpartiet, Mikael Gustafsson: http://alkoholpolitik.se/?p=950
Miljöpartiet, Linnea Engström: http://alkoholpolitik.se/?p=1005
Piratpartiet, Amelia Andersdotter: http://alkoholpolitik.se/?p=971
Socialdemokraterna, Anna Hedh: http://alkoholpolitik.se/?p=974
Folkpartiet, Staffan Werme: http://alkoholpolitik.se/?p=1000
Kristdemokraterna, Lars O. Molin: http://alkoholpolitik.se/?p=948
Centerpartiet: http://alkoholpolitik.se/?p=1032
Moderaterna: http://alkoholpolitik.se/?p=1030

Tack för oss för detta val!

Alkoholpolitik.se frågar EU-kandidater – (M)

Vi på alkoholpolitik.se har ställt tre stycken frågor till EU-kandidater för de partier som nu sitter i Europaparlamentet.

Svaren från dessa partier kommer publiceras med ett nytt svar från varje parti dagligen fram till och med den 25:e maj. Idag är det Moderaterna.

/Redaktionen på Alkoholpolitik.se

Trots flera försök till kontakt och svar på frågorna, har vi inte fått något svar från Moderaterna gällande våra frågor. Vi kommenterar detta nedan.

Kommentarer från Alkoholpolitik.se

Andreas: Då toppnamnet Gunnar Hökmark verkar ha en egen agenda och åsikter i rak motsats till partiet och svenska folket, så förstår jag att Moderaterna har problem med kommunikationen i denna fråga. Detta är ett läge då det kan vara bra att inte säga nåt alls.

Oskar: Moderaterna anses ofta vara det parti i Sverige som vill avveckla den restriktiva alkoholpolitiken. Under snart åtta år vid makten har Moderaterna på många sätt stått upp för den restrikt alkoholpolitiken istället för att hota den. Det vill vi se mer av. Att Gunnar Hökmark nu vill avvika från partilinjen är dock oroande.

Niklas: Moderaterna är ett parti som ofta skiljt ut sig från övriga genom att vilja liberalisera alkoholpolitiken,  därför hade det varit intressant att se deras svar. Numera är ju partilinjen att bevara Systembolagets monopol och alkoholskattehöjningar, men vad gör Moderaterna i EU. Deras EU-parlamentariker verka stå för en rätt så alkoholliberal linje.

Sigrid: Flera gånger i valrörelsen märks Moderaternas lite arroganta sätt att inte bry sig om ”mindre viktiga saker”, allt från att inte bemöta väljare till att svara på dessa alkoholpolitiska frågor. Tror att deras självsäkerhet kommer stå dem dyrt, men förhoppningsvis tjänar folket på det.

Alkoholpolitik.se frågar EU-kandidater – (C)

Vi på alkoholpolitik.se har ställt tre stycken frågor till EU-kandidater för de partier som nu sitter i Europaparlamentet.

Svaren från dessa partier kommer publiceras med ett nytt svar från varje parti dagligen fram till och med den 25:e maj. Idag är det Centerpartiet.

/Redaktionen på Alkoholpolitik.se

Då vi trots flera försök inte har fått svar från C, har vi därför ingen kommentar från dem idag. Vi väljer att kommentera denna saknad av svar nedan.

Kommentarer från Alkoholpolitik.se

Andreas: Då C inte valt att återkomma trots flera försök från vår sida, så kan man anta att dessa frågor är nedprioriterade och att man inte verkar ha någon större intresse för folkhälsan. C som kämpar för överlevnad borde ha intresse att synas i dessa frågor, särskilt då ungdomsförbundet har en knepig syn på dessa frågor.

Oskar: Det finns många krafter inom Centerpartiet som vill bevara den restriktiva alkoholpolitiken. Jag hejar på dem!

Niklas: Det hade varit intressant att se Centerpartiet svara på våra frågor, eftersom partiet svajat en del i den svenska alkoholpolitiken där man gjort s.k. gårdsförsäljning av alkohol till en profilfråga. Nu fick vi tyvärr inte veta hur Centerpartiet tänker arbeta med alkoholfrågan på EU-nivå.

Sigrid: Centerpartiet har tydligen så få medlemmar att de inte hinner svara på våra frågor, synd!

Alkoholpolitik.se frågar EU-kandidater – Lars O. Molin (KD)

Vi på alkoholpolitik.se har ställt tre stycken frågor till EU-kandidater för de partier som nu sitter i Europaparlamentet.

Svaren från dessa partier kommer publiceras med ett nytt svar från varje parti dagligen fram till och med den 25:e maj. Idag är det Kristdemokraterna.

/Redaktionen på Alkoholpolitik.se


1. Hur skulle du vilja förändra EU:s alkoholstrategi?

Det behövs en ny alkoholstrategi. Inte minst ur folkhälsosynpunkt är det viktigt att det blir en fortsättning på den breda alkoholstrategin för att minska alkoholrelaterade skador som löpte ut 2012.

Sverige har varit aktivt i arbetet att få till en alkoholstrategi. Det är viktigt att det arbetet kan fortsätta. Under det svenska ordförandeskapet 2009 redovisade i stort alla medlemsländer ett antal aktiviteter på alkoholområdet. En förnyad alkoholstrategi borde därför kunna ha fortsatt stor betydelse för att tydliggöra att medlemsländerna har ett ansvar för att minska alkoholrelaterade skador och problem.

Den nya alkoholstrategin behöver innehålla ett mervärde i förhållande till vad respektive land kan åstadkomma. Strategin bör därför innehålla en översyn av regelverket för gränshandeln med alkohol. Skyddet för barn och unga när det gäller marknadsföring och reklam behöver stärkas. Flera insatser är också angelägna när det gäller skydd för det ofödda barnet samt vad det gäller kopplingen till våld och psykisk ohälsa. Vidare bör frågan om tillgänglighetsbegränsning tas upp. Jag vill särskilt understryka att det är viktigt att uppmärksamma sårbara grupper som exempelvis äldre och kvinnor som dricker mer.

2. Vad har ditt parti gjort i alkoholfrågan under den här mandatperioden?

Kristdemokraterna har ansvarig ministerpost för alkoholfrågan och har bl a varit drivande för att att utvärdera alkoholstrategin. Vi har arbetat för att mobilisera EU:s medlemsländerna för en förnyad alkoholstrategi efter år 2012.

Kristdemokraterna har aktivt drivit på för en kunskapsbaserad politik inom alkoholområdet. Vi har även arbetat för att alkoholfrågan ska ses som en hälsofråga.

3. Är det något annat du vill tillägga kring europeisk alkoholpolitik?

Vi bör sprida positiva svenska exempel i EU. Den svenska alkoholpolitiken har varit framgångsrik på flera områden. Som exempel kan jag nämna minskad alkoholkonsumtion och attitydförändringar till alkohol bland unga, den legala och illegala införseln i landet tycks ha minskat och parat med det har alkoholförsäljningen i vårt försäljningsmonopol ökat. Jag vill dock understryka att en fortsatt positiv utveckling kräver en fortsatt aktiv alkoholpolitik. Genom att visa goda resultat i Sverige har vi större möjligheter att på verka andra länder inom EU.

Kommentarer från Alkoholpolitik.se:

Andreas: Härligt med ett progressivt KD som ser vikten av denna fråga. Förstår dock inte kopplingen till ”ofödda barnet” såvida man inte vill utveckla lagen till att dricka under graviditet skulle rubriceras som barnmisshandel, hade önskat mer utvecklande vad som menas och även vad man gjort. Glad att Lars inser att arbetet inte är gjort, utan vill fortsätta arbetet.

Oskar: Jag tycker att Lars ger en bra beskrivning över EU:s roll i alkoholpolitiken i förhållande till medlemsstaterna. Att EU kan vara en samlande kraft som mobiliserar medlemsstaterna i alkoholfrågan samtidigt som EU ska jobba med de internationella perspektiven på alkoholfrågan där Lars lyfter fram gränshandeln. Den frågan behöver hanteras på EU nivå. Jag gillar tanken på att visa upp Sverige som ett alkoholpolitiskt föregångsexempel inom EU.

Niklas: Ett bra svar som lyfter viktiga aspekter, inte minst betydelsen av tillgänglighetsbegränsning som en del i en effektiv alkoholpolitik. Det är svårt att utifrån svaret veta exakt vad Kristdemokraterna har gjort och hur hårt de har drivit alkoholfrågan, men jag gillar utgångspunkterna att alkoholen är en hälsofråga och att alkoholpolitiken ska vara kunskapsbaserad. Det är två viktiga utgångspunkter som gör att fokus kan flyttas från frihandel och ”information” till att faktiskt handla om folkhälsa och hur vi effektivast begränsar alkoholskadorna.

Sigrid: Jag är lite allergisk mot att använda Sverige som en framgångssaga när det gäller olika politiska frågor där vi faktiskt inte är bäst och kan bli mycket bättre. Också nyfiken på hur vi ska ”uppmärksamma sårbara grupper som exempelvis äldre och kvinnor som dricker mer.” och vad det betyder egentligen. Samt det ”ofödda barnet” som ska skyddas, inte den person som faktiskt är gravid? Vet inte om det är jag som är fördomsfull här eller om Molin har svårt att inte låta andra frågor lysa igenom.

Alkoholpolitik.se frågar EU-kandidater – Staffan Werme (FP)

Vi på alkoholpolitik.se har ställt tre stycken frågor till EU-kandidater för de partier som nu sitter i Europaparlamentet.

Svaren från dessa partier kommer publiceras med ett nytt svar från varje parti dagligen fram till och med den 25:e maj. Idag är det Folkpartiet.

/Redaktionen på Alkoholpolitik.se

1. Hur skulle du vilja förändra EU:s alkoholstrategi?
2. Vad har ditt parti gjort i alkoholfrågan under den här mandatperioden?
3. Är det något annat du vill tillägga kring europeisk alkoholpolitik?

Jag svarar på alla tre frågorna i ett svep: Jag för en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. Såväl pris som tillgång och åldersgränser ska upprätthållas. Systembolagets försäljningsmonopol ska värnas och den så kallade ”gårdsförsäljningen” ska stoppas och inte genomdrivas. Sverige ska verka för en fortsatt restriktiv drogpolitik i hela EU och jag kommer att verka för att fler av EUs medlemsländer ska överväga om en ökad restriktivitet behövs för att minska alkoholens skadeverkningar.
Kommentarer från Alkoholpolitik.se:
Andreas: Inte övernöjd med ”svara i ett svep”, även om innehållet förefaller vettigt. Bra med fortsatt kamp och krav på stopp gällande den horribla gårdsförsäljningen. Mycket passion i orden men backas inte upp med alltför mycket text. Innehållet bottnar  dock om en fortsatt kamp för en restriktiv alkoholpolitik vilket uppskattas.
Oskar: Svaret har väldigt mycket ett Sverigeperspektiv med tanke på att det gäller ett EU-val. Systembolagsfrågan har förstås koppling till EU. En fortsatt restriktiv drogpolitik är bra. Lika så att använda restriktiv alkoholpolitik för att minska alkoholens skadeverkning i fler medlemsstater. Inga generella alkoholpolitiska åtgärder för hela EU?
Niklas: Det är lätt att hålla med om det som Staffan Werme skriver, men samtidigt är det ganska svepande och saknar många möjliga konkretiseringar eller exempel. Det som lyfts är heller inte specifikt frågor som ligger på EU-nivå.
Sigrid: Kort svar, självklart en massa frågor han missar. Men det han skriver är ju acceptabelt, men såklart enkelt att skriva de mest självklara svaren. Glad att han nämner gårdsförsäljningen men undrar om han tjuvkikat lite på bloggen? Med tanke på Andreas inlägg: http://alkoholpolitik.se/?p=701

Alkoholpolitik.se frågar EU-kandidater – Anna Hedh (S)

Vi på alkoholpolitik.se har ställt tre stycken frågor till EU-kandidater för de partier som nu sitter i Europaparlamentet.

Svaren från dessa partier kommer publiceras med ett nytt svar från varje parti dagligen fram till och med den 25:e maj. Idag är det Socialdemokraterna.

/Redaktionen på Alkoholpolitik.se

1. Hur skulle du vilja förändra EU:s alkoholstrategi?

Förra mandatperioden 2004-2009, antog vi den första alkoholstrategin efter enorma förseningar. Dåvarande ansvarig kommissionär sa att han aldrig varit med om liknande lobbying från industrin. Det var enormt frustrerande att det tog så lång tid att få strategin på plats och att den blev så urvattnad. Egentligen skulle man ha reviderat strategin 2012, men har hela tiden smitit undan och skyllt på för mycket annat att göra. Jag skulle vilja att EU:s alkoholpolitiska arbete omfattar hela samhället och inte enkom speciellt utsatta grupper, även om de behöver ges särskilt stöd. Alkoholens folkhälsoaspekt och socioekonomiska kostnader måste lyftas fram bättre. Dessutom är det oacceptabelt att alkoholens koppling till våld i hemmet inte uppmärksammas i strategin, och jag kommer att kämpa för det om jag blir återvald. 

Här är de ändringsförslag jag och Åsa Westlund lade i samband med resolutionen om EU:s alkoholstrategi nyligen:

  • EU-medlemsstaterna ska vidta aktiva åtgärder för att med omedelbar verkan vidta aktiva åtgärder för att få ett slut på alkoholrelaterat våld, i synnerhet våld i hemmet som drabbar framförallt kvinnor och barn.
  • Alkoholreklam ska förbjudas i sammanhang som vänder sig till en ung publik, exempelvis på TV och bio, samt på internet.
  • Samma märkningskrav ska gälla för alkoholhaltiga produkter som för andra produkter i EU som omfattas av förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Dessutom ska varningstexter sättas ut på varuetiketterna för att informera konsumenterna om risker med att nyttja alkohol när man är gravid samt i trafiken.
  • EU-medlemsstaterna ska överväga att introducera minimipris för alkoholenhet då det är nödvändigt för att skydda folkhälsan.
  • Alkoholens roll i trafikolyckor ska framhållas och som uppmanar EU-kommissionen att bättre stödja medlemsstaternas arbete med att minska antalet alkoholrelaterade trafikolyckor.
  • EU-kommissionen ska omedelbart påbörja arbetet med en ny EU-strategi om alkohol (2016-2022) och bättre stödja EU-medlemsstaternas arbete med att begränsa alkoholkonsumtionen.

2. Vad har ditt parti gjort i alkoholfrågan under den här mandatperioden?

Vi har i alla utskott, som hanterar frågan, varit pådrivande i allt från reklamförbud till märkningskrav och minimipris för alkoholenhet. Dessutom har jag lyft frågan vid flera tillfällen när jag arbetat med frågor som mäns våld mot kvinnor och barn & ungdomars rättigheter.

3. Är det något annat du vill tillägga kring europeisk alkoholpolitik?

Eftersom EU i stort har svårt att se alkoholen som en folkhälsofråga likt tobaken tycker jag det är viktigt att medlemsländerna själva får bestämma om sin alkoholpolitik, tex. vad gäller införselkvoter mm. Men det hindrar inte min fortsatta kamp för att EU ska se alkoholen som en folkhälsofråga i stället för bara mat.

Kommentarer från Alkoholpolitik.se:

Andreas: Anna förefaller arbeta relativt hårt med alkoholfrågan, men stöter på patrull i EU:s bristande motivation som säkert understöds av en kraftfull alkohollobby som struntar i folkhälsa. Bra med en kandidat som inser vikten av förebyggande arbete, och här kan man se att det finns ett reellt intresse att arbeta med frågan.

Oskar: Medan jag läste så tänkte jag ”Kommer det inget om införselkvoterna”, vilket det ju gjorde i näst sista meningen. Anna lyfter både fram vikten av att jobba förebyggande med alkoholens skadeverkningar och dess orsaker. Nu vet vi inte hur mycket partiet har jobbat med alkoholfrågan i alla utskott som hanterar frågan, men svaret på fråga 2 visar på höga ambitioner i alkoholfrågan.

Niklas: Ett utförligt svar som tar upp många viktiga aspekter och det märks att Anna Hedh har ett genuint engagemang för alkoholfrågorna. Det är bra att det lyfts fram vilket stort problem alkoholindustrins lobbying på EU-nivå faktiskt utgör och att det är ett hinder för att få vettiga alkoholpolitiska beslut. Jag förstår att det är tungt jobb att driva fram en strategi som faktiskt innehåller stöd för effektiva åtgärder.

Sigrid: Det märks att Hedh engagerat sig i frågan och jag tycker det är ett bra och utförligt svar. Även om jag tycker det känns lite dubbelt med att ”bara” vilja skydda barn och unga från alkoholreklam och samtidigt brinna så mycket för att EU’s alkoholpolitiska arbete ska omfatta alla grupper.

Alkoholpolitik.se frågar EU-kandidater – Amelia Andersdotter (PP)

Vi på alkoholpolitik.se har ställt tre stycken frågor till EU-kandidater för de partier som nu sitter i Europaparlamentet.

Svaren från dessa partier kommer publiceras med ett nytt svar från varje parti dagligen fram till och med den 25:e maj. Idag är det Piratpartiet.

/Redaktionen på Alkoholpolitik.se

1. Hur skulle du vilja förändra EU:s alkoholstrategi?

EU borde sluta verka för särskilda immaterialrätter på internationell nivå som skyddar viner.

2. Vad har ditt parti gjort i alkoholfrågan under den här mandatperioden?

Vi har arbetat för en mer balanserad debatt om geografiska indikationer, och också fokuserat på relationen mellan reklamföretag, integritet och utnyttjande av individers svaga ställning gentemot myndigheter och företag som har starka incitament att styra eller påverka det självständiga beslutsfattandet.

3. Är det något annat du vill tillägga kring europeisk alkoholpolitik?

Internet som informationsverktyg är väldigt bra. Alkoholkonsumtionen hos unga går ner – mycket på grund av möjligheten att enkelt bygga sociala band och ägna sig åt andra saker. Förmodligen får man lättare reda på konsekvenser av alkohol också. Piratpartiet gillar internet.

Kommentarer från Alkoholpolitik.se:

Andreas: Upplevelsen är att PP inte ens har tänkt på folkhälsoaspekten, utan det känns som många fina ord men innehållslösa. Rent allmänt så verkar Piratpartiet inte ha någon åsikt vad gäller folkhälsa, utan hänvisar alla beslut till nationell nivå men inte mycket djupare än så.

Oskar: Jag tycker inte att Piratpartiet verkar prioritera alkoholfrågan särskilt högt, något som de heller inte påstår att de gör. De nämner inte alkoholstrategin alls i något av sina svar. Det finns olika studier om huruvida Internet är alkoholförebyggande. En studie visar att ungdomar som använder mycket Sociala medier dricker mer alkohol medan ungdomar som ägnar sig mycket åt e-sport dricker mindre alkohol1. Frågan är vad Piratpartiet gör i EU för den frågan?

Niklas: Piratpartiet är nog inget parti att välja för deras engagemang i alkoholpolitiska frågor. Alkoholpolitik verkar helt enkelt inte vara en viktig fråga för partiet och det har de väl heller aldrig hävdat. En sökning på alkoholpolitik på Piratpartiets hemsida ger noll träffar och en sökning på alkohol ger några träffar på interna debattinlägg om hur partiet borde ställa sig till cannabis. I den frågan har Piratpartiet för övrigt tidigare ställt sig bakom att avkriminalisera bruk av såväl cannabis som annan narkotika.

Sigrid: Själv blev jag väldigt förvånad över att Piratpartiet gillar internet, vem hade kunnat ana? Skämt åsido. Nej det här var inte en fråga PP känns särskilt stark i, även om vi självklart inte kan dra hela partier över en kam pga svar från en kandidat. Du piratpartist som brinner för alkoholpolitiska frågor, finns du? Hör av dig!

  1. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4251&artikel=5628179 []

Alkoholpolitik.se frågar EU-kandidater – Linnea Engström (MP)

Vi på alkoholpolitik.se har ställt tre stycken frågor till EU-kandidater för de partier som nu sitter i Europaparlamentet.

Svaren från dessa partier kommer publiceras med ett nytt svar från varje parti dagligen fram till och med den 25:e maj. Idag är det Miljöpartiet.

/Redaktionen på Alkoholpolitik.se

1. Hur skulle du vilja förändra EU:s alkoholstrategi?

EU:s alkoholstrategi bör ha ett tydligt genusperspektiv som lyfter alkoholkonsumtion i samhället och kopplingar till våld i nära relationer och i det offentliga rummet. Strategin bör ha mål om att minska bruket av alkohol inom unionen och ett fokus på just gruppen unga europeer med syfte att informera om skadliga inverkningar på hälsan och psyket.

2. Vad har ditt parti gjort i alkoholfrågan under den här mandatperioden?

EU-parlamentariker Carl Schlyter har bland annat lyft kraven om information till unga och mål om minskad användning i konsultationer inför den nya strategin.

3. Är det något annat du vill tillägga kring europeisk alkoholpolitik?

Den bör harmoniseras med bistånds och handelspolitiken.

 

Kommentarer från Alkoholpolitik.se:

Andreas: Bra med Schlyters arbete med information till unga och mål om minskad användning. Genusperspektiv och koppling till våld i nära relationer är oerhört viktigt, och jag är glad att detta lyfts av MP. Hade älskat lite fler exempel i fråga två. Svaret på fråga tre gör mig mest förvirrad, det låter bra hade gärna haft mer utvecklande resonemang. All in all, känns tryggt med MP i dessa frågor.

Oskar: Viktigt med genusperspektiv. Kopplingen till handel och bistånd lika så. Ett bistånd utan alkoholperspektiv leder lätt till utveckling med baksmälla. Men åtgärder då? Inlägget kan tolkas lite som den klassiska klyschan ”Vi ska minska ungdomars alkoholkonsumtion genom att informera om dess risker”. En åtgärd som inte anses vara särskilt effektiv.

Niklas: Bra utgångspunkter, men saknar mer konkreta åtgärder. Svaret på sista punkten gör mig lite konfunderad, eftersom det inte framgår exakt vad som menas med att alkoholpolitiken ska harmoniseras med handels- och biståndspolitiken. Alkoholfrågan är viktig att lyfta på dessa områden ur perspektivet att alkohol inte är någon vanlig handelsvara och ett hinder för utveckling.

Sigrid: Kort och koncist svar, och jag vet att jag är parti-sk men att genusfrågan lyfts i första meningen och min hjärtefråga om alkohol kopplat till våld mot kvinnor/nära och/eller samkönade relationer är ju såklart guld. Schlyter har absolut åstadkommit mycket och det är synd att han inte kandiderar igen.

 

Alkoholpolitik.se frågar EU-kandidater – Mikael Gustafsson (V)

Vi på alkoholpolitik.se har ställt tre stycken frågor till EU-kandidater för de partier som nu sitter i Europaparlamentet.

Svaren från dessa partier kommer publiceras med ett nytt svar från varje parti dagligen fram till och med den 25:e maj. Först ut är Vänsterpartiet.

/Redaktionen på Alkoholpolitik.se

 

1. Hur skulle du vilja förändra EU:s alkoholstrategi?

Jag anser att EU:s alkoholstrategi är ett steg mot rätt riktning men vill gärna se att de enskilda medlemsstaterna utvecklar ett mer effektivt verktyg för att minska alkoholens skadeverkningar på både människor och samhället. Jag vill gärna se sänkta införselkvoter av alkohol inom EU. Alkoholreklamens effekt på konsumenter, speciellt ungdomar, ska inte underskattas därför skulle jag välkomna om fler medlemsländer ville förbjuda alkoholreklam med hänsyn till folkhälsan och även ur ett genusperspektiv där flickor och kvinnor marknadsförs som sexobjekt . Alkohol får inte heller betraktas som vilken vara som helst!

2. Vad har ditt parti gjort i alkoholfrågan under den här mandatperioden?

I ett betänkande som handlade om avskaffande av könsstereotyper i EU lyckades jag få stöd för mina ändringsförslag om alkoholens påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv. Mina ursprungsförslag är nu parlamentets officiella ståndpunkt där man uppmanar medlemsstaterna att se över sin lagstiftning vad gäller alkoholindustrins framställande av flickor och kvinnor som sexobjekt :

K. Alkoholindustrin och dess omfattande investeringar i marknadsföring av sina produkter bidrar i stor utsträckning till att bevara könsstereotyperna och sexualiseringen av flickor och kvinnor.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna det brådskande behovet av att överväga en lagstiftningsram om förbud mot alkoholindustrins framställande av flickor och kvinnor som sexobjekt.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA7-2012-0401%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSV

3. Är det något annat du vill tillägga kring europeisk alkoholpolitik?

Sedan Sverige blev medlemmar i EU har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med ca 30 procent. En följd av konsumtionsökningen är försämrad folkhälsa och ökade alkoholskador.Det finns också mycket bevis kring förekomsten av mäns våld mot kvinnor och barn i hemmen och kopplingen mellan våldet och alkohol.

Även om konsumtionsökningen verkar ha planat ut på en stabil nivå de senaste åren har vi inte sett de fulla konsekvenserna på skadesidan utifrån den ökning som har skett. Det effektivaste sättet att få ner de framtida skadorna är att få ner alkoholkonsumtionen.

Trenden i Sverige är att dricka mer, vilket i praktiken innebär en harmonisering av konsumtionsnivåerna i Europa . I Sverige har konsumtionen ökat både genom ökade inköp på Systembolag, på restauranger och via införsel från utlandet för privat bruk.

Den sistnämnda möjligheten har väsentligt bidragit till konsumtionsökningen eftersom de begränsade införselkvoterna tagits bort och ersatts av indikativa riktlinjer. Dessa riktlinjer innebär att man för privat bruk legalt får föra med sig alkohol motsvarande ca två och ett halvt års förbrukning för en ”normalkonsument”.

Det är inte rimligt att harmoniseringssträvanden för marknaden inom ramen för den Europeiska Unionen ska ske på bekostnad av en enskild nations folkhälsa, så som de facto är fallet för Sverige just nu.

Trots detta behandlar EU-kommissionen ofta alkoholhaltiga drycker som vilka varor som helst på marknaden. Detta trots den alkoholstrategi som Kommissionen tog fram 2006 som visar på de skador alkohol för med sig.

På nationell nivå vill Vänsterpartiet sänka alkoholkonsumtionen med hjälp av en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången ska kontrolleras med alkoholskatter, försäljningsmonopol (Systembolaget), sänkta införselkvoter från andra EU-länder och förbud mot alkoholreklam. För att förebygga missbruk är det viktigt med en välfärdspolitik som gör att alla har rätt till ekonomisk och social trygghet. Men det behövs också särskilt alkoholförebyggande arbete och bra behandling och vård för personer med missbruks- och beroendeproblem.

Alkoholkonsumtionen måste minska eftersom den leder till ohälsa och sociala problem. Många fastnar också i missbruk och beroende, långt fler än de som man vanligtvis ser som missbrukare. Detta är självklart inte bra för dessa människor, men det kostar också samhället mycket pengar.

För mer info läs V:s motion:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/ANDT-fragor_H102So206/?text=true

 

Kommentarer från Alkoholpolitik.se:

Andreas: Jag älskar att dom pusha för mer ansvar för alkoholindustrins reklam, förhoppningsvis kan vi få ett ”finskt” beslut där man stoppar Facebook-reklam. Som feministiskt parti har man lyft och fått fram åtgärder vad gäller den sjuka sexismen i alkoholreklamen (Som Sigrid lyft tidigare i år, http://alkoholpolitik.se/?p=886).

Oskar: Jag saknar förslag på hur EU ska jobba med alkoholfrågan. Svaren handlar till stor del om vad som bör göras i Sverige och andra medlemsstater. Frågan om införselkvoter lyfts men vi får inget svar på hur Mikael vill jobba med frågan i Europaparlamentet. Jag tycker det är roligt att se exempel på hur alkoholfrågan kan göras relevanta i andra sakområden, så som EU:s arbete med könsstereotyper.

Niklas: Det är intressant hur det lyser igenom att Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti. Fokus ligger främst på den nationella nivån och att EU inte ska hindra utan uppmuntra enskilda medlemsländer att föra en restriktiv alkoholpolitik.

Sigrid: Långt och utförligt! Bra, känns som en kunnig kandidat men det syns att en del är klippt och klistrat. Såklart bra med genusperspektiv, och som Andreas säger har jag själv lyft sexualiseringen i alkoholreklam, men jag tycker inte det är den viktigaste genusfrågan när det kommer till alkoholpolitik.