Helt avdramatiserat

Att avdramatisera alkohol är ett argument som ofta används av föräldrar som bjuder sina barn på alkohol. Det är något som Systembolaget tagit fasta på i sin senaste reklamkampanj som alla utgår från att avdramatisera alkohol faktiskt inte funkar. De barn som blir bjudna på alkohol hemma väljer att dricka mer alkohol än de som inte får alkohol hemma.

Filmerna är gjorda med humor och jag gissar att tanken är att budskapet lättare når målgruppen om den först får sin uppfattning bekräftad för att sedan med en humoristisk knorr får veta att ”Så här funkar det nästan aldrig”. Jag tror att det är klokt och tycker att filmerna är ganska roliga.

Systembolaget har som en del av sitt uppdrag att ägna sig åt upplysning om alkohol, men ska man vara kritisk kan man förstås fråga sig vilken nytta den här typen av filmer har. Forskningen visar generellt att annonskampanjer och liknande har mycket liten faktisk effekt på alkoholkonsumtionen. Därför bör vi vara kritiska när vi hör att upplysning och kampanjer kan ersätta mer effektiva alkoholpolitiska instrument såsom monopol eller hög alkoholskatt. Det betyder däremot inte att kampanjer i sig är fel. Kampanjer välanpassade för en målgrupp kombinerat med åtgärder som påverkar tillgängligheten kan vara nytta. Just föräldrar är också en viktig målgrupp och en målgrupp som visat sig ha betydelse. Om just annonskampanjer riktade till föräldrar är mer effektiva låter jag vara osagt, men åtminstone har andra förebyggande projekt som handlar om att påverka föräldrarnas attityder till sitt eget och sina barns alkoholdrickande visat sig ha mer effekt än t ex ANT-undervisning i skolan.

Detta är också uppenbart en grupp som behöver nås av information. Samtidigt som vi vet att de som får alkohol hemma dricker mer så uppger var tredje 15-åring att de har fått smaka alkohol hemma. Det är inte heller ovanligt att föräldrar köper ut alkohol till sina tonåringar. Så visst är det viktigt att på olika sätt försöka påverka föräldrarna. Om föräldrar i stället för att möjliggöra motverkar alkoholdrickande bland unga är mycket vunnet.

Här är en av filmerna:

Övriga tre filmer kan ses på Systembolagets youtube-kanal.

Sprid kunskap om alkohol och cancer

Den senaste tiden har kopplingen mellan alkohol och cancer uppmärksammats mer. Det är positivt. Hittills har kunskapen bland allmänheten om detta starka samband varit väldigt lågt trots att det varit känt i 25 år.

Många kanske skakar på huvudet och tänker ”inte ytterligare en sak som ger cancer”. Det är förståeligt att tänka så med tanke på alla larmrapporter i media, men frågan om alkohol och cancer är mycket viktigare än diverse mer tveksamma rapporter om cancer och chips. Alkohol är nämligen en väldigt stor riskfaktor. I fransk studie visade t.ex. att alkohol där var den näst största orsaken bakom cancerfall, näst efter tobak.

Alkohol ökar risken mest för relativt ovanliga cancerformer som cancer i mun, svalg och struphuvud, men det finns även ett tydligt samband med bröstcancer och cancer i ändtarmen. Även om risken för dessa cancerformer är mindre så drabbas fler personer eftersom dessa cancerformer är så vanliga.

Kunskapen om detta är dock låg i Sverige. Enligt en undersökning från 2010 var det endast 23% av svenskarna som var säkra på att alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Detta var den lägsta siffran av alla EU-länder. Snittet i EU låg på 36%. Cancerfonden informerar om alkoholkonsumtion som riskfaktor på sin hemsida, men innan den nuvarande artikeln från 2011 fanns ingen sån information trots den kända risken.

Cancerfonden rekommenderar på sin hemsida att man ska ”dricka måttligt”, dvs för män max 2 standardglas per dag och för kvinnor max 1 standardglas per dag. Rekommendationen är hämtad från den europeiska koden mot cancer från 2003. Den stämmer dock dåligt överens med framför allt nyare forskning som visar en ökad risk för cancer även vid måttlig alkoholkonsumtion. Den spär också på ”måttlighetsmyten” om att s.k. måttlig alkoholkonsumtion skulle vara riskfritt eller till och med hälsosamt. När det gäller cancer finns det ingen lägsta riskfri gräns utan risken ökar för varje glas. Enligt en nyligen publicerad amerikansk forskningsrapport är måttlig alkoholkonsumtion (dvs den konsumtion som Cancerfonden rekommenderar) orsak till en tredjedel av de alkoholrelaterade cancerfallen(!) Frågan måste lyftas fram mer och på ett korrekt sätt, även om det sticker i ögonen på en del alkoholkonsumenter.

Slutsats:
Sambandet mellan alkohol och cancer är starkt och att det inte finns någon riskfri konsumtion. Ju mindre du dricker desto bättre. Det finns ingen säker konsumtion. Du väljer själv vilken risk du vill ta, men ingen alkoholkonsumtion är riskfri. Kunskapen är låg i Sverige och därför borde detta lyftas fram mer av myndigheter och organisationer.

SLAN, samarbetsorgan för alkoholpolitiska och narkotikapolitiska organisationer, gav ut ett jättebra faktablad i höstas för dig som vill läsa mer.

/Niklas Christerson