Miljöpartiets alkohol- och narkotikapolitik

Sedan ganska många år är jag medlem i Miljöpartiet de Gröna. Nu håller partiet på att ta fram förslag till nytt partiprogram. Det ska förstås innehålla alla frågor, det blir inte mycket utrymme för varje fråga. Jag brinner för alkohol- och narkotikafrågorna. När jag läser förslaget till nytt partiprogram så blir jag tyvärr besviken. Detta är vad som finns om alkohol- och narkotikapolitik.

2.2 Rättsäkerhet och trygghet
Alkohol och andra droger orsakar samhället enorma kostnader och drabbade individer stort mänskligt lidande. Målet är ett narkotikafritt samhälle. Missbrukare bör erbjudas bästa möjliga hjälp och stöd, både att komma ur sitt beroende och att få ett värdigt liv genom sådant som sprututbytesprogram och medicinering.

5.4 Hälsa- och sjukvård

Personer med beroende och missbruksproblematik har precis som alla andra invånare i Sverige rätt till bästa möjliga vård. Det ska finnas god tillgång till behandling av missbruk i hela landet. Narkotikapolitiken bör utgå från de metoder som forskningen visat vara mest effektiva för att lindra skadeverkningarna av missbruk och beroende, både för samhället och för individen. Förebyggande arbete ska premieras. Alla som har behov av det ska i ett tidigt skede erbjudas verksam behandling för att kunna bryta sitt missbruk.

Det som bekymrar mig är inte att det är lite text, så måste det vara i ett brett partiprogram. Jag tycker förstås det är bra att ta upp vikten av vård och hjälp till den som hamnat i ett missbruk men jag saknat helt skrivningar om vad partiet vill göra för att så få personer som möjligt ska hamna där. Det handlar om traditionell restriktiv alkoholpolitik så som Systembolaget, alkoholskatter, lagstiftning mot alkoholreklam, fritidsgårdar, stränga straff för den som smugglar narkotika till Sverige, tillsyn av alkohollagstiftningen, ålderskontroller, och så vidare. Förstås finns det inte utrymme för att lista alla dessa i partiprogrammet men här är exempel på två formuleringar som borde gå att få med (behöver förstås passas in språkligt i texten).

  1. Vi vill därför ha en restriktiv alkoholpolitik.
  2. Vi strävar efter ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt ett minskat bruk av alkohol och tobak.

Dessa två formulering borde inte vara särskilt kontroversiella i Miljöpartiet. Detta är en grundsyn som alla partier i riksdagen delar. För inte är det väl så att Miljöpartiet vill sänka skatten på alkohol, ta bort Systembolaget, minska möjligheten för ungdomar att ha en aktiv fritid utan alkohol eller förbättra förutsättningarna för dem som smugglar narkotika till Sverige?

Kära ombud på kongressen! Se till att den restriktiva alkohol- och narkotikapolitiken finns med i vårt partiprogram.

/Oskar Jalkevik