Oskars alkoholpolitiska sommar

Det känns roligt att sommaren är slut och att vi drar igång alkoholpolitik.se igen. Jag ser fram emot en höst med många intressanta inlägg. Jag börjar med att summera årets alkoholpolitiska sommar.

Jag brukar säga att det varje år i juli, när det är nyhetstorka, kommer lite smålustiga nyheter som på olika vis handlar om att utmana alkoholpolitiken. I år fick jag fel, det kom nämligen lite tidigare i år. City Gross samarbetar med en webbplats som kör hem alkohol till svenska konsumenter. Det får anses vara sommarens mest diskuterade och uppmärksammade alkoholpolitiska händelse. Inte oväntad, men irriterande för oss som vill värna Systembolaget.

Andra frågor som har uppmärksammats i sommar är IOGT-NTO:s förslag om Vit skatteväxling. En fråga som verkligen ligger i tiden. Alkoholskatten har inte inflationsjusterats på många år och det finns många ställen i samhället där en miljard extra1 kan göra nytta. IOGT-NTO föreslår en kulturmiljard. Jag tror inte vi kommer få se någon höjning av alkoholskatten den här mandatperioden, trots utfärdat vallöfte om detta. Men kanske i slutet av nästa. Det är ett förslag som gör två flugor på smällen, det håller tillbaka alkoholkonsumtionen och skapar samtidigt nya resurser för staten!

En fråga som kom här i slutet av juli gällde äldreomsorgens arbete med alkoholfrågan. Fler och fler inser att även äldre människor kan ha alkoholproblem och då måste äldreomsorgen kunna hantera det på ett bra sätt. Ett exempel är denna artikel i Göteborgsposten. http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1869177-alkohol-storre-problem-bland-aldre

Den alkoholfria trenden har blivit ännu tydligare i sommar. Både Carlsberg och IOGT-NTO lanserade alkoholfria drinkar under Almedalsveckan och jag tycker mig uppfatta att de alkoholfria blir mer naturliga i alla möjliga sammanhang, både privat och i mediala dryckestester.

Sammanfattningsvis har vi haft en hyfsat bra alkoholpolitisk sommar. Nu ser jag fram emot att tillsammans med Niklas följa den alkoholpolitiska hösten.

/Oskar Jalkevik

  1. ökad skatteintäkter vid höjning av alkoholskatten med 10 % []

Varför är det bra med monopol?

Ett av Sveriges viktigaste alkoholpolitiska instrument är alkoholmonopolet, det vill säga att Systembolaget har monopol på detaljhandel av alkohol som är starkare än 3,5%. Bakgrunden till det svenska monopolet hittar vi i 1800-talets alkoholpolitik. Under 1800-talet höjdes allt högre röster för en starkare kontroll av alkoholhanteringen. Det första bolaget bildades i Falun 1850. Syftet var att minska superiet genom att undanröja vinstintresset i alkoholförsäljningen och använda överskottet från försäljningen till för staden nyttiga och välgörande ändamål. Ungefär samma anledningar som idag alltså. Senare spred sig systemet med lokala alkoholmonopol över landet, men skälen var nog lika ofta ekonomiska som alkoholpolitiska. Fram till 1955 var alkoholmonopolen fortfarande lokala, men detta år skedde en stor omläggning av alkoholpolitiken och en del av omläggningen var bildandet av ett rikstäckande monopolbolag.

Systembolaget är alltså en gammal idé. Är den således mossig och omodern? Är det dags att gå vidare?

Om vi ser till modern alkoholforskning är svaret nej. Monopol är än idag ett mycket bra verktyg för att begränsa konsumtionen och därmed skadeverkningarna. De effektivaste sätten att minska skadorna av alkohol är pris, begränsning av tillgängligheten och åldersgränser. Systembolaget är en garant både för begränsad tillgänglighet och upprätthållna åldersgränser.

Idag finns monopol på detaljhandel av alkohol i flera amerikanska delstater, Kanadas provinser samt i de nordiska länderna. Eftersom det har funnits monopol som idag är avskaffade har det gjorts en del forskning kring vad som händer när monopol avskaffas. En sammanställning av dessa studier visar att medianvärdet för försäljningsökning är 44%. Att avskaffa svenska Systembolagets monopol har beräknats leda till en konsumtionsökning med 37%.

När det gäller åldersgränser visar Systembolagets egna kontroller att ålder fungerar i över 90% av fallen. Det kan jämföras med de återkommande kontroller som UNF gjort av ålderskontrollen på folköl bland privata försäljningsställen så fungerar kontrollen ungefär 50% av gångerna. Det ger oss åtminstone en fingervisning om hur det skulle fungera om starköl, vin och sprit såldes i matbutiken.

Två andra exempel på förändringar av försäljningskontrollen i Sverige är införandet av mellanöl i matbutikerna som under 12 år ökade konsumtionen av öl med nästan 100%, samt den konsumtionsökning på 3,7% som uppskattades i samband med att Systembolaget införde lördagsöppet.

Än idag finns det alltså goda folkhälsoskäl att behålla monopolet. Det blir lite krångligare att köpa alkohol, men samtidigt innebär det att färre drabbas av alkoholens baksida.

/Niklas Christerson

Behövs det verkligen fler Systembolag?

När Oskar bloggade om fler Systembolag häromdagen satte det igång många tankar hos mig. Att det är orimligt att aldrig öppna nya butiker är förstås lätt att hålla med om, men det räcker inte att stanna där.

Ett ganska vanligt argument för Systembolaget är att det ger bra utbud och bra service genom t ex duktig och engagerad person. Detta är säkert sant, speciellt när det gäller utbudet på landsbygden. Det är dock ett farligt argument eftersom servicetänkandet aldrig får bli ett självändamål för Systembolaget. Systembolagets främsta syften är att undanröja vinstintresset från detaljhandeln av alkohol, begränsa tillgängligheten och upprätthålla åldersgränser. God service är ett sekundärt syfte, även om det naturligtvis är grundläggande att upprätthålla tillgången på alkohol. Och det behövs för att behålla stödet för Systembolaget bland de som dricker alkohol. Folk accepterar lite krångel för att Systembolaget har goda syften, men kanske inte hur mycket krångel som helst.

Att Systembolaget både ska se till att det finns tillgång på alkohol i hela landet och samtidigt begränsa tillgängligheten är naturligtvis en motsägelse i sig. Det innebär att vi ofta måste göra olika avvägningar för att lösa detta på ett bra sätt. Och då får vi inte glömma att huvudsyftet inte bör vara god service utan god folkhälsa.

Idag finns 421 butiker och ca 520 ombud för Systembolaget. Antalet butiker har ökat under flera år och självbetjänningsbutiker har blivit standard, samtidigt har realpriset på alkohol blivit lägre, serveringstillstånden blivit allt fler och alkoholreklam allt vanligare. Servicetänkandet (och industrins ekonomiska intressen) har vunnit över andra intressen under lång tid. Nu kommer hemkörning som ett nästa steg från Systembolaget.

Det är Systembolagets styrelse som bestämmer när och var en ny butik ska öppnas. Kommunen och polisen får lämna synpunkter, men det är styrelsen som beslutar. Beslutet ska ”grundas på en samlad bedömning utifrån företagsekonomiska och servicemässiga överväganden”. Kanske borde alkoholpolitiska hänsyn tydligare vägas in? Kanske borde kommunen ha mer inflytande?

Det kommer finnas behov av Systembolag på andra platser än där de finns idag och Systembolaget ska ge god service. Frågan bör däremot inte stanna där utan det finns viktiga alkoholpolitiska frågor. Kan en flytt av befintligt Systembolag vara aktuellt? Var är en lämplig placering av butik? Ska butiker i första hand ligga nära där folk bor, nära centrum eller nära stora köpcentrum? Hur många butiker ska finnas? Det är frågor som borde kunna diskuteras och utvärderas ur ett alkoholpolitiskt perspektiv.

/Niklas Christerson

Det behövs fler Systembolag

Förra veckan fick jag ett SMS från en journalist som ville att jag skulle kommentera öppnandet av ett nytt Systembolag. Reflexmässigt tänkte jag förstås att jag skulle vara emot. Sen funderade jag lite. Jag kom inte på vilket Systembolag det kunde gälla. Jag rådfrågade en person med goda kunskaper och ringde sedan upp journalisten.

Det gällde Barkarbystaden, en ny stadsdel i Järfälla kommun. Den nya stadsdelen kommer ha cirka 5 000 bostäder, alltså drygt 10 000 invånare. Ett nytt Systembolag där skulle även bli det närmaste Systembolaget för boende i omkringliggande stadsdelar.

Att över 70 % av befolkningen stödjer alkoholmonopolet är viktigt för dess bevarande. Då behöver Systembolaget vara hyfsat tillgängligt. Att det öppnas nya butiker i en expansiv storstadsregion är fullt rimligt. Att de nya butikerna placeras i nya stadsdelar känns logiskt. De nya stadsdelarna bör ha ungefär samma tillgång till Systembolaget som gamla stadsdelar har. En politik där inga nya Systembutiker ska öppnas är inte konstruktivt och riskerar att minska förtroendet för monopolet.

Detta innebär inte att jag vill se nya Systembutiker överallt i Stockholm. Jag vill inte se ökade öppettider och sänkta åldersgränser. Jag vill inte se en ökad exponering av alkoholdrycker i butikerna. Jag betonade detta för journalisten. Det finns fall där nyetableringar är befogade för att svara upp mot nya behov i samband med befolkningsökning men framför allt nya stadsdelar.

Försäljning av alkohol på nätet ökar

Under 2011 och 2012 ökade försäljningen av alkohol via internet enligt en ny rapport från SoRAD. Alkoholförsäljningen via internet står fortfarande för en väldigt liten del av den totala alkoholförsäljningen i Sverige och det handlar bara om 1,2% av befolkningen som uppger att de har köpt alkohol via internet.

Ändå är det intressant inför framtiden om ökningen de senaste två åren tyder på en ny trend som kommer att hålla i sig. Det mest intressanta är kanske vilken påverkan det i så fall har på Systembolagets monopol.

Försäljning av alkohol via nätet har varit tillåtet sedan 20071 och de aktörer som sysslar med nätförsäljning idag använder detta för att kringgå Systembolagets monopol på ett sätt som eventuellt är olagligt. Genom att sköta alla steg åt kunden, t.ex. ombesörja transport och betala in alkoholskatt, ägnar sig företagen åt något som är svårt att skilja från detaljhandel. Och detaljhandel är i Sverige förbehållet Systembolaget.

Detta kan förstås vara ett problem i sig om det ökar, men det är också ett hot mot Systembolagets ställning i en mer indirekt mening. Som vanligt finns risken att EU inte längre godkänner Systembolagets folkhälsopolitiskt motiverade monopol om Sverige tolererar detaljhandel via internet. De åtgärder som Systembolaget vidtar för att möta ”konkurrensen” från nätföretagen innebär också i sin tur att motiven för monopolet försvagas.

En annan intressant sak i rapporten är att den redovisar vilka som köper alkohol via nätet. Yngre män med hög alkoholkonsumtionen är överrepresenterade. Ofta brukar alkoholindustrin och alkoholliberaler hävda att alkoholförsäljning på internet inte är något som lockar missbrukare eller riskkonsumenter. Detta argument är tveksamt av flera skäl, men SoRADs rapport tyder dessutom på att det inte är sant.

Länk till rapporten [PDF]

/Niklas Christerson

  1. Se den s.k. Rosengrendomen []