Oskar har jobbat med alkoholpolitik halva sitt liv

Oskar Jalkevik försöker bjuda finansministern på alkoholfritt vin för att fira alkoholskattehöjningen.

Oskar Jalkevik försöker bjuda finansministern på alkoholfritt vin för att fira alkoholskattehöjningen.

I nedre tonåren bestämde jag mig för att alkohol inte var någonting för mig. Jag har idag svårt att säga exakt vad med alkoholen det var som jag hade så svårt med men jag kände inget sug att pröva. När jag var 15 år blev jag medlem i Ungdomens Nykterhetsförbund. Där blev jag föreningsordförande, hamnade i distriktsstyrelse och sedan förbundsstyrelsen. Inom ramarna för dessa uppdrag har jag jobbat med alkoholpolitik på flera sätt, men också lärt mig mycket om alkoholfrågan utanför det politiska. Jag har mött människor som varit nyktra hela livet och människor som varit nyktra några veckor. Detta ger perspektiv!

Idag är jag ordförande för IOGT-NTO-distriktet i Stockholm samt jobbat på tankesmedjan Nocturum där mitt uppdrag är att belysa nya perspektiv på alkoholfrågan. I med detta jobb har jag lärt mig massor om alkoholfrågan! Min kunskapsbank fyller jag annars på genom att läsa mycket om alkoholfrågan, delta i möten på bland annat Alkoholpolitiskt Forum och genom att gärna diskutera alkoholfrågan med människor.

Utöver alkoholpolitiken så är jag intresserad av politik generellt. Sedan 2006 är jag medlem i Miljöpartiet de Gröna. Jag har även medlemskap i några andra idéburna organisationer så som Naturskyddsföreningen och Republikanska föreningen. Mitt största engagemang har jag dock i IOGT-NTO.

Jag och Niklas startade Alkoholpolitik.se för drygt ett år sedan. Under vintern har tiden tyvärr inte räckt till för att hålla igång bloggen. Jag är därför glad att vi nu är igång igen, tillsammans med ytterligare två personer som brinner för alkoholpolitik. Jag vill framför allt belysa tidlösa alkoholpolitiska frågor, istället för att fokusera på dem som är högst på agendan just idag. Många delar av den alkoholpolitiska debatten är faktiskt väldigt tidlös, under mina 15 år har jag sett många frågor komma och komma igen, ibland i en något förändrad form. Alkoholindustrins argument för att sänka alkoholskatten har haft ungefär samma retorik, även om argumenten förändrats från hembränning till införsel.

I redaktionen har vi diskuterat hur vi ska granska partiernas alkoholpolitik valåret. Det arbetet ser jag verkligen fram emot. Hur splittrade är partierna internt i alkoholpolitiken?

Jag ser fram emot att skriva på alkoholpolitik.se framöver och jag hoppas att du ser fram emot att läsa det jag och mina redaktionskollegor har att skriva!

Läs gärna min privata blogg på www.oskarjalkevik.se

/Oskar Jalkevik

Om 20 år är fler vuxna nykterister

I somras presenterade CAN sin senaste undersökning över skolelevers drogvanor. Glädjande nog fortsätter trenden att allt färre ungdomar dricker alkohol och i den senaste undersökningen är det rekordmånga niondeklassare som inte dricker alkohol. Det förekommer en diskussion både om vad det beror på och om huruvida ungdomsdrickandet kommer att fortsätta minska. Det är intressanta frågor, men en annan intressant aspekt är vilken konsumtionsnivå de som är 15 år idag kommer ha om 20 år.

Debutåldern för alkohol är en viktig faktor för hur alkoholkonsumtionen ser ut senare i livet. De som börjar dricka alkohol tidigt dricker också mer i vuxen ålder. Omvänt borde det ju vara så att de som börjar dricka alkohol senare dricker mindre som vuxna. Men kommer fler att avstå helt?

Nivån på ungdomsdrickandet borde alltså tala för lägre alkoholkonsumtion i framtiden och fler nyktra. En del av de 15-åringar som idag är nykterister kommer kanske fortsätta att vara det. Inte bara tills de är 16, 17 eller 18 år utan hela livet.

Det är förstås långt ifrån säkert att det blir så. Det finns en problematik som även tydliggörs av själva begreppet debutålder. Att skjuta upp ”debutåldern” är bra ur många aspekter och inga ungdomar borde dricka alkohol, men samtidigt som vi pratar om att höja debutåldern säger vi också mellan raderna att det ska komma en alkoholdebut. När vi säger att alkohol inte är något för ungdomar, så säger många att det är något för vuxna. Och de flesta ungdomar vill vara vuxna. I stället för att fråga om ungdomar kommer att börja dricka alkohol är ofta frågan när de kommer att börja.

Lägre alkoholkonsumtion och fler nyktra vuxna vore bra för hela samhället. Att ungdomsdrickandet är lågt idag öppnar möjligheten för detta i framtiden, men det krävs också att vi vågar prata om vuxendrickandet och att det blir lika naturligt att vara vuxen och alkoholfri som det idag är att vara 15 år och alkoholfri.

Att sluta dricka alkohol är bäst medicin

För några veckor sedan sände Aktuellt ett inslag som jag har haft svårt att släppa. Inslaget handlade om att personer med alkoholberoende inte alls behöver blir helnyktra utan kan gå över till en så kallad måttlig alkoholkonsumtion.

Problemet med inslaget är flera och att på några få minuter förklara detta komplicerade ämne så att tonvikten blir rätt är förstås inte alldeles lätt. I inslaget klumpas alla typer av alkoholberoende samman och man får lätt bilden av att alla kan lära sig dricka måttligt. Dessutom blandas alkoholister och högkonsumenter samman på ett olyckligt sätt. Det är säkert så att många som idag har en väldigt hög alkoholkonsumtion kan, på egen hand eller med hjälp av terapi, förändra sitt drickande och minska det. Möjligen finns också en grupp med tendenser till alkoholism som kan dricka på ett annat sätt.

Det farliga är om budskapet tolkas som att alla alkoholister kan övergå till att dricka måttligt. Så är av allt att döma inte fallet och ett sådant budskap riskerar att dels trigga återfall och dels göra att de som måste sluta dricka alkohol blir ännu mindre mottagliga för detta budskap. ”Erik” som medverkar i inslaget i Aktuellt får vi inte så mycket information om, men han berättar att han inte ville bli absolutist och att han inte upplevde att han hade så stora problem. Det är dock ytterst få av de som behöver sluta dricka alkohol som inser eller erkänner hur stora problem de har och som vill sluta helt med alkohol. I de flesta fall måste det ju dock vara en del av själva behandlingen att få personen att inse allvaret. Att inse behovet av att sluta dricka alkohol. Nu. För denna grupp patienter finns inget annat alternativ än helnykterhet. I det sammanhanget är budskapet att lära sig dricka måttligt direkt farligt. Många har skador på hjärnan som innebär en livslång sårbarhet och en stor risk för att alkoholberoende triggas.

Det andra problemet som inslaget i Aktuellt pekar på är att det finns en oerhört stark alkoholnorm i samhället som kan göra det svårt att vara nykter. De flesta med alkoholproblem vill säkerligen bara ”vara normala” och i det ingår naturligt att ens första önskan är att ”dricka måttligt”. Att angripa alkoholnormen är viktigt för att underlätta för alla som av någon anledning inte dricker alkohol. Jag har själv upplevt hur personer med alkoholproblem, som varit nyktra en längre period, blivit trugade med argument som ”En öl kan du väl ta”. Vinkeln i Aktuellt-inslaget bidrar tyvärr till stöd för liknande argument och bidrar inte till att ifrågasätta alkoholnormen.

Slutligen innebär fortsatt alkoholkonsumtion rimligen en stor riskfaktor för alla som har upplevt problem att hantera sitt alkoholdrickande på ett bra sätt. Det kanske går att dricka måttligt 4 månader, ett år eller ännu längre, men sen kommer den där dagen då det händer något som leder till att det går överstyr igen. Den risken finns även för den som är helnykter,  men då är den antagligen betydligt mindre. Därför är den bästa medicinen att sluta dricka alkohol.

/Niklas Christerson