Är rattfyllerister verkligen idioter?

Ibland anklagas nykterhetsrörelsen för att vara moralistisk och för att se ner på människor för deras val. Jag ser mycket mer kollektivistiskt på frågan än att det är individer som gör dåliga val. Då och då hör och ser jag människor som idiotförklarar rattfyllerister eller andra människor som har gjort dumma saker på fyllan. Jag är förstås kraftig motståndare till all form av rattfylleri, men även här ser jag mer kollektivistiskt på frågan och tycker det är en förenkling att anklaga individen för att ha dålig karaktär eller vara en idiot som inte förstår bättre.

Jag gör antagandet att den absoluta majoriteten av alla rattfyllerister i Sverige har ett alkoholberoende. Jag menar att 100 % av alla rattfyllerister har alkoholproblem eftersom att jag ser rattfylleri som ett alkoholproblem. Istället för att moralisera över de som kör rattfulla och se på dem som dåliga människor med svag karaktär, så kan vi se dem som ett del i alkoholkulturen. Sannolikheten för att göra dumma saker på fyllan ökar kraftigt för den som har ett alkoholberoende. Vips så hamnar vi i alkoholpolitikens kärna.

Genom att föra en restriktiv alkoholpolitik och genom att fler människor väljer att avstå alkohol, så får vi på sikt färre människor med ett alkoholberoende och där med färre människor som kör rattfulla. Vi vet inte idag vilka av dagens måttlighetsdrickare som kommer få så pass allvarliga alkoholproblem att de väljer att köra bil under alkoholpåverkan. Men vi vet att när människor generellt dricker mindre alkohol så kommer det på sikt vara färre människor som gör denna korkade och livsfarliga handling.

Förstås har individen ett ansvar. Jag är positiv till utvecklingen av nya tekniker för att motverka rattfylleri, så som alkobommar vid båtavfarter. Men är verkligen den långsiktiga lösningen att kritisera individer som av någon anledning har utvecklat ett alkoholproblem och inte kan hantera sitt drickande? Istället borde vi ha en alkoholpolitik och en dryckeskultur som leder till att färre människor ens kommer i närheten av den korkade tanken att köra bil på fyllan.

/Oskar Jalkevik

Rattfylleri och alkolås

Många tycker att rattfyllerifrågan är en viktig alkoholpolitisk fråga. Det är vanligt att tala om vikten av att vara nykter vid bilkörning. Man lyfter gärna upp exempel på människors om har dött efter att ha blivit på körda av en rattfyllerist. Trafiken tycks vara det sammanhang där stödet för punktnykterhet är som starkast, troligen starkare än stödet för att vara nykter i exempelvis jobb- idrotts- eller barn sammanhang. Alkolås blir vanligare och vanligare inom yrkestrafik. Den som har kört rattfull kan idag tvingas installera alkolås i sin bil.

Jag håller med om ovanstående. Att köra bil efter alkoholkonsumtion är ingen bra ide. På mitt bussgarage började vi med alkolås för snart två år sedan och tydligen är det några personer som efter det fått hjälp av arbetsgivaren med alkoholproblem. Det är jätte bra. Ändå tycker jag ibland att det blir för stort fokus på rattfylleri.

Rattfylleri är många gånger symptom på något annat. Jag har inga siffror på det men… Jag tänker mig att den som kör rattfull har ett allvarligare problem med alkohol. Den har helt enkelt svårt att låta bli. För den personen utgör alkoholen i många fall ett problem även utanför trafiken. Den som kört rattfull har säkert många gånger ställt till problem när den varit föräldrafull, jobbfull, sexfull eller festfull. Man ska inte tro att trafikolyckan är första gången som den personens alkoholkonsumtion går ut över andra. Att vara föräldrafull flera gånger i veckan borde uppmärksammas minst lika mycket som rattfylleri, även om föräldrafull förstås också är ett symtom på ett större problem.

Det bästa sättet att minska rattfyllerismen är samma åtgärd som alla andra alkoholrelaterade skador. En minskad totalkonsumtion som ger ett minskar riskbruk och missbruk. När färre människor riskbrukare och missbrukare alkohol så kommer färre personer komma på den dumma idén att sätta sig och köra bil när de är alkoholpåverkade.

Förstås ska polisen fortsätta jaga rattfyllerister för att öka trafiksäkerheten. Att dömas för rattfylleri kan säkert vara en väckarklocka för många personer. Kanske kan det få individen att inse att alkoholen är ett större problem i deras liv, inte bara i trafiken.

/Oskar Jalkevik