Alkoholreklam i Europa mer tillåtet än tobaksreklam i Europa

I fredags var jag på ett seminarium om alkoholreklam i Europa. På seminariet diskuterades flera perspektiv på alkoholreklamfrågan. Det var ett perspektiv som jag fastnade lite extra för. Jämförelsen mellan alkoholreklam och tobaksreklam.

EU har mycket hårdare regler för tobaksreklam. Det är i princip förbjudet i medier som når flera medlemsstater. På alkoholreklamområdet vet vi alla hur det ser ut. Orsakerna till detta kan vara flera. Andelen alkoholkonsumenter kanske är högre än tobakskonsumenter. EU har mer alkoholproduktion är tobaksproduktion. Skadorna från tobak kan uppfattas direktare än alkoholskadorna. På seminariet hävdades dock att skadorna av alkohol på totalen är värre än dem från tobak, ändå är inte alkoholreklam lika hårt reglerat. Jag själv ogillar skarpt tobak och ser att det logiska är att båda dessa produkter motarbetas i form av reklamförbud.

När EU började arbeta med folkhälsofrågor i början av 90-talet var tobaksmarknaden oreglerad på EU-nivå. För de som ville se förbud mot tobaksreklam var det förstås en hård fight, men vi kan konstatera att de lyckades. Är det möjligt att EU inför lika hårda lagar mot alkoholreklam? Det finns förstås mycket att vinna på det.

Jag är inte den som följer alkoholpolitiken på EU-nivå allra närmast. Jag kan dock tycka mig se en viss rörelse där EU blir mer förstående för alkohol som ett folkhälsoproblem. Jag kan förstås hoppas att den rörelsen fortsätter och kanske till och med accelererar. Dock känns det inte troligt att EU i närtid inför lika hårda lagar mot alkoholreklam som mot tobaksreklam.

Något som jag tycker känns än mer viktigt är att vi (medlemsstater) som vill slippa alkoholreklam ska kunna göra det. TV-bolagen ska förstås få ha sina kontor och sändare placerade vart de vill, men det måste vara mottagarlandets lagstiftning som styr innehållet och utformningen av reklamen. Det är inte bara Sverige som har intressen att skydda. Många länder i EU har lagar kring hur reklam får vara utformad och borde vara intresserade av att dessa lagar ska kunna upprätthållas!

/Oskar Jalkevik

Anmäl alkoholreklam!

Sedan några år tillbaka är det tyvärr vanligt med alkoholreklam i Sverige till följd av en svensk tolkning av EU-reglerna på området. Jag tycker alkoholreklam borde förbjudas igen, men i väntan på att det förhoppningsvis sker kan vi använda de möjligheter som faktiskt finns för att anmäla alkoholreklam som bryter mot dagens regler. Därför följer här information om vilka regler som gäller och hur du anmäler.

Reklam i tryckt media, t ex dagstidningar och tidskrifter
Numera är alkoholreklam tillåtet i tidningar, men drycken som marknadsförs får max innehålla 15 volymprocent alkohol. Annonsen får endast visa produkten och får inte uppmuntra till konsumtion. Dessutom ska 20% av annonsen täckas av varningstext.
Reglerna i sin helhet finns i alkohollagen (kap 7).

Anmälan?
Reklam i tryckt media som bryter mot lagen anmäls till Konsumentverket. För att anmäla behöver du veta vem som stod bakom reklamen, vilken produkt som marknadsfördes och vilket datum du tog del av reklamen. Det finns möjlighet att bifoga bild på reklam. Tänk på att i anmäla motivera så tydligt som möjligt på vilket sätt du anser att reklamen strider mot alkohollagen. Här hittar du KO:s anmälningsformulär.

Reklam på internet
På internet gäller samma regler som för tryckt media, men det finns ingen begränsning vad gäller alkoholhalten. Även denna reklam anmäls till KO.

TV och radio (från Sverige)
I svensk tv och radio är det helt förbjudet med alkoholreklam. Dessa regler kringgås dock av tv-kanaler som sänder från andra länder, t ex TV3 och Kanal 5. Hur du anmäler reklam i dessa kanaler återkommer jag till nedan. Om du utsätts för alkoholreklam i någon av SVT:s kanaler, TV4 eller någon svensk radiokanal är det alltså bara att anmäla. Specifika regler kring reklam i tv och radio finns i Radio- och tv-lagen.

Anmälan?
Anmälan görs till Myndigheten för radio och tv. I din anmälan måste du ange datum, tid och kanal som reklamen sändes, samt vilket företag som stod bakom och beskriva innehållet. Motivera också att du ansåg att det var alkoholreklam och att det inte är tillåtet.
Här hittar du anmälningsformulär.

TV (från utlandet)
Vissa programföretag har etablerats sig i utlandet för att undkomma Sveriges hårda regler om reklam, t ex reglerna om reklam riktad mot barn och alkoholreklam. Några stora kanaler, TV3 och Kanal 5, finns därför i Storbritannien. Att det går att kringgå reglerna på detta sätt beror på EU-regler som innebär att det är ursprungslandets regler som ska tillämpas på TV-kanalernas sändningar. Sedan 2010 finns dock i EU-reglerna en effektlandsprincip som innebär en möjlighet att tillämpa reglerna i det land som tv-programmen riktar sig mot. Under 2011 skedde därför en anmälan av alkoholreklamen i dessa kanaler som har lett vidare till kontakter med brittiska myndigheter. Det finns alltså hopp om att vi helt ska slippa alkoholreklam i dessa kanaler framöver!

Den processen är dock inte färdig, men det finns faktiskt i väntan på det möjlighet för oss i Sverige att anmäla reklam i dessa kanaler om de bryter mot brittiska reklamregler. Dessa regler innebär bland annat att reklamen inte får rikta sig till den som är under 18 år eller innehålla någon person som är en förebild speciellt för personer under 18 år. Det finns också många olika positiva egenskaper som inte får förknippas med alkoholkonsumtion i reklamen och reklamen får inte uppmuntra till ”omåttligt drickande”. De fullständiga reglera finns här på BCAP:s hemsida.

Anmälan?
Anmälan görs till en organisation som heter ASA. De vill först veta om du är privatperson eller företrädare för företag/organisation1 Därefter vill de veta datum och ungefärlig tid, vilken kanal du tittade på och vilket program du tittade på när reklamen visades, samt gärna namn på företaget och produkten. Slutligen får du motivera din anmälan och då bör du så klart ange vilken/vilka regler du anser att reklamen bryter emot och varför. Anmälningsformuläret hittar du här.

/Niklas Christerson

  1. Det ger antagligen högre prioritet att anmäla som privatperson, så gör det. []

Alkoholreklamen är överallt

Alkoholreklam

Alkoholreklam

Förra veckan promenerade jag förbi en av stadens skidskobanor, Zinkensdamm. När den här bilden tas verkar det vara allmänhetens åkning och det är många barn som är där och åker skridskor. Vid entrén till området ser jag den här skylten. Rent formellt kanske man kan tycka att detta inte är alkoholreklam eftersom att texten ”alkoholfri” finns i mitten. Reklamen kan alltså syfta till att målgruppen ska lockas att dricka mer av den alkoholfria ölen från detta varumärke. Så enkelt är det dock sällan.

För många år sedan fick Norrlands Guld pris för sin lyckade reklamkampanj för att sitt öl klass 1. Detta var på den tiden som alkoholreklam var helt förbjudet i Sverige. Några från UNF försökte ta reda på mer om den där ölen och det visade sig att det fanns 48 burkar av det aktuella ölet i klass 1. Däremot fanns det förstås mycket mer av samma varumärke i högre alkoholstyrka.

Reklam handlar om att bygga varumärke. Den här reklamen, som de skridskoåkande barnen exponeras för, ökar förstås intresset dels för det aktuella varumärket, oavsett alkoholstyrka, men också det generella intresset för öl.

Alkoholreklam borde förbjudas helt, en gång för alla!

/Oskar Jalkevik

Precis innan detta blogginlägg ska publiceras så dyker den här reklamen upp på min Facebook. Nu finns troligtvis en större upplaga av Norrlands Guld alkoholfritt. Men även om ordet ”alkoholfri” finns med, så är detta i allra högsta grad att betrakta som alkoholreklam.

norrlands guld