Kortare serveringstider ger ett gladare uteliv!

Förra veckan medverkade jag i Direktpress tidningar i Stockholm och berättade om hur minskade serveringstider på krogen leder till minskat våld. Jag medverkade även i P4 Radio Stockholm. Nu tar jag mig friheten att använda Alkoholpolitik.se för att ytterligare utveckla det resonemang som är svårt att hinna få med korta inslag i radio och tidning.

Klicka här för att läsa artieln i direktpress
Klicka här för att läsa Niklas tidigare inlägg
Klicka här för att läsa Jenny Wingrens uppsats

Som Niklas skrev nyligen så visar forskning från bland annat Göteborgs Universitet visar på ett tydligt samband mellan våld och serveringstid. Utgångspunkten är en studie av Jenny Wingren visar hur våldet i Göteborg minskade på fredagar när serveringstiderna minskades. På lördagar, då serveringstiderna inte minskade, minskade heller inte våldet.

För de allra flesta är inte kroglivet något problem, oavsett öppettiderna. Men ju längre krogarna har öppet, desto mer våld uppstår generellt. Det betyder inte att alla slåss, men betydligt fler gör det. Att begränsa serveringstiderna ger helt enkelt ett roligare uteliv med mindre våld och mera trygghet. Stockholm fortsätter att vara en levande nöjesstad! Och det minskar belastningen på den hårt ansträngda vården och polisen. Det är en bra affär både ekonomiskt och i mänskligt lidande.

Det står inte emot att kommunen och polisen har samarbete med krogarna för att minska krogrelaterade problem. Det är jättebra och där ligger Stockholm långt fram. Alla åtgärder behövs! Våldet i Göteborg hade faktiskt börjat minska lite grann innan serveringstiderna förändrades. Troligtvis som en effekt av det goda samarbete med krogarna. När serveringstiderna sedan ändrades på enbart fredagar så minskade våldet kraftigt, just på fredagar.

Det finns inte någonting i den här studien som pekar på att våldet skulle ha flyttats till annan tid och plats. Det gjorde det inte heller i studien från Australien där två liknande städer jämfördes när den ena staden minskade sina serveringstider.

När det är varmt och ljust i Stockholm tycker jag det är underbart att vara ute sent (eller tidigt). Det är tråkigt om folk måste gå hem tidigare än de vill. Jag tillhör dem som tycker att krogarna ska kunna fortsätta ha öppet efter serveringstiden. Att festen kan fortsätta hela natten men att alkoholserveringen upphör, just därför att det är alkoholen som leder till det ökade våldet.

Visst kan det finnas krogar som får svårt med ekonomin när de inte får sälja alkohol fram till klockan 05:00. Men då ska vi komma ihåg att det är den extra alkoholförsäljningen som bidrar till det ökade våldet!

Det finns många goda argument för att låta alkoholserveringen upphöra tidigare, men låta festen fortsätta hela natten!

/Oskar Jalkevik

Alkoholpolitisk debatt i Stockholm

Måndag den 26:e maj hade IOGT-NTO i Stockholm alkoholpolitisk debatt. Inbjudna var de sju partier i Stockholms landsting. Diskussionerna handlade om alkoholpolitik på allt från kommunal- till EU-nivå. Här ska jag försöka sammanfatta debatten. Istället för att jag tog anteckningar så utgår jag från några av de Tweets som jag skrev under debatten.

Generellt om sakfrågedebatter
När föreningen ”Ja till rulltrappor” bjuder in till debatt så väljer partierna ofta att skicka en företrädare som gillar rulltrappor. När föreningen ”Ja till hissar” bjuder in, ja då skickar partierna gärna företrädare som gillar hissar. I detta fallet insåg förstås partierna att det var taktiskt att lyfta fram sin restriktiva alkoholpolitik.Mitt i prick! Här visar partiet tydligt att de står bakom och vill gärna den restriktiva alkoholpolitiken i Sverige!


Även Moderaterna gör en inledning som går hem hos publiken. Utöver att budskapet går hem i publiken så är det viktigt att vara tydlig med att Moderaterna fortfarande gillar skattesänkningar men tycker att en väl avvägd höjning av alkoholskatten är på sin plats!


Det tycks svenska folket också vilja. Frågan är bara om/hur? Företrädare från flera partier svarade Marit. Någon menar att det kanske inte går att förbjuda helt, men att vi kan bygga upp ett tydligare regelverk runt alkoholreklamen.


Är det värt en eventuell böter från EU? Ja menar Mehmet. Nej menar Marie från Moderaterna. Det går att vinna fighter mot EU, men det bygger på att vi försöker. Det finns andra länder i EU som också jobbar mot alkoholreklam på olika sätt.


En debatt blir roligare när inte alla tycker samma sak. Jag pratade lite med Marie efteråt och hon betonar vikten av att vara ärlig med sin ståndpunkt även när den inte går hem hos den aktuella publiken. Jag håller med. Men jag oroas förstås över konsekvenserna ifall Marie skulle få sin vilja igenom. PARTILINJEN.


Jag tycker alltid debatter blir tråkigare när företrädarna för allianspartierna tycker samma sak. De små partierna i alliansen har ett behov av att profilera sig och den chansen tar dom här. Det blir roligare debatt när skillnader tydliggörs!


Det tycker jag också, det skulle troligtvis minska konsumtionen och skadorna. Det tycker även Marit från Vänsterpartiet. Men Patrik från FP kommer med en snygg kontring.


Jag håller med i Patriks kritik. Det är lätt att sitta på en debatt och kräva en gräns för hur många serveringstillstånd som ska finnas, men vad har S och V gjort åt det? Det finns många S-politiker i landet som gladerligen ser fler och fler alkoholserveringsställen ploppa upp i sina kommuner.


Detta är intressant. Flera av partierna lyfter sin arbetsmarknads- och socialpolitik i sina slutanföranden. Dessa lyfts fram som skyddsfaktorer. Det är inte helt långsökt. Att ha mycket pengar och leva ett stressigt liv kan förstås vara riskfaktorer. Men det finns studier som visar att arbetslösa har mer alkoholproblem än dem som har jobb. Andra sociala faktorer påverkar också risken för alkoholproblem. Så det är högst relevant att flera partier lyfter fram detta.


Ja det tycks ju verkligen stämma. Även om KD är ett litet parti så får anta att alkoholpolitiken hade varit sämre idag, utan KD som kämpat för den restriktiva alkoholpolitiken i alliansen under snart åtta år.

Krögarens ansvar att sköta serveringen!

För några veckor sedan var det ett inslag i SVT-programmet Veckans brott som berörde polisens arbete i Sälen. Under högsäsong är det väldigt mycket människor i Sälen och mycket alkohol konsumeras. Trots detta finns det väldigt få poliser på plats. I inslaget sades att det oftast är en patrull i tjänst. Förstärkning från Mora kan vara där på 45-60 minuter.

I inslaget är det en krögare som beskriver problemet med att polisen inte alltid kan vara snabbt på plats när någon av gästerna har druckit för mycket alkohol. Deras lösning är att förvara personen i ett lekrum medan de väntar på polisen.

Jag kan förstå att krögaren blir besvärad när en gäst har druckit för mycket alkohol och polisen inte snabbt kan komma dit och hjälpa dem, men det finns något i det resonemanget som jag hänger upp mig på. Vems ansvar är det att gästerna inte dricker för mycket alkohol? Enligt alkohollagen är det faktiskt krögarens ansvar att ingen ska överserveras!

Detaljhandel sköts genom Systembolagets monopol, men när det gäller servering beviljas privata näringsidkare serveringstillstånd under förutsättning att de bland annat tillser ordning och nykterhet på serveringsplatsen.

Jag tycker verkligen att det borde finnas mer än en polispatrull i Sälen under högsäsongen, men lösningen på problem kopplade till att kroggäster blir för fulla ligger faktiskt inte i fler poliser. Lösningen ligger i att krögarna uppfyller sin skyldighet enligt alkohollagen och låter bli att överservera gästerna. Det uppnås genom tydliga riktlinjer och utbildning för personalen.

I inslaget lyfts även risken med att somna i snödrivor på fyllan. När det är kallt ute är det väldigt dåligt att somna i snödrivor. Åter igen vill jag hävda att detta är ett ansvar hos krögaren. När en gäst har serverats så pass mycket alkohol att vederbörande inte kan ta sig till sitt boende då har det skett en överservering. Jag har hört exempel på krogar i fjällvärlden som bjuder på taxi för dessa gäster enligt resonemanget ”Vi misslyckades med vårt uppdrag att inte överservera, vi kompenserar genom att bjuda på taxi”. Självklart ska polisen och andra samhällsresurser hjälpa till när problem uppstår, men det är orimligt att låta krogarna tjäna pengar på överservering och sedan slänga över ansvaret på polisen. Om krögarna inte tar sitt ansvar för att inte servera berusade bör deras serveringstillstånd dras in.

Länk till programmet: http://www.svtplay.se/video/1845704/del-7-av-9
Inslaget om polisen i Sälen börjar på 35:26
Krögarens uttalande börjar på 39:28

/Oskar Jalkevik

Kontrollköp av alkoholservering måste bli tillåtet

Vi vill gärna publicera gästinlägg här på Alkoholpolitik.se. Därför är vi glada att idag presentera vår första gästbloggare. Linda Engström, förbundsordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund, skriver om behovet av kontrollköp för att upprätthålla reglerna vid alkoholservering.

2011 beslutade regeringen att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda om provköp borde införas som en metod för tillsyn. I april 2012 lämnade arbetsgruppen in en departementsskrivelse som i korthet föreslog att provköp, från och med då benämnt som kontrollköp, skulle vara tillåtet vid tillsyn av försäljning av tobak, folköl och receptbelagda läkemedel. Allt gott så långt. Det ologiska är dock att kontrollköp av alkohol som serveras inte skulle tillåtas. Det huvudsakliga syftet med kontrollköp är att ge de med tillsynsansvar ett verktyg för att kunna säkerställa att minderåriga inte får tag i alkohol, tobak eller läkemedel.

Jag är ordförande för en organisation som under 40 års tid utfört kontroller av de som hanterar alkohol. Vi har i första hand riktat in oss på folköl men har under de senare åren även testat restauranger och krogar och nu senast näthandel av alkohol. Resultatet är alltid detsamma. Den som kan tjäna pengar på alkohol klarar inte av att hålla sig till alkohollagen. I mer eller mindre utsträckning misslyckas alla aktörer med att hålla sig till åldersgränserna. Det handlar inte om enstaka fall utan att de systematiskt missbrukar sitt förtroende att sälja eller servera alkohol.

För mig är det omöjligt att förstå hur utredningen kan konstatera att det finns bristfällig kunskap om serveringen av alkohol till minderåriga och samtidigt inte ge de som ska utföra tillsynen de verktyg som behövs. De sitter i ett låst läge där de beviljar serveringstillstånd till höger och vänster och därefter inte kan följa upp hur alkohollagen följs. Tala om otacksamt jobb.

Jag upprepar, de som tjänar pengar på alkohol klarar inte av att hålla sig till alkohollagen och de kan därmed inte garantera att minderåriga inte får tag i alkohol via dem, i synnerhet inte när det gäller serveringen av alkohol. Trots detta faktum och att vi gång på gång bevisar att åtgärder krävs så bangar arbetsgruppen när det gäller konkreta förslag. Nu får vi bara hoppas att vår folkhälsominister Maria Larsson tänker vara relativt radikal och förslå något så storartat som att det ska finnas fullständiga verktyg för att kunna göra tillsyn av den alkohollag som vi har i Sverige.

Det här handlar givetvis inte i första hand om att företag ska vara laglydiga. Det handlar om unga människor och deras liv. Alkohol som säljs eller serveras till minderåriga leder till bråk, övergrepp, oönskat sex och så vidare. Listan kan göras milslång och den åtgärd som skulle vara mest effektiv, nämligen att tillsynen kan utövas fullt ut är vi alltså på väg att gå miste om.

Mitt mål är givetvis att UNF inte ska behöva göra kontroller överhuvudtaget och att vi blint ska kunna lita på att de som har ansvar för alkohol hanterar det lika bra som Systembolaget gör samt att alla unga ska ha så mycket roligt att göra att alkoholen inte ens känns intressant.


Linda Engström är född 1986 och uppvuxen i en by utanför Umeå. Linda är idag förbundsordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund och arbetar i huvudsak med UNF:s politiska frågor för att ge unga ett bra uteliv. På 90-talet gick Linda på Junisgympa och längtade efter att få bli medlem i den där coola organisationen UNF.

Klicka här för att komma till Lindas blogg

 

Hur många serveringstillstånd ska det få finnas?

Jag har mött många socialnämndsledamöter och tjänstemän som bekymrat sig över svårigheten att begränsa antalet serveringstillstånd i kommunerna. En sa till ”Ja, vi delar väl ut ett nytt tillstånd varje möte ungefär, det går inte att stoppa”. Fler ställen som serverar alkohol ger i längden ökade alkoholskador.

Någon gång i början av 00-talet, jag minns inte riktigt när, så tog UNF fram statistik som visade på ett negativt samband mellan fritidsgårdar och serveringstillstånd i Sverige. Fritidsgårdar lades ner med ungefär samma fart som antalet serveringstillstånd ökade.

Det finns ingen regel för hur många serveringstillstånd som får finnas. Alla som uppfyller lagens krav beviljas ett serveringstillstånd. Är det bra?

Förvisso ska man inte stirra sig  blind på antalet serveringstillstånd. Om en ort har ett serveringstillstånd med plats för 100 gäster så tenderar det att drickas mer där, än om grannorten har två serveringstillstånd med plats för 30 gäster på varje. Men låt oss anta att storleken på serveringsställena jämnar ut sig.

Kommuner kan bestämma väldigt många olika saker. Exempelvis kan de använda planmonopol och markägande för att bestämma om det ska byggas ett nytt köpcenter eller inte. Kommunen kan styra torghandel, om det ska finnas lätt industri, vart det är tillåtet att stanna med lastbil samt inrätta rökfria zoner i den offentliga miljön. Kommuner kan även inrätta alkoholfria zoner i det offentliga, exempelvis parker där alkohol inte ska förekomma.

Det borde vara möjligt för kommuner att politiskt styra hur många serveringstillstånd (eller möjligen serveringsplatser) som ska finnas på en ort. När antalet serveringstillstånd har uppnåtts så kan inga nya serveringstillstånd delas ut förens ett serveringsställe upphör. Det blir alltså svårare för en verksamhet som får tillståndet indraget att snabbt återuppta samma verksamhet med ett annat tillstånd. Samtidigt ges kommunen större möjlighet att styra över de sociala skadornas omfattning. Kommunen styr hur mycket fylla det ska finnas på krogar och restauranger. Det finns ett allmänintresse av att kunna begränsa alkoholserveringen i en kommun. Ge de kommuner som så önskar möjlighet att ta detta sociala ansvar!

/Oskar Jalkevik