Försäljningen ökar och konsumtionen minskar – eller?

Systembolaget redovisade förra veckan sin försäljning av alkohol under 2012 och redovisade en ökad försäljning på 0,7% mätt i ren alkohol.

Igår redovisade Sveriges Bryggerier, kanske som ett svar på detta, sina siffror för export av öl till Tyskland. Enligt dessa siffror ökade den med 2% under 2012.

Både Systembolaget och Sveriges Bryggerier redovisar alltså ökad försäljning och det är en trend som varit under flera år, där framför allt Sveriges Bryggerier sedan 2007 redovisar spektakulära ökningar.

Enligt SoRAD:s senaste rapport fortsätter dock alkoholkonsumtionen att minska. Deras senaste rapport handlar om konsumtionen 2011, så den statistiken är naturligtvis inte parallell med försäljningsstatistiken från Systembolaget och Sveriges Bryggerier. Däremot har försäljningsstatistiken från Sveriges Bryggerier och SoRAD:s beräkningar av alkoholinförseln länge haft skillnader och SoRAD utvärderar i senaste rapporten både sina egna mätningar och alkoholindustrins sätt att mäta.

De pekar på några problem med Sveriges Bryggeriers sätt att räkna:
– Svenskar köper såväl svenskt öl som öl från Tyskland, Danmark eller andra länder. Sveriges Bryggerier mäter endast exporten av svenskt öl till butiken. En ökning av denna kan alltså lika väl bero på att svenskar väljer svenskt öl istället för tyskt eller danskt.
– Sveriges Bryggerier utgår från att i princip all öl som exporteras till gränshandeln säljs till svenskar och konsumeras i Sverige. Det kan dock vara andra än svenskar som köper det svenska ölet och en del av det som köps av svenskar kan smugglas vidare för försäljning i Norge.
– Tysk importstatistik bekräftar inte uppgifterna från Sveriges Bryggerier.

Beräkning av alkoholförsäljning och alkoholkonsumtion är alltså inte helt lätt, men vilken verklighetsbild vi väljer att anamma har betydelse för vilka alkoholpolitiska åtgärder som är motiverade. Det finns därför starka skäl till varför vi bör lyssna mer på SoRAD än på Sveriges Bryggerier. Sveriges Bryggerier är en branschorganisation för Sveriges öltillverkare. Dessa har naturligtvis ett intresse av att sälja öl och vill också använda sina siffror för att lobba mot höjningar av alkoholskatten i Sverige. Exakt hur de gör sina beräkningar har vi dessutom inte möjlighet att kontrollera, eftersom enbart resultaten redovisas.

SoRAD:s beräkningar av alkoholkonsumtionen genomförs å andra sidan av oberoende forskare utan något ekonomiskt intresse av att presentera resultat på ett visst sätt. De redovisar öppet sina överväganden och beräkningsmodeller. I senaste rapporten justerar de sina modeller och gör en uppräkning av alkoholinförseln efter att ha utvärderat sitt sätt att mäta.

Att konsumtionen av alkohol minskade under 2011 bör vi därför kunna vara ganska säkra på. Och vi kan hoppas att den trenden höll i sig under 2012 oavsett vad Sveriges Bryggerier redovisar för siffror. I så fall innebär det också att Systembolaget fortsätter att öka sin marknadsandel. Det stämmer även överens med det rekordhöga stödet för monopolet på 71%.

Med detta sagt så är införseln fortfarande ett hot mot Sveriges solidariska alkoholpolitik, men det problemet löser den som vill minska alkoholproblemen bäst genom att verka för sänkta införselkvoter på alkohol.

/Niklas Christerson

Försäljning av alkohol på nätet ökar

Under 2011 och 2012 ökade försäljningen av alkohol via internet enligt en ny rapport från SoRAD. Alkoholförsäljningen via internet står fortfarande för en väldigt liten del av den totala alkoholförsäljningen i Sverige och det handlar bara om 1,2% av befolkningen som uppger att de har köpt alkohol via internet.

Ändå är det intressant inför framtiden om ökningen de senaste två åren tyder på en ny trend som kommer att hålla i sig. Det mest intressanta är kanske vilken påverkan det i så fall har på Systembolagets monopol.

Försäljning av alkohol via nätet har varit tillåtet sedan 20071 och de aktörer som sysslar med nätförsäljning idag använder detta för att kringgå Systembolagets monopol på ett sätt som eventuellt är olagligt. Genom att sköta alla steg åt kunden, t.ex. ombesörja transport och betala in alkoholskatt, ägnar sig företagen åt något som är svårt att skilja från detaljhandel. Och detaljhandel är i Sverige förbehållet Systembolaget.

Detta kan förstås vara ett problem i sig om det ökar, men det är också ett hot mot Systembolagets ställning i en mer indirekt mening. Som vanligt finns risken att EU inte längre godkänner Systembolagets folkhälsopolitiskt motiverade monopol om Sverige tolererar detaljhandel via internet. De åtgärder som Systembolaget vidtar för att möta ”konkurrensen” från nätföretagen innebär också i sin tur att motiven för monopolet försvagas.

En annan intressant sak i rapporten är att den redovisar vilka som köper alkohol via nätet. Yngre män med hög alkoholkonsumtionen är överrepresenterade. Ofta brukar alkoholindustrin och alkoholliberaler hävda att alkoholförsäljning på internet inte är något som lockar missbrukare eller riskkonsumenter. Detta argument är tveksamt av flera skäl, men SoRADs rapport tyder dessutom på att det inte är sant.

Länk till rapporten [PDF]

/Niklas Christerson

  1. Se den s.k. Rosengrendomen []