Student <3 Alkohol – att se en norm och placeboeffekten

Sjung om studentens lulliga dagar! Vi tar en kort paus i serien om kvinnor/bistånd/alkohol, för nu börjar studentlivet om eller på nytt för många.

IQ lanserade under Almedalen (jag vet inte hur jag kunde missa det när jag var där?) sin undersökning om alkoholvanor hos studenter1 , och det är väl inte en överraskning för någon att unga vuxna är de som dricker mest? Unga vuxna som lägger grunden för resten av sitt livs alkoholkonsumtion, är i nästan allas ögon ursäktade att supa. Jag funderar ofta på varför. Många unga med alkoholproblem skyller ofta på sitt studentliv, är du student är det ju normalt att dricka, och det mycket. Det finns självklart undersökningar så som IQ’s som visar på att de anser sig både pressade2 , men det krävs ingen särskilt krävande omvärldsanalys för att se att så är fallet. Det skapar ju självklart risk för våld, sexuella brott, missbruk och i IQ’s rapport svarar var tredje student att de har presterat sämre i sina studier för att de har druckit alkohol dagen innan3 . Är det verkligen så otroligt normalt och riktigt att just denna grupp ska konsumera mest alkohol?

fakta

Även de politiska studentförbunden har stora problem med sina alkoholvanor, och till viss del även ungdomsförbunden. De äldre medlemmarna dricker, skryter om sina fyllor och stänger yngre medlemmar ute. Men i studentförbunden är alkoholnormen så stark att det i vissa områden kan vara svårt att hitta ett politiskt möte som inte involverar alkohol. Ska våra unga politiker diskutera fram sina åsikter i alkoholens dimma? Men, den stora anledningen till att det är accepterat att unga vuxna och studenter dricker är ju för att det är ett stressigt liv de lever. De förtjänar ju att slappna av. Här kommer det obehagliga: I förordet till rapporten skriver:

”Att festande i många avseenden ses som synonymt med studentliv är inte heller särskilt konstigt. Åren som student är ganska få och att då ta chansen att ha så mycket kul man kan mellan perioder av tentaångest och studier tycker jag är helt rätt.”4 .

Okej, är en VD för ett dotterbolag till systembolaget måste en ju förhålla sig till ”vi vill att ni ska dricka men måttligt”. Men att han befäster den falska normen att alkohol är synonymt med kul, i förordet? Det är ganska magstarkt i min mening. Ska vi prata om Fakefree-videon igen?

Helt ärligt – vanligaste anledningen till att folk i Sverige väljer alkohol är ju för att – få hångla, ha kul med kompisar och slappna av. Är alkohol en magisk dryck som kan fixa allt det där rent kemiskt? Njaa, det finns faktiskt inget medicinskt bevis för att alkohol i sig själv skapar alla känsloyttringar och beteenden under en fylla. Det är i själva verket förväntningen på att känna sig upprymd, hämningslös, ledsen, avkopplad eller mer social som avgör om berusningskänslan uppstår.

Alltså, berusningen är till största del en social konstruktion – något som hänger på omgivningen.”5

Jag hoppas innerligt att studentlivet skulle se annorlunda ut om vi lyckades krossa föreställningen om att det är alkoholen som får dig att ha kul, och om fler insåg att det är placeboeffekten. För det förvånar mig ofta att många är bra på att se normer angående vithet, patriarkala strukturer och klassproblematik – men inte alkohol. Att deras skyltande med att dricka leder till att vi håller lögnen vid liv. Nu 2014 drar Sveriges Förenade Studentkårer och IQ’s projekt igång för att göra studenternas alkoholvanor sundare6, jag hoppas på goda resultat och att detta är någonting som vi kan ta till oss inom politiken. Sveriges högskolor och universitet är våra största statliga verksamheter, nog ska vi kunna bli bättre på att påverka alkoholnormen där?

Till dig kära student – fira tentan med att göra något roligt som inte involverar alkohol, våga bryt normen. Det är värt det.

/Sigrid Mikaelsson-Rehnberg

  1. http://www.iq.se/public/assets/Rapport_om_studentliv_och_alkoholkultur_webb3.pdf []
  2. http://www.metro.se/nyheter/studenter-kanner-sig-pressade-att-dricka-alkohol/EVHnaE!sQj2HagET7TE2/ []
  3. http://www.iq.se/sv/press/2014/7/1/manga-studenter-har-en-riskkonsumtion-av-alkohol []
  4. http://www.iq.se/public/assets/Rapport_om_studentliv_och_alkoholkultur_webb3.pdf []
  5. http://www.fakefree.se/ []
  6. http://www.sfs.se/nyheter/studenter-och-alkohol-i-ny-satsning []

Unga vill ha det som på riktigt

Igår hörde jag en nyhet om alkoholservering i samband med studentbal på en gymnasieskola i Östersund. Intervjun belyser på ett nästan övertydligt sätt hur alkoholkulturen befästs och förmedlas vidare till de unga. Enligt en skolledare vill de unga ”ha det som på riktigt, som de vuxna har det” och därför måste man skåla i riktig champagne och dricka alkohol. Att det finns vuxna som inte dricker alkohol eller skålar i alkoholfritt bubbel är inte på riktigt, enligt Jämtlands gymnasieförbund.

Skolan har ett viktigt drogförebyggande uppdrag som tyvärr inte alltid tas på allvar. ANT-undervisning är en del, som man kan diskutera hur den fungerar, men en annan del är att skolan ofta möjliggör och ibland, som i det här fallet, till och med marknadsför alkoholkonsumtion.

Skolans verksamhet ska vara trygg, drogfri och öppen för alla. Skolan ska inte utgå från att alla elever dricker eller kommer att börja dricka alkohol. Med dagens kultur är det säkerligen fallet, men med tanke på alla negativa effekter med alkohol är det inget som skolan bör bidra till utan tvärtom förebygga genom att framhålla möjligheten och fördelarna med drogfrihet. Bland eleverna finns de som inte dricker alkohol, de som redan har ett ett problematiskt alkoholdrickande och de som förknippar alkohol med obehag. Just i samband med student och skolavslutning blir förväntningarna om alkoholkonsumtion ännu starkare och skolans roll kan knappast vara att förstärka denna press. Alla som har upplevt studentfirande och skolavslutningar förstår att det inte är MER alkohol som behövs i dessa sammanhang.

Skolan bör agera aktivt för en minskad alkoholkonsumtion bland unga. I det ligger naturligtvis att all skolverksamhet ska vara drogfri och utbildningen bör ha ett normkritiskt perspektiv. Detta borde vara en självklarhet. Nästa steg är att skolan inte bör vara passiv i förhållande till den verksamhet skolan inte ansvarar för, men som möjliggörs av skolan. Det är alltför vanligt att skolledare skyller på att det är elever som är ansvariga för nollningar, lussevakor och skolavslutningsfester. För det är enklast så. Att inte ta ansvar.

Ofta är det emellertid så att skolan tillåter att elever planerar dessa aktiviteter på skoltid, att skoltid används för att marknadsföra festerna, affischer sätts upp på skolan, eleverna får ledigt eller sovmorgon dagen efter eller på andra sätt möjliggör verksamheten. Ibland används till och med skolans lokaler för dessa ändamål. Skolan kan naturligtvis inte förhindra allt och föräldrarna har det yttersta ansvaret, men skolan kan göra väldigt mycket för att motverka supande ungdomar. Gärna i samarbete med föräldrarna.

/Niklas Christerson