Vilka visioner tillåter vi oss att ha?

Sverige har en förhållandevis restriktiv alkoholpolitik i ett internationellt perspektiv. Vi har monopol på försäljning av alkohol och skatt på alkoholdrycker. Över tid har dock den svenska alkoholpolitiken blivit allt mer liberal med fler försäljningsställen, fler serveringstillstånd, ökad införsel, alkoholreklam och i viss mån förändrade dryckesvanor. I Sverige har regeringen antagit en ANTD-strategi1 med målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskat tobaksbruk och minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol.

Observera att målet på tobaksområdet är ett minskat bruk av tobak, medan målet på alkoholområdet är lite annorlunda utformat. Har det någon betydelse? I viss mån har nog målets formulering en betydelse, även om vi vet att minskad konsumtion är främsta vägen till minskade skador.

På narkotikaområdet är målet ett narkotikafritt samhälle. På alkoholområdet är det idag få som tänker sig ett alkoholfritt samhälle och kanske ännu färre som förespråkar ett förbud av alkohol. Det är emellertid inte självklart. Från Kerala i Indien rapporterades det i somras om att delstatsregeringens mål var ett alkoholfritt Kerala. Vägen dit går genom att ca 700 barer förlorar alkoholtillstånd i år och nästa. De närmaste 10 åren ska 10% av butikerna som säljer alkohol, de flesta statliga, stängas varje år och om 10 år ska alkohol vara förbjudet.

Bakgrunden till denna radikala politik är att Kerala har högst alkoholkonsumtion i hela Indien med många skador och sociala problem som följd. Befolkningen i Kerala dricker 8,3 liter alkohol per person och år. I Sverige var motsvarande siffra förra året 9,9 liter alkohol, men vem i Sverige förespråkar en radikal alkoholpolitik? Vem vågar ha en vision om ett alkoholfritt samhälle?

Det är intressant att jämföra med tobaksområdet. Där finns exempel på radikala visioner på betydligt närmare håll än Indien. Och det har gått ganska fort. På 1980-talet var det nog få i Sverige som trodde att det 2014 skulle vara förbjudet att röka inne på restauranger och krogar. För några år sedan antog Finland visionen om ett tobaksfritt samhälle och det finns ganska många som förespråkar att Sverige bör ha samma vision.

Vilka visioner borde vi ha på alkoholområdet och vilken betydelse har visionen?

Niklas Christerson

  1. Strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken []

Alkoholreklam i Europa mer tillåtet än tobaksreklam i Europa

I fredags var jag på ett seminarium om alkoholreklam i Europa. På seminariet diskuterades flera perspektiv på alkoholreklamfrågan. Det var ett perspektiv som jag fastnade lite extra för. Jämförelsen mellan alkoholreklam och tobaksreklam.

EU har mycket hårdare regler för tobaksreklam. Det är i princip förbjudet i medier som når flera medlemsstater. På alkoholreklamområdet vet vi alla hur det ser ut. Orsakerna till detta kan vara flera. Andelen alkoholkonsumenter kanske är högre än tobakskonsumenter. EU har mer alkoholproduktion är tobaksproduktion. Skadorna från tobak kan uppfattas direktare än alkoholskadorna. På seminariet hävdades dock att skadorna av alkohol på totalen är värre än dem från tobak, ändå är inte alkoholreklam lika hårt reglerat. Jag själv ogillar skarpt tobak och ser att det logiska är att båda dessa produkter motarbetas i form av reklamförbud.

När EU började arbeta med folkhälsofrågor i början av 90-talet var tobaksmarknaden oreglerad på EU-nivå. För de som ville se förbud mot tobaksreklam var det förstås en hård fight, men vi kan konstatera att de lyckades. Är det möjligt att EU inför lika hårda lagar mot alkoholreklam? Det finns förstås mycket att vinna på det.

Jag är inte den som följer alkoholpolitiken på EU-nivå allra närmast. Jag kan dock tycka mig se en viss rörelse där EU blir mer förstående för alkohol som ett folkhälsoproblem. Jag kan förstås hoppas att den rörelsen fortsätter och kanske till och med accelererar. Dock känns det inte troligt att EU i närtid inför lika hårda lagar mot alkoholreklam som mot tobaksreklam.

Något som jag tycker känns än mer viktigt är att vi (medlemsstater) som vill slippa alkoholreklam ska kunna göra det. TV-bolagen ska förstås få ha sina kontor och sändare placerade vart de vill, men det måste vara mottagarlandets lagstiftning som styr innehållet och utformningen av reklamen. Det är inte bara Sverige som har intressen att skydda. Många länder i EU har lagar kring hur reklam får vara utformad och borde vara intresserade av att dessa lagar ska kunna upprätthållas!

/Oskar Jalkevik

Totalförbjud alkohol?

Igår skrev flera lungcancer- organisationer på DN debatt att de önskar att rökning ska  vara förbjudet i Sverige år 2025. Fram tills dess ska fler restriktioner successivt införas. Vi kan konstatera att det än så länge går i den riktningen. Ett foto från gårdagens Metro visar ett exempel på hur politiken blivit mer och mer hårdför mot rökningen.

När jag såg filmen om Olof Palme förvånades jag över att en statsminister kan sitta och röka samtidigt som han blir intervjuad i TV. Attityderna kring rökning har blivit mer restriktiva sedan dess. Hur är det då med alkoholen? Vad skiljer rökning från alkohol?

Det var flera decennier sedan som någon större aktör i den svenska politiken drev förbudslinjen när det gäller alkohol. Inom nykterhetsrörelsen är det tabu att nämna, det var någonting som drevs främst på 1920-talet. Tanken om förbud av alkohol är inte realistisk och skulle inte vara särskilt effektiv.

Dels är det betydligt fler som använder alkohol, jämfört med hur många det är som röker. Rökningen är därför enklare att förbjuda. Dessutom är de direkta konsekvenserna av rökning mer utforskade. På alkoholområdet är konsekvenserna inte lika direkta, det finns många alkoholkonsumenter som inte tar någon särskild skada av alkoholen. De sociala skadorna av alkohol är lätt att tänka att de inte drabbar mig, så jag måste kunna få dricka. Det är enklare att se hur rökningen drabbar alla rökare.

Jag tilltalas förstås av tanken på ett förbud mot rökning om 12 år, eftersom att jag själv inte är rökare. Jag stör mig ofta på att jag dagligen blir en passiv rökare i olika sammanhang. Men det är fortfarande en stor grupp som röker. Jag har svårt att se att den gruppen skulle minska i en sådan stor utsträckning att ett förbud är realistiskt. Jag stödjer fortsatta restriktioner, exempelvis rökförbud vid lekplatser.

Att det ens är möjligt att föreslå förbud mot rökning visar ändå hur långt anti-röknings-organisationer har kommit. På alkoholområdet lär det nog dröja innan någon större aktör vågar föreslå förbud. Istället ska vi även där lägga fokus på att utveckla en effektiv och restriktiv alkoholpolitik. Vi som verkar för en restriktiv alkoholpolitik har mycket lära av anti-tobaks-organisationer.

/Oskar Jalkevik

Dags för neutrala förpackningar?

En produkts utseende är när det gäller många typer av produkter en viktig marknadsföringskanal. Produktens utseende kan bidra till att skapa intresse för produkten, göra produkten attraktiv och påverka konsumenten i butik att välja just den produkten från hyllan.

Detta är ett aktuellt ämne på tobaksområdet där regler kring detta diskuteras för att motverka marknadsföringen av tobak och ungdomars intresse för tobaksvaror. Australien var först ut med att införa neutrala tobakspaket. De är enfärgade, innehåller namnet på märket med liten text och är täckta av varningstext och varningsbild. Nu diskuteras liknande åtgärder i en rad länder och har även diskuterats i samband med det nu aktuella förslaget till nytt tobaksdirektiv i EU.

Alkohol är en annan vara där utseendet ofta ges stor betydelse med designade flaskor och  snygga etiketter. Samtidigt är alkohol den tredje vanligaste orsaken bakom sjukdom och för tidig död i Europa. Så varför inte lära av tobakspreventionen? Aktuella förslag på tobaksområdet borde även väcka intresse för den som vill minska alkoholens effekter.

Neutrala flaskor, enkla etiketter, varningstexter och eventuellt varningsbilder. Varför inte?

Här är en brittisk video om barns syn på cigarettpaket. Rimligen kan alkoholflaskorna ha samma lockande effekt.

/Niklas Christerson